Stowarzyszenie Tęczówka

W Patronite od 06.10.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1911

Liczba Patronów: 2137

Zostań Patronem
2 patronów
60 miesięcznie
630 łącznie
Stowarzyszenie Tęczówka działa na rzecz osób LGBTQIAP+. Zajmujemy się edukacją społeczną, w tym promowaniem tolerancji oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. | The Tęczówka Association works for LGBTQIAP+ people. We deal with social education, promote tolerance and counteract discrimination.

O Autorze

Działamy dla Was i dzięki Wam

Ideą, która nam przyświeca jest równość idąca w parze z różnorodnością, dlatego dbamy o edukację społeczną i przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, romantyczną oraz tożsamość płciową. Organizujemy grupy terapeutyczne i spotkaniowe dla społeczności LGBTQIAP+. Staramy się zapewnić pomoc prawną i psychologiczną jednostkom mierzącym się z wykluczeniem i niesprawiedliwością. Organizujemy wiele wydarzeń, w tym warsztaty, spotkania, prewencję HIV/AIDS i katowicki Marsz Równości, który już trzy razy przeszedł ulicami miasta. Jeśli coś queerowego dzieje się na Śląsku możesz nas tam znaleźć! 🏳‍🌈

Kim jesteśmy

Jesteśmy osobami w różnym wieku, pochodzącymi z różnych miejsc. Stoją za nami rozmaite osobiste historie, a każde z nas wnosi do Stowarzyszenia swoje doświadczenia i pomysły. Codziennie działamy wspólnie na rzecz lepszego jutra.

Historia

Działamy od 2012 roku, czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć śląskiego oddziału Kampanii Przeciw Homofobii. W 2016 roku otworzyli_łyśmy Centrum Społecznościowe, które jest nie tylko miejscem, gdzie świadczymy wsparcie psychologiczne i prawne, ale także przestrzenią, w której organizujemy wydarzenia kulturalne, szkolenia, spotkania samopomocowe i sieciujące. W 2018 roku, po 10 latach przerwy, za naszą sprawą Katowice znów powróciły na marszową mapę Polski.

Dlaczego my?

Jesteśmy największą organizacją pozarządową w województwie śląskim skupiającą się na działaniu na rzecz społeczności LGBTQIAP+. Mamy niezliczone plany i pomysły, które niestety wykraczają poza nasz budżet. Zdecydowana większość naszych działań to efekt pracy wolontaryjnej i społecznej.

Wasze wsparcie będzie nieocenione, ponieważ pozwoli nam na dalsze nieodpłatne udzielanie wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej. Umożliwi również utrzymanie Centrum Społecznościowego oraz pozwoli na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli_ły rozpocząć nowe projekty, a dotychczasowymi działaniami objąć jeszcze większe grono osób potrzebujących.

Zachęcamy do włączenia się w realizację naszych działań poprzez zostanie naszym_ą Patronem_ką. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się dołożyć swoją cegiełkę na rzecz równości! 💗

 

__________

 

We work for you and thanks to you

Our motto is equality with diversity, so we organize therapeutic and meeting groups for the LGBTQIAP+ community. We care for social education and counteract discrimination related to sexual, romantic or gender identity. We try hard to provide legal or psychological support to everyone who is facing exclusion or injustice. We regularly organize the march ‘Katowicki Marsz Równości, that’s 3rd edition took place in 2020, as well as many other events, including workshops, meetings, HIV/AIDS prevention activities and many more. If something queer is happening in Silesia, you can find us there!

Who we are

We are people of all ages and from many different places. For the Association, we are bringing our individual stories, experiences and ideas together, to work jointly every day for a better tomorrow.

The story

We have been operating since 2012, using experience and achievements of KPH Śląsk. In 2016, we opened the Community Center (‘Centrum Społecznościowe’) which is not only a place where we provide psychological and legal support, but it is also a space where we organize cultural events, trainings, self-help and networking meetings. In 2018, after a 10-year break, thanks to us Katowice returned to the map of marches supporting equality in Poland.

Why us?

We are the main non-governmental organization in Silesia focusing on supporting the LGBTQIAP+ community. Our plans and ideas are becoming wider and wider, while the budget is not always growing as quickly. The vast majority of our activities are the result of voluntary work.

Your support will be invaluable as it will allow us to continue providing free of charge psychological and legal support. Also, it will help us maintain the Community Center and further develop the Association. Thanks to your support, we will be able to start new projects and to reach an even larger group of people with the current ones.

We would like to thank everyone who has already decided to contribute to building equality and we encourage new people to join our activities by becoming our patron! 💕


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Małgorzata Harmansa
Małgorzata Harmansa
Próg: 10 zł
Grzegorz Nalewany
Grzegorz Nalewany
Próg: 50 zł