Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

15

patronów

555 zł

miesięcznie

4798 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
237
miesięczne wsparcie
308
liczba patronów

  Tworzymy projekty muzyczne, graficzne oraz podcasty nasączone (STEEPED) Bożą obecnością. Chcemy wspierać artystyczną działalność chrześcijan i poszerzać możliwości tworzenia i promowania muzyki w naszych środowiskach. Sprawdź nasz kanał na Youtube! https://bit.ly/2DVW547

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
23 %
100%
osiągnięto 23%
cel: 20000 zł
brakuje 15202 zł
Sprzęt do nagrywania nowych pieśni i wideo Steeped!
Zaczęliśmy nagrywać piosenki i podcasty w naszym mieszkaniu używając pożyczonych mikrofonów, dwóch smartphone`ów i lampy fotograficznej. Następnie zebraliśmy ekipę techniczną i wybraliśmy się na nagrania do studia muzycznego i fotograficznego. W tym roku dzięki waszemu wsparciu zaczęliśmy wydawać swoje płyty i organizować własne eventy, na których możemy się spotykać by wspólnie uwielbiać Boga oraz dzielić się naszą wizją.
Do przygotowania naszej muzyki oraz wideo potrzebujemy wielu narzędzi, w które Bóg zaopatruje nas właśnie przez naszych niesamowitych patronów!

Oto lista sprzętu, na który zbieramy środki:
- 2 x Mikrofon Shure SM7B
- 2 x Mikrofon AKG C214
- 2 x Mikrofon krawatowy
- 6 x Dibox Radial ProDI
- 1 x Mikrofon Shure SM58
- 3 x Mikrofon Shure SM57
- 1 x Mikrofon Shure Beta52
- Statywy mikrofonowe
- Statywy aparatowe
- Kable mikrofonowe + kable Jack
- Interfejs Focusrite Scarlett 18i20

Sprzęt, który udało nam się już zakupić dzięki darowiznom:
- Monitory odsłuchowe
- 1 x Mikrofon Shure SM7B
- Aparat Panasonic Lumix G7 + akcesoria (bateria, dodatkowe karty pamięci)

To dopiero początek naszych zakupów sprzętowych, ale pomoże przenieść naszą działalność na wyższy poziom i przyspieszyć produkcję!
Dziękujemy! :D

Pomysły

Produkcja płyty Steeped!

0%
26 %
100%
osiągnięto 26%
cel: 8000 zł
brakuje 5920 zł
Produkcja płyty Steeped!
Produkcja płyty uwielbieniowej Steeped!

Zapraszamy was do bycia częścią nowego projektu Steeped - internetowej płyty Live Sessions, na której znajdzie się 10 autorskich pieśni Kacpra, Sary i Estery Kukier.

Nie możemy nie działać! Pasja i energia, którą Bóg nam daje powodują, że nieustannie tworzymy i planujemy! Udało nam się zebrać zespół osób, z którymi zrealizowaliśmy piękne nagrania live audio i wideo, tak więc mamy już cały potrzebny materiał do wyprodukowania poniższych 10 pieśni.

Tracklista:
1. Wywyższamy Cię - Estera Kukier
2. Baranek i Lew - Kacper Kukier
3. Kto ma Syna - Sara Kukier
4. Jestem wybrany - Estera Kukier
5. Pokolenie kontrastu - Sara Kukier
6. To jest czas - Kacper Kukier
7. Jednej rzeczy pragnę - Estera Kukier
8. Stąd jest ten ogień - Kacper Kukier
9. Liście figowe - Sara Kukier
10. Aniołowie między nami - Kacper Kukier

Aby wyprodukować i promować te pieśni potrzebujemy finansowego wsparcia. Naszym celem jest zebranie 8000zł, aby przystąpić do:
- produkcji muzycznej - mix master
- produkcji wideo
- promocji i wydania płyty

Chcemy użyć tych funduszy, aby pobłogosławić muzyków oraz wynagrodzić pracę nad produkcja audio i wideo.

Dziękujemy za wasze wsparcie i obecność,
Ekipa Steeped

O Autorze

STEEPED

Jesteśmy chrześcijanami i tworzymy inicjatywę Steeped, która ma na celu rozwijanie szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej. Chcemy tworzyć nową muzykę, poruszać ważne tematy w naszej kulturze, zrzeszać, wydawać i promować artystów chrześcijańskich z całej Polski oraz wspierać osoby, które chcą rozpocząć działalność muzyczną.

Poniżej przygotowaliśmy dla was listę wszystkich działań, jakie podjęliśmy i zrealizowaliśmy w roku 2018:

Styczeń
💣 Premiera “Cukier - Chwała”

Luty
💣 Premiera “Cukier - Serio”

Marzec
💣 Premiera “Cukier - 2 SM 6:5”

Kwiecień 
💣 Steeped Podcast 01 - Kultura Królestwa
💣 Steeped Podcast 02 - Uwielbienie vs Scena

Czerwiec
💣 Premiera “Kacper Kukier - Pasterz”
💣 Steeped Podcast 03 - Konferencje, festiwale, churching
💣 Steeped Sessions spontanicznie

Lipiec
💣 Premiera “Sara Kukier - Zaszczyt”
💣 Pierwszy Steeped day
💣 Posługa uwielbienia w Hartowcu
💣 Steeped Podcast 04 - Sztuka odzyskana

Sierpień
💣 Steeped workshops - warsztaty pisania pieśni uwielbienia oraz kompozycji i produkcji piosenki
💣 Premiera “Estera Kukier - Zanim powstał świat”

Wrzesień
💣 Impreza Formacja Transformacja- jam session & uwielbienie
💣 Założenie strony internetowej www.steeped.pl
💣 Rozpoczęcie pracy nad płytą “Wielbić Chcę” - Maciek Łomanowski i Estera Kukier

Październik
💣 Steeped Podcast 05 - Single i płyty Steeped, drama z Reckless Love, Stadion Młodych
💣 Steeped Podcast 06 - Serce Dawida, Stadion Młodych, niezależna twórczość Steeped
💣 Pierwsza zewnętrzna produkcja Steeped: premiera “Anna Sobierajska - Masz Mnie”
💣 Początek grafik Steeped ze Słowem

Listopad
💣 Produkcja Steeped “Anna Sobierajska - Masz Mnie (Akustycznie)”
💣 Rozpoczęcie serii grafik ze Słowem z wybranymi przez was fragmentami z Pisma
💣 Steeped X Abba Youth - uwielbienie + świadectwo
💣 Zakończenie zbiórki 5 000zł na produkcję płyty Estery Kukier- “Wielbić chcę”
💣 Steeped Podcast 07 - Chrześcijańskie memy i niewygodne pytania
💣 Wywiad z Anną Sobierajską po premierze “Masz Mnie”
💣 Rozpoczęcie serii grafik z Psalmami

Grudzień
💣 Misja Laudato Si: chrześcijanie z klimatem - uwielbienie, realizacja dźwięku oraz produkcja filmowa + graficzna
💣 Rekolekcje adwentowe w KSP Młociny. Katolicka Szkoła Podstawowa Nr 109 Fundacji Na Rzecz Rodziny
💣 Filmik ze świadectwem dla deon.pl
💣 Niedzielna seria grafik ze Słowem od Zuzanna Szczerbinska
💣 Live stream z Marcin Zieliński - uwielbienie + podcast
💣 Przygotowanie MERCHOWYCH RōBE z projektem Daniel Przewięzikowski
💣 Sylwester Steeped x Ekumemizm

Obecnie nagrywamy podcasty, w których dyskutujemy na aktualne i ważne dla kultury chrześcijańskiej tematy oraz rozpoczęliśmy serię Steeped 00 w ramach której publikujemy chrześcijańską muzykę elektroniczną. Jesteśmy w trakcie tworzenia  projektu muzycznego Steeped 01, na którym usłyszycie piosenki autorstwa Sary i Kacpra Kukierów. W przyszłości chcemy wydawać i promować muzykę wielu innych liderów uwielbienia, których muzyka zasługuje na większy rozgłos!

Jednocześnie prowadzimy warsztaty uwielbieniowe i muzyczne w kościołach i Domach Modlitwy i pragniemy jeszcze częściej dzielić się naszym doświadczeniem z innymi podczas eventów warsztatowych.

Wierzymy, że polska kultura chrześcijańska dopiero się rozpędza i najlepsze jest przed nami! Widząc, jak wielu utalentowanych twórców mamy w Kościele pragniemy stworzyć platformę, która połączy kreatywne osoby i pozwoli nam wszystkim wejść na nowy poziom kreatywności dla Boga!

Aby działać i rozwijać się zarówno jako muzycy, liderzy uwielbienia i twórcy materiałów wideo wciąż inwestujemy w sprzęt, czas w studiu, zapłatę dla naszych współpracowników, czy bilety dla naszych gości. Czy chcesz pomóc nam rozwijać STEEPED i całą posługę, jaką pragniemy prowadzić?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 500
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa i Q&A dotyczące naszej posługi oraz życia.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 500
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 6
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii, które wyślemy Ci w formie listu napisanego osobiście do Ciebie: )
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii, które wyślemy Ci w formie listu napisanego osobiście do Ciebie: )

Jesteś ważnym patronem, dlatego jeśli chcesz spotkać się z nami na kawę, poznać się lepiej i wspólnie uwielbiać Boga, to z przyjemnością spędzimy z Tobą czas!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii, które wyślemy Ci w formie listu napisanego osobiście do Ciebie: )

Jesteś ważnym patronem, dlatego jeśli chcesz spotkać się z nami na kawę, poznać się lepiej i wspólnie uwielbiać Boga, to z przyjemnością spędzimy z Tobą czas!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii, które wyślemy Ci w formie listu napisanego osobiście do Ciebie: )

Jesteś ważnym patronem, dlatego jeśli chcesz spotkać się z nami na kawę, poznać się lepiej i wspólnie uwielbiać Boga, to z przyjemnością spędzimy z Tobą czas!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jesteś członkiem społeczności STEEPED! Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy STEEPED na facebooku, na której będziemy publikowali ekskluzywne materiały wideo, np. uwielbienia live, świadectwa, oraz Q&A. dotyczące naszej posługi oraz życia.

Dodatkowo będziemy modlić się za Ciebie i podzielimy się z Tobą słowem proroczym z Biblii, które wyślemy Ci w formie listu napisanego osobiście do Ciebie: )

Jesteś ważnym patronem, dlatego jeśli chcesz spotkać się z nami na kawę, poznać się lepiej i wspólnie uwielbiać Boga, to z przyjemnością spędzimy z Tobą czas!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy