Avatar użytkownika

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

9
patronów
1 540 
miesięcznie
7 900 
łącznie
9
patronów
1 540 zł 7 900 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Bardzo Ci dziękujemy, że chcesz wziąć udział w naszej misji! Stanowisz część naszej wspólnoty.

Jeśli będziesz nas wspierał powyżej 3 miesięcy, jako patron będziesz mógł zawsze bezpłatnie odwiedzić nasze muzeum.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
30 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni! Współtworzysz naszą wspólnotę.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty.

Jeśli będziesz wspierał nas co najmniej trzy miesiące, jako patron możesz zawsze bezpłatnie z trójką znajomych zwiedzić nasze Muzeum. Otrzymasz także. metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
50 zł miesięcznie
Dziękujemy Ci! Współtworzysz naszą wspólnotę.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty oraz koszty eksploatacyjne Muzeum.

Możesz zawsze bezpłatnie z trójką znajomych zwiedzić nasze Muzeum. Jeśli wsparcie będzie trwało powyżej 2 miesięcy - otrzymasz także metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
100 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci wdzięczni! Jesteś częścią naszej wspólnoty.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty. Pomagasz nam także w zapewnieniu obsługi.

Jeśli wspierasz nas co najmniej dwa miesiące, możesz zawsze bezpłatnie z piątką znajomych zwiedzić nasze Muzeum a po wcześniejszym umówieniu się zostaniecie oprowadzeni przez jednego z naszych przewodników. Otrzymasz także. metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę oraz dyplom patrona z podpisami zespołu Muzeum.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
200 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci wdzięczni! Jesteś częścią naszej wspólnoty.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty. Pomagasz nam także w zapewnieniu obsługi.

Możesz zawsze bezpłatnie z piątką znajomych zwiedzić nasze Muzeum a po wcześniejszym umówieniu się zostaniecie oprowadzeni przez jednego z naszych przewodników. Odwiedzisz także mieszkanie w którym mieszał ksiądz a dziś znajduje się tam ogromne archiwum dokumentacji związanej z jego życiem. Otrzymasz także metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę oraz dyplom patrona z podpisami zespołu Muzeum.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
500 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci wdzięczni! Jesteś częścią naszej wspólnoty.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty. Pomagasz nam także w zapewnieniu obsługi.

Możesz zawsze bezpłatnie z grupą do 20 osób zwiedzić nasze Muzeum a po wcześniejszym umówieniu się zostaniecie oprowadzeni przez jednego z naszych przewodników. Może być to któryś ze świadków historii. Odwiedzisz także mieszkanie w którym mieszał ksiądz a dziś znajduje się tam ogromne archiwum dokumentacji związanej z jego życiem, będziesz tam mógł zobaczyć zdigitalizowane zbiory multimedialne. Otrzymasz także. metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę oraz dyplom patrona z podpisami zespołu Muzeum.

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl
1000 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci wdzięczni! Jesteś częścią naszej wspólnoty.

Masz wkład w codzienną pracę Muzeum i wspomagasz konieczne remonty. Pomagasz nam także w zapewnieniu obsługi.

Możesz zawsze bezpłatnie z grupą do 50 osób zwiedzić nasze Muzeum a po wcześniejszym umówieniu się zostaniecie oprowadzeni przez jednego z naszych przewodników. Może być to któryś ze świadków historii. Odwiedzisz także mieszkanie w którym mieszał ksiądz a dziś znajduje się tam ogromne archiwum dokumentacji związanej z jego życiem, będziesz tam mógł zobaczyć zdigitalizowane zbiory multimedialne. Otrzymasz także. metalowy znaczek z orzełkiem będący kopią znaczka, który ks. Jerzy Popiełuszko nosił zawsze wpięty w sutannę oraz dyplom patrona z podpisami zespołu Muzeum. Tego co jest najważniejsze nie da się wycenić... sam o tym wiesz. To da Ci kto inny. My możemy być tylko bardzo wdzięczni...

Jeśli będziesz chciał się do nas wybrać - proszę napisz wcześniej na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Witamy Cię! Jesteśmy zespołem ludzi działających w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki. Kto raz tu przyjdzie - nie zapomni i nigdy do końca nie odejdzie. Tak było za życia księdza Jerzego, tak jest i dziś.

Witamy Cię! Jesteśmy zespołem ludzi działających w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki. Kto raz tu przyjdzie - nie zapomni i nigdy do końca nie odejdzie. Tak było za życia księdza Jerzego, tak jest i dziś. Zapraszamy Cię do wspólnoty ludzi, którym bliska jest przyjaźń, historia, etos solidarności i wartości takie jak wiara, prawda czy wolność.

Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki znajduje się w kościele św. St. Kostki w Warszawie w którym ks. Popiełuszko działał przez ostatnie dramatyczne lata Solidarności i stanu wojennego od 1980 do 1984 r. W tym czasie na słynne Msze za Ojczyznę przychodziło tu co miesiąc po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mieszkanie księdza (w którym dziś znajduje się archiwum zawierające ponad 100 tys. str. dokumentów) było stale podsłuchiwane i obserwowane przez agentów służb komunistycznych. Wokół księdza zainstalowało się wielu agentów bezpieki. Mimo presji i niebezpieczeństwa do końca pełnił swoją misję prowadząc spór o społeczną wolność, godność i sprawiedliwość. 19 X 1984 r. na kilka godzin przed męczeńską śmiercią mówił, że trzeba być wolnym od żądzy odwetu i przemocy i że zło trzeba zwyciężać dobrem. Dziś, kilkadziesiąt metrów od Muzeum znajduje się jego grób, który odwiedziły blisko 23 mln ludzi.

Muzeum zostało stworzone przez ludzi, którzy znali księdza Jerzego Popiełuszkę i przez lata z nim współpracowali. Wśród stałych współpracowników Muzeum są świadkowie w jego procesie beatyfikacyjnym i jego przyjaciele. Przewodnicy to wolontariusze - zarówno pamiętający czasy PRLu jak i studenci i absolwenci historii i innych uczelni. Wszyscy, którzy działają w Muzeum - starają się przekazywać wiedzę o niezwykłej postaci księdza Jerzego, o etosie solidarności, o wartościach takich wolność, prawda, godność, sprawiedliwość, które według nas są dziś bardzo potrzebne. Współpracujemy także ze świadkami tamtych wydarzeń, nagrywamy i udostępniamy ich wypowiedzi.

 

Muzeum to 300 m2 powierzchni, 8 sal i ponad 3 tys. eksponatów. Mimo iż muzeum zorganizowane jest nowocześnie, od początku było prowadzone przez wolontariuszy. Do czasu pandemii wstęp do muzeum był wolny, od roku z konieczności wprowadziliśmy bilety o najniższych możliwych cenach, żeby było nas stać choćby na konieczne remonty i eksploatację pomieszczeń.

Aktualnie wielką energię wkładamy w budowanie mostu międzypokoleniowego, w działania na rzecz młodzieży, uczniów i studentów, organizujemy zjazdy, szkoły letnie, tworzymy i udostępniamy konspekty lekcyjne, realizujemy projekty edukacyjne dla nauczycieli. Wszystko to po to, żeby przekazać tą bezcenną historię w przyszłość i dzięki niej formować młode pokolenia.

Oprócz działalności muzealnej i edukacyjnej realizujemy projekty badawcze. Zdigitalizowaliśmy i opracowujemy naukowo ok 100 tys. str. dokumentacji dot. ks. J. Popiełuszki. Realizujemy wielogodzinne nagrania notacji i wspomnień, przygotowujemy publikacje i podejmujemy liczne współprace instytucjonalne badając tą bezcenną i wciąż nieznaną w wielu aspektach historię.

Muzeum zarejestrowane jest w wykazie Ministerstwa Kultury jako Muzeum Prywatne (status większości muzeów w Polsce) pod numerem 932. Swoją osobowość prawną czerpie z Parafii św. St. Kostki, posiada wg regulaminu i umowy z ministerstwem osobne konto bankowe i osobną administrację. Utrzymujemy dzięki temu niezależność w zmiennych a czasem burzliwych czasach, tworząc środowisko ludzi, którym zależy na wartościach, na etosie Solidarności a przede wszystkim na pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

Zapraszamy Cię do tego środowiska. Bądź jego częścią. Żeby się to stało - nie musisz wpłacać nam żadnych środków. Wpłać - jeśli możesz i chcesz. Będzie nam łatwiej realizować ideały o które walczył nasz patron...

Cele Autora

Comiesięczne utrzymanie Muzeum
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 460 zł brakuje
77%
Żebyśmy mogli opowiadać o księdzu Jerzym i pełnić swoją misję - muzeum musi działać. Jego utrzymanie to konkretne koszty. Kilkaset m2 powierzchni musi zostać ogrzanych, oświetlonych, wentylowanych, udźwiękowionych, trzeba dokonywać napraw. Z powodu kosztów Muzeum w sezonie zimowym bywa sezonowo zamykane. Otwarcie go w pełnym wymiarze czasu i płynność finansowa dałyby nam duży spokój i jasne perspektywy działania.
Obsługa
  • 3 000 zł miesięcznie
  • 1 460 zł brakuje
51%
Żeby Muzeum było otwarte - ktoś musi je otwierać, uruchamiać wszystkie instalacje, zamykać, wpisywać zgłaszające się grupy, umawiać przewodników, sprzątać, zgłaszać usterki. Przewodnicy a co za tym idzie - oprowadzanie po Muzeum - z założenia zawsze jest bezpłatne. Tym bardziej, że często oprowadzają świadkowie życia ks. Jerzego Popiełuszki. Administracja to jednak stała obecność osób, które poświęcają na tą pracę stały czas w ciągu dni, tygodni, miesięcy i lat. Umożliwienie im stabilnego wynagrodzenia jest dla nas bardzo istotne.
Działalność edukacyjna, badawcza i promocyjna
  • 4 000 zł miesięcznie
  • 2 460 zł brakuje
38%
Żeby prowadzić działalność edukacyjną, badawczą, komunikacyjną i promocyjną potrzeba stałych, systematycznych działań specjalisty. Kogoś, kto będzie potrafił napisać i przeprowadzić projekty, współpracować z instytucjami kultury, pisać informacje prasowe, nawiązywać relacje ze szkołami i placówkami oświatowymi a także z instytucjami badawczymi takimi jak IPN, Instytut Pileckiego, archiwa czy uniwersytety. To skomplikowane działania od których zależy obecność Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w świecie edukacji, kultury i nauki. Od tych działań zależy także popularyzowanie Muzeum a co za tym idzie dbanie o obecność zwiedzających.
Stworzenie wspólnoty osób, które podzielają naszą pasję i misję
  • 1 zł miesięcznie
  • Cel osiągnięty!
100%
Tego nie da się wycenić... :) wpisaliśmy 1 ponieważ nie da się wpisać 0
Pamięć i obecność - kwiaty i światło
  • 400 zł miesięcznie
  • Cel osiągnięty!
100%
Wszystko co robimy - robimy z wdzięczności dla księdza Jerzego. Dlatego pierwszą rzeczą jest pamięć o nim. Przy wielkoformatowym portrecie księdza w Muzeum są zawsze świeże kwiaty a przy jego grobie kilkanaście metrów od portretu płonie stawiany przez nas znicz. Mogą to być kwiaty i może to być światło od Ciebie...

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

KSP nr leg 0525
KSP nr leg 0525
30 zł
Kamil Brodziński
Kamil Brodziński
50 zł
Beata Danielewska-Szymczak
Beata Danielewska-Szymczak
200 zł
Carlo Maria Sansilvestri
Carlo Maria Sansilvestri
1 000 zł
Agnieszka Wrzesinska
Agnieszka Wrzesinska
30 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.