Stowarzyszenie TKOPD

W Patronite od 28.09.2018

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka jest Organizacją Pożytku Publicznego. Działa od 1988 roku. Wszelkie działania realizujemy na podstawie otrzymanych dotacji i darowizn, które głównie otrzymujemy od firm prywatnych, osób fizycznych, Urzędu Miasta Zielona Góra.

O Autorze

O nas

Geneza naszego stowarzyszenia – to potrzeba pomocy dziewczynom będącym w nieakceptowanej ciąży. Podejmowała się tego lek. med. Hanna Witkowska ze swymi współpracownikami z ruchu obrony życia Gaudium Vitae i decyzja o założeniu stowarzyszenia wyszła właśnie  stamtąd.

Było to w 1988 roku. Korzystaliśmy przez kila lat z użyczonych pomieszczeń Civitas Christiana przy ul.Krawieckiej 5/7, były tylko kilkugodzinne dyżury w tygodniu, klienci mogli także skorzystać z bezpłatnych porad prawnika,

W 1992 roku dzięki pomocy ówczesnego wiceprezydenta p. Mincera powstało przy ul. Powstańców Warszawy 6a – pierwsze Schronisko dla Matki i Dziecka, /dla 12 osób/ a dyżury przenieśliśmy do pomieszczeń parafii Matki Bożej przy ul.Kasprowicza, dalej było to kilka godzin w tygodniu.

W 1997 roku otrzymaliśmy od Miasta w bezpłatne użyczenie piętrowy budynek przy ul. Piaskowej 9e, jesteśmy tu dotąd i w budynku funkcjonuje Schronisko dla Matki i Dziecka /25 miejsc/ oraz poradnictwo specjalistyczne czyli Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Nasze działania

Prowadzenie całodobowego Telefonu Zaufania dla Osób Doznających Przemocy Domowej nieprzerwanie od 17 lat, rocznie korzysta z niego ok. 1000 osób uzyskując wsparcie, informacje i w przypadku konieczności  także interwencje.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czyli to szeroko rozumiane poradnictwo specjalistyczne i Dom Samotnej Matki i jest to nasza główna forma działania od 1992 r.

Prowadzenie Rodzinnego Ośrodka Mediacyjnego.

Prowadzenie edukacji głównie uczniów szkół średnich, najczęściej pod postacią Treningów Zastępowania Agresji.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i dorosłych w obszarach dotyczących dzieci, rodziny i przeciwdziałania przemocy w zakresie psychologicznym oraz socjalno-pedagogicznym.

Udzielanie materialnej pomocy w postaci wyprawki, łóżeczka, wanienki etc. – matkom samotnym (czasem bardzo młodym), ale także coraz częściej – wielodzietnym, gdy matka jest w kolejnej ciąży; małżeństwom studenckim czy innym, znajdującym się w trudnej sytuacji. Od początku swego istnienia korzystamy z gościnności i lokalu parafii Najświętszego Zbawiciela, ale nie jesteśmy strukturą parafialną, nie mamy ograniczeń terytorialnych i można się do nas zgłaszać z całego województwa czy nawet spoza (Ruch Obrony Życia Gaudium Vitae).

Realizacja prawa do godności i ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.; od 2007 r. organizujemy pochówki dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Pracujemy również ze sprawcami od 2006 roku, korzystając z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy. Sprawców kierują do nas sądy, kuratorzy a nieliczni rozumiejąc taką potrzebę przychodzą sami.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)