Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

255 zł

miesięcznie

3288 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
357
miesięczne wsparcie
484
liczba patronów

  Celem projektu Medycy na Ulicy jest wyrównywanie szans osób dotkniętych bezdomnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym na dostęp do pierwszej pomocy medycznej oraz psychologicznej.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
21 %
100%
osiągnięto 21%
cel: 1200 zł miesięcznie
brakuje 945 zł
IOIOIOIOIOIOIO!!!
Jeszcze z końcem roku 2017, kiedy bywały dyżury, że pracowaliśmy z małą torebką w pojedynkę nie marzyliśmy nawet o karetce i mimo mrozu i deszczu pomagaliśmy każdej osobie, która "na murku" na dworcu Centralnym poprosiła o jej udzielenie.
Karetka od marca już jest. Spisuje się świetnie. To strzał w dziesiątkę! Efektywność naszej pomocy wzrasta, bo możemy zapewnić więcej bezpieczeństwa, więcej intymności, a dzięki dogodnościom takim jak chociażby mnóstwo światła w karetce opatrunki możemy wykonywać w jeszcze wyższym standardzie. No i przesiadka z murka i torby na nosze jest nieoceniona w oczach naszych podopiecznych. Dodatkowym atutem karetki jest możliwość przetransportowania podopiecznego do szpitala lub ośrodka, z czym wcześniej mieliśmy ogromny kłopot. Dzisiaj dzięki Wam zapewniamy pomoc od opatrzenia rany, przez wsparcie psychologa po umieszczenie w ośrodku przy wsparciu prawnika i pracowników socjalnych.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1745 zł
A gdyby marzyć dalej...
Marzy nam się lokal. Nie musi być wielki, nie musi być nowoczesny.
Miałby spełniać funkcję siedziby fundacji, magazynu i gabinetu terapeutyczno - psychologicznego.
Takie małe marzenie. Może kiedyś się ziści.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2745 zł
Ręce, które leczą.
Mamy wiele rąk do pracy, rąk wolontariuszy, którzy dwa razy w tygodniu, po pracy przychodzą za darmo pomagać bezdomnym na dworcu Centralnym w Warszawie. Chciałoby się, aby tak pomagać, żeby robić to bez rozgłosu i w cieniu. Ale bez Was nie damy rady. Potrzebne są opatrunki i inne materiały, za które są bardzo kosztowne.
Są takie dyżury, kiedy pomagamy nawet trzydziestu osobom. Nasza pomoc osobom w kryzysie bezdomności to praca lekarzy, pielęgniarki, ratowników mredycznych i kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracownika socjalnego i interwenta kryzysowego - psychotraumatologa. W sumie jest nas kilkanaście osob, co daje tysiące przepracowanych godzin w ciągu roku.
No i w te ręce trzeba włożyć: rękawiczki, podkłady higieniczne, materiały opatrunkowe i dezynfekcyjne, opatrunki specjalistyczne, środki przeciwpasożytnicze, najbardziej potrzebną bieliznę i wiele, wiele innych. Dzięki Waszym wpłatom coraz więcej osób otrzymuje wsparcie.

O Autorze

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

Dwa razy w tygodniu patrole wolontariuszy-streetworkerów, w skład których wchodzą ratownicy medyczni na co dzień pracujący w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownicy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownicy pola walki z doświadczeniem zdobytym podczas pracy w służbach mundurowych, pielęgniarka, psycholog – specjalista interwencji kryzysowej oraz studenci kierunków medycznych, starają się nawiązać kontakt z osobami potrzebującymi pomocy w miejscach ich przebywania. Często są pierwszym ogniwem łączącym potrzebujących i instytucje mogące udzielić im profesjonalnej pomocy… Bo chcą i mogą pomagać.

Twórcą projektu jest Anna Jastrzębska. "Matka" - taki ma przydomek - już od kilku lat poświęca swój czas w poniedziałkowe i piątkowe wieczory aby pomagać tym, których nikt już nie chce.

Przez lata prowadziliśmy działania dzięki uprzejmości innych fundacji. Z początkiem roku 2018 powstała Fundacja FORTIOR i pod jej skrzydłami działa projekt Medycy na Ulicy.

Przez wiele lat inicjatywa opłacana była z naszych kieszeni albo przy wykorzystaniu środków otrzymanych w drodze zbiórki (np. bandaże, opatrunki, maści).  Niestety nasze prywatne możliwości nie są wystarczające do zaspokajania bieżących potrzeb coraz większej liczby osób, które przychodzą do nas po pomoc...

Zakres naszych działań to udzielanie pierwszej pomocy, pomoc w zmianie opatrunków, interwencja kryzysowa lub, kiedy trzeba, praca metodą redukcji szkód. Mamy swoje malutkie sukcesy i cieszymy się z każdej sytuacji, gdy udaje nam się skutecznie wesprzeć podopiecznego w procesie wychodzenia z bezdomności albo uratować zaniedbaną nogę przed amputacją. 

Zebrane pieniądze posłużą nam do bieżącego zakupu środków opatrunkowych, sprzętu medycznego (nożyczki, pincety jednorazowe) oraz preparatów medycznych, które są kosztowne i niezbędne do naszej pracy.

Jeżeli chciałbyś / chciałabyś zobaczyć jak pracujemy - zapraszamy na Dworzec Centralny w poniedziałki i piątki po 20.00.

Jeżeli chciałbyś / chciałabyś przekazać  środki opatrunkowe lub inne przedmioty przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy - prosimy o kontakt mailowy: bartek@fundacja-fortior.org

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, w tym miejscu powinny być wyróżnienia dla patronów, a im większe wpłaty tym większe wyróżnienia. Uboga wdowa z Ewangeli nauczyła nas, że nie jest ważna kwota, a sama chęć wsparcia z dobrego serca. Każdą wpłatą, małą i dużą włożysz w nasze ręce rękawiczki, bandaże i opatrunki.
Przez wiele lat pomagaliśmy z własnej kieszeni. Z Waszą pomocą jest nam dużo łatwiej pomagać.
Jeśli nie możesz nas wesprzeć, a tylko czytasz te literki to uśmiechnij się chociaż do Medyków na Ulicy. Dobre słowo dodaje nam skrzydeł ;-)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
Próg wycofany
Super! Dziękujemy!
A za tyle kupimy płyn do dezynfekcji i oczyszczania ran.
Schodzi litrami. I jest niezbędny.
Powinna tu być też nagroda. Będzie. Dla bezdomnego człowieka w potrzebie.
Próg wycofany
40 zł / miesiąc
Próg wycofany
Najsuprzej! Dziękujemy!
A za tyle kupimy maść z jonami srebra, dzięki której uratowaliśmy niejedną nogę, które lekarze spisywali na straty.
Przez osiem lat kupowaliśmy nawet takie środki z własnej kieszeni. Dzisiaj dzięki Wam jest trochę łatwiej pomagać.
Powinna tu być też nagroda. Będzie. Dla bezdomnego człowieka w potrzebie.
Próg wycofany

Najnowsi Patroni