Marek Owczarz

W Patronite od 16.02.2017

Prowadzę blog o turystyce górskiej, podróżach, poznawaniu piękna świata, zwłaszcza górskiego, ale nie tylko. Mój blog ma przybliżyć piękno gór i pokazać zalety wędrówek górskich oraz promować piękno krajobrazu. To także coraz bardziej blog podróżniczy z racji poznawania coraz to dalszych krajów, miejsc, nie tylko gór.

O Autorze

Mieszkam w Beskidzie Niskim, ale wędruje po każdych górach, gdzie mnie nogi zaprowadzą, gdyż nic nie daje takiej wolności i nie” ładuje tak akumulatorów”. W wędrówkach towarzyszą  mi często podobni do mnie górołazi…To blog autorski inspirowany wrażeniami i przeżyciami z odwiedzanych miejsc, wyraża chęć podzielenia się nimi z każdym miłośnikiem turystyki górskiej…

 

 Blog jest odzwier­cie­dle­niem moich pasji, fascy­na­cji i zain­te­re­so­wań. Są zara­zem swo­istym archiwum rela­cji i foto­gra­fii z miejsc w które dotar­łem, z odby­tych podróży, wycie­czek i wędrówek. To kom­pi­la­cja prak­tycz­nych infor­ma­cji, fak­tów ale rów­nież emo­cji, subiek­tyw­nych wra­żeń i autorefleksji.

         Jak sama nazwa wska­zuje, tema­tem prze­wod­nim bloga są góry i podróże, ale zain­te­re­so­wani bar­dziej turystycznym aspek­tem podróży rów­nież znajdą coś dla siebie.

http://marekowczarz.pl/


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)