Project Ford GPW 70311

Zgrzewarka

3 300 zł

0%

osiągnięto

3 300 zł

brakuje

Niezbędnym narzędziem do wybudowania karoserii będzie zgrzewarka do blach.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)