Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

W Patronite od 14.04.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
300 łącznie

Cele statutowe

300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

300 zł

brakuje

Realizacja celów statutowych w roku akademickim 2019/2020 przewiduje organizację otwartych posiedzeń naukowych, które zostały pomyślane tak, aby w pełni zaprezentować dorobek szkoły warszawskiej, uprawiającej tomizm w wersji konsekwentnej w następujących obszarach badawczych:
1. 23 października 2019 -Główne tezy metafizyki Tomasza z Akwinu Prof. Artur Andrzejuk
2. 27 listopada 2019 - Istnienie i istota Boga w filozofii Tomasza z Akwinu Ks. Kan. Dr hab. Tomasz Paweł Stępień, prof. UKSW
3. 22 stycznia 2020 - Tomistyczna filozofia przyrody Dr Anna Krajska
4. 26 lutego 2020 - Filozofia poznania w tekstach Tomasza z Akwinu Dr Michał Zembrzuski
5. 25 marca 2020 - Tomistyczna filozofia człowieka Dr hab. Magdalena Plotka
6. 22 kwietnia 2020 - Personalizm tomistyczny Mgr Natalia Herold
7. 27 maja 2020 - Tomistyczna filozofia religii Dr Izabella Andrzejuk

oraz seminariów, w czasie których, podobnie jak ma to miejsce podczas ćwiczeń w trakcie studiów, dokonywać się będzie wspólne odczytywanie tekstów św. Tomasza z Akwinu (po łacinie i po polsku), tak, że spotkania te będą stanowiły forum, na którym możliwe będzie wzajemne korygowanie ujęć (rozumowań), jak również pogłębianie własnej wiedzy. Za prowadzanie tej sekcji odpowiedzialni są: dr hab. Magdalena Płotka oraz dr Michał Zembrzuski – pracownicy naukowi Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Poza spotkaniami stacjonarnymi rozpoczęliśmy również cykl mini wykładów realizowanych na platformie YOU TUBE "Tomizm w czasie zarazy", które ma stanowić małe vademecum.

W celach wydawniczych znajduje się przede wszystkim wydanie kolejnego (8) tomu Rocznika Tomistycznego oraz (2) publikacji Tomasz z Akwinu – Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza.Przełożył i opracował Michał Zembrzuski (realizowanej w ramach programu LITERATURA 2020 MKiDN) oraz rozpoczęcie prac nad (3) tomem Biblioteki Rocznika Tomistycznego - przekładu dwuszpaltowego (łacina, polski) traktatu De spiritualibus creaturis.