Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

W Patronite od 12.01.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1971

Liczba Patronów: 2161

Zostań Patronem
Kup na prezent
3 patronów
100 miesięcznie
2 010 łącznie
Witamy Cię! Jesteśmy zespołem ludzi działających w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki. Kto raz tu przyjdzie - nie zapomni i nigdy do końca nie odejdzie. Tak było za życia księdza Jerzego, tak jest i dziś.

O Autorze

Witamy Cię! Jesteśmy zespołem ludzi działających w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki. Kto raz tu przyjdzie - nie zapomni i nigdy do końca nie odejdzie. Tak było za życia księdza Jerzego, tak jest i dziś. Zapraszamy Cię do wspólnoty ludzi, którym bliska jest przyjaźń, historia, etos solidarności i wartości takie jak wiara, prawda czy wolność.

Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki znajduje się w kościele św. St. Kostki w Warszawie w którym ks. Popiełuszko działał przez ostatnie dramatyczne lata Solidarności i stanu wojennego od 1980 do 1984 r. W tym czasie na słynne Msze za Ojczyznę przychodziło tu co miesiąc po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mieszkanie księdza (w którym dziś znajduje się archiwum zawierające ponad 100 tys. str. dokumentów) było stale podsłuchiwane i obserwowane przez agentów służb komunistycznych. Wokół księdza zainstalowało się wielu agentów bezpieki. Mimo presji i niebezpieczeństwa do końca pełnił swoją misję prowadząc spór o społeczną wolność, godność i sprawiedliwość. 19 X 1984 r. na kilka godzin przed męczeńską śmiercią mówił, że trzeba być wolnym od żądzy odwetu i przemocy i że zło trzeba zwyciężać dobrem. Dziś, kilkadziesiąt metrów od Muzeum znajduje się jego grób, który odwiedziły blisko 23 mln ludzi.

Muzeum zostało stworzone przez ludzi, którzy znali księdza Jerzego Popiełuszkę i przez lata z nim współpracowali. Wśród stałych współpracowników Muzeum są świadkowie w jego procesie beatyfikacyjnym i jego przyjaciele. Przewodnicy to wolontariusze - zarówno pamiętający czasy PRLu jak i studenci i absolwenci historii i innych uczelni. Wszyscy, którzy działają w Muzeum - starają się przekazywać wiedzę o niezwykłej postaci księdza Jerzego, o etosie solidarności, o wartościach takich wolność, prawda, godność, sprawiedliwość, które według nas są dziś bardzo potrzebne. Współpracujemy także ze świadkami tamtych wydarzeń, nagrywamy i udostępniamy ich wypowiedzi.

 

Muzeum to 300 m2 powierzchni, 8 sal i ponad 3 tys. eksponatów. Mimo iż muzeum zorganizowane jest nowocześnie, od początku było prowadzone przez wolontariuszy. Do czasu pandemii wstęp do muzeum był wolny, od roku z konieczności wprowadziliśmy bilety o najniższych możliwych cenach, żeby było nas stać choćby na konieczne remonty i eksploatację pomieszczeń.

Aktualnie wielką energię wkładamy w budowanie mostu międzypokoleniowego, w działania na rzecz młodzieży, uczniów i studentów, organizujemy zjazdy, szkoły letnie, tworzymy i udostępniamy konspekty lekcyjne, realizujemy projekty edukacyjne dla nauczycieli. Wszystko to po to, żeby przekazać tą bezcenną historię w przyszłość i dzięki niej formować młode pokolenia.

Oprócz działalności muzealnej i edukacyjnej realizujemy projekty badawcze. Zdigitalizowaliśmy i opracowujemy naukowo ok 100 tys. str. dokumentacji dot. ks. J. Popiełuszki. Realizujemy wielogodzinne nagrania notacji i wspomnień, przygotowujemy publikacje i podejmujemy liczne współprace instytucjonalne badając tą bezcenną i wciąż nieznaną w wielu aspektach historię.

Muzeum zarejestrowane jest w wykazie Ministerstwa Kultury jako Muzeum Prywatne (status większości muzeów w Polsce) pod numerem 932. Swoją osobowość prawną czerpie z Parafii św. St. Kostki, posiada wg regulaminu i umowy z ministerstwem osobne konto bankowe i osobną administrację. Utrzymujemy dzięki temu niezależność w zmiennych a czasem burzliwych czasach, tworząc środowisko ludzi, którym zależy na wartościach, na etosie Solidarności a przede wszystkim na pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

Zapraszamy Cię do tego środowiska. Bądź jego częścią. Żeby się to stało - nie musisz wpłacać nam żadnych środków. Wpłać - jeśli możesz i chcesz. Będzie nam łatwiej realizować ideały o które walczył nasz patron...


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Kamil Brodziński
Kamil Brodziński
Próg: 50 zł
Marek Bieliński
Marek Bieliński
Próg: 30 zł
Alina Krawczyk
Alina Krawczyk
Próg: 20 zł
Radosław Domazet
Radosław Domazet
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Inna Meshkorez
Inna Meshkorez
Próg: 100 zł