Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

660 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Projekt Pracownie to inicjatywa grupy miłośników rzemiosła. Pokazujemy warsztaty i opowiadamy historie osób, które prowadzą działalność rzemieślniczą. Zachęcamy innych do pogłębiania wiedzy na temat tradycyjnych metod wytwarzania.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
Materiał zrealizowany poza Warszawą!
Dzięki osiągnięciu tego progu zrealizujemy materiał poza Warszawą. Taki wyjazd to dla nas kosztowna inwestycja – musimy dojechać do wybranego miejsca i zapewnić nocleg naszemu zespołowi. Często odwiedzamy pracownie w dwie, trzy albo nawet cztery osoby (prowadząca wywiad, fotografowie, rysowniczka). Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli odwiedzić także rzemieślników mieszkających w innych miastach!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Nowy sprzęt wideo dla Projektu Pracownie!
Zaczynamy oszczędzać i wkrótce zainwestujemy w sprzęt do produkcji wideo dla Projektu Pracownie. Chcemy, aby nasze materiały były coraz bardziej jakościowe. Wasze wsparcie pomoże nam osiągnąć ten cel!

O Autorze

W maju 2016 roku po praskiej stronie Wisły poznaliśmy grupę młodych rzemieślników i artystów
z zagłębia działającego przy ulicy Podskarbińskiej 32/34 – obecnie już nieistniejącego. To oni wprowadzili nas w mikrokosmos pełen precyzyjnie wykonanych, estetycznych wyrobów, pokazali warsztaty i opowiedzieli o swoich zajęciach. Zaprosili do świata innego od naszej codzienności. Pozwolili zwolnić na chwilę, rozejrzeć się wokół i docenić piękno przedmiotów, które z imponującą starannością tworzą rękoma i z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Zainteresowali nas zjawiskiem Nowej Fali Rzemiosła. Tak się zaczęło – powstał pomysł na Projekt Pracownie. 


Projekt Pracownie to inicjatywa osób, które połączyła fascynacja rzemiosłem, uprawiającymi je ludźmi i przestrzenią rękodzielniczych i artystycznych warsztatów. Pomysł powstał z chęci pokazania zjawiskowych pracowni ukrytych w miejskich zakamarkach – w pierwszej kolejności naszego rodzinnego miasta Warszawy – i udowodnienia, że trwające (rzekomo)
w stagnacji rzemiosło może się odrodzić, cieszyć się uznaniem i popularnością.

Okazało się, że dawne zakłady produkcyjne skrywają pracownie artystów i rzemieślników często wyjątkowych na skalę krajową. Co więcej, wielu z nich to nasi rówieśnicy, młodzi zapaleńcy łączący w swoim fachu tradycyjne metody rzemieślnicze z nowoczesnymi technologiami i wzornictwem.

Im więcej czasu poświęcaliśmy na spotkania z twórcami, tym większa była potrzeba poznania detali ich pracy, odwiedzenia kolejnych lokalizacji. Przyszedł czas na wyjście poza Podskarbińską. Premiery Warszawskich Map Rzemieślników i festiwale rzemiosła uzmysłowiły nam, jak wielu młodych ludzi decyduje się na wykonywanie zawodów, w których pieczołowitość, znajomość materiału, narzędzi i technik decydują o ostatecznym efekcie pracy.


Działamy już od ponad roku. Odwiedziliśmy blisko 30 pracowni rzemieślniczych, zarówno
w Warszawie, jak i poza jej granicami. Chcemy działać dalej i rozwijać naszą inicjatywę. 
Zawody mogą ginąć, opowieści zostają. My gorąco wierzymy, że można zachować jedne
i drugie.
Bądźcie z nami. Podsycajmy zainteresowanie rzemiosłem i stwórzmy społeczność wspierającą rzemieślników!

ZAPRASZAMY DO ŚWIATA RZEMIOSŁA
https://www.projektpracownie.pl/ 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że zdecydowałeś się wspierać Projekt Pracownie! W ramach podziękowania otrzymasz od nas spersonalizowany mail z podziękowaniami za Twoje zaangażowanie.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, że postanowiłeś wspierać nas, wpłacając większy datek! Prześlemy do Ciebie spersonalizowane podziękowanie drogą mailową i otrzymasz dostęp do specjalnej grupy na Facebooku „Projekt Pracownie od podszewki”. Będziesz mógł tam nie tylko porozmawiać z twórcami działającymi w Projekcie Pracownie, ale również podejrzeć zakulisowe materiały z wywiadów w pracowniach. Będziemy też liczyli na polecenia kolejnych warsztatów, które warto odwiedzić! Stań się częścią naszej społeczności!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Takie wsparcie to dla nas bardzo miła inwestycja z Twojej strony! Śledź naszą grupę „Projekt Pracownie od podszewki”. Dodatkowo prześlemy do Ciebie w ramach podziękowań wydrukowany na papierze fotograficznym kolaż zdjęć z pracowni ze specjalną dedykacją!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow! Dziękujemy, że aż tak doceniasz naszą pracę! Otrzymasz od nas wydrukowany na papierze fotograficznym kolaż zdjęć z pracowni ze specjalną dedykacją oraz wyjątkową kartkę autorstwa Weroniki Reroń z podziękowaniami. Raz na kwartał prześlemy do Ciebie także nowy kolaż zdjęć z pracowni.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteśmy pod wrażeniem i dziękujemy, że tak bardzo wierzysz w naszą inicjatywę! Niebawem otrzymasz wyjątkową kartkę autorstwa Weroniki Reroń z podziękowaniami. Ponadto będzie Ci przysługiwał specjalny 10% rabat na wybrane produkty i usługi u jednego z rzemieślników wspierających naszą inicjatywę (Aanda, WENSKA, Tartaruga, KŁOSY, Mosko Ceramics). Uwaga: aby otrzymać nagrodę w postaci rabatu, wspieraj nas w tej kwocie przez minimum 3 miesiące!
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Serio? Jesteś super! Brak nam słów ze wzruszenia! Wyślemy do Ciebie wyjątkową kartę autorstwa Weroniki Reroń z podziękowaniami. Jednocześnie raz na kwartał otrzymasz od nas wydrukowany na papierze fotograficznym kolaż zdjęć z pracowni. To, że nas wspierasz, jest ważne również dla współpracujących z nami rzemieślników, dlatego będziesz mógł skontaktować się z WENSKA i wybrać dla siebie pasek z oferty kaletniczki (do kwoty 200 złotych). Uwaga: aby otrzymać nagrodę w postaci rabatu, wspieraj nas w tej kwocie przez minimum 3 miesiące!
Zostań patronem

Polecani Autorzy