Stowarzyszenie TKOPD

W Patronite od 28.09.2018

Remont Domu Samotnej Matki - etap 1

500 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

500 000 zł

brakuje

Sytuacja jest dramatyczna. Nie mamy funduszy na odwilgocenie. Budynek wymaga kompleksowego osuszenia oraz remontu i doposażenia pokojów w Domu Samotnej Matki.

Dziękujemy za Twoje wsparcie! Przyda się każda złotówka!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)