Makerspace Kraków

CEL: Rozwój Makerspace Kraków

2 000 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

1 915 zł

brakuje

Wszystkie środki z tego celu przeznaczymy na rozwój przestrzeni (np. budowa antresoli, bezpiecznego kącika dla dzieci, regałów etc.) oraz na zakup najbardziej potrzebnych narzędzi (np. maszyna do szycia, piaskarka) i materiałów (farby, żywica epoksydowa, sklejka, etc.)

CEL: Miesięczne opłacenie czynszu

3 776 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

3 691 zł

brakuje

Opłacenie kwoty czynszu oraz mediów za powierzchnię warsztatową o powierzchni 110 m2.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni