Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

22

patronów

710 zł

miesięcznie

3210 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
205
miesięczne wsparcie
235
liczba patronów

  Umożliwiamy osobom zainteresowanym wczesnym buddyzmem zapoznawanie się z naukami Buddhy poprzez wydawanie książek z tekstami źródłowymi kanonu palijskiego zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie pobieramy za to żadnych opłat, ponieważ uważamy, że nauki duchowe są bezcenne!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
71 %
100%
osiągnięto 71%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 290 zł
Koszty druku i składu
Planujemy tłumaczenie na polski i wydawanie (drukowane na papierze oraz e-książki) tekstów źródłowych kanonu pāḷijskiego (zaczniemy od Majjhima Nikāyi, zbioru średniej długości sutt z kosza mów – Sutta Piṭaki). Książki, każda po 10 sutt (mów Buddhy) z wyjaśnieniami i przypisami, wydawane będą co 3 miesiące. Dzięki wsparciu możliwe będzie długoterminowe finansowanie publikacji Dhammy (Nauki Buddhy) w ramach projektu Dhamma-dāna (Daru Dhammy), który już teraz realizujemy, rozsyłając książki bez żadnych opłat, także bez opłat za wysyłkę.

Tyle pieniędzy potrzebujemy, by zrealizować projekt uzgodniony z Khyentse, amerykańską fundacją, która postanowiła nam pomóc finansowo. To koszt samego druku i składu książek, licząc po kursie 3,8 zł za 1 dolara. Plan jest taki, by wydawać 1000 egzemplarzy książeczek po 10 sutt z komentarzami, mniej więcej po 100 stron każda. Wydawane będą co 3 miesiące, cztery razy do roku.
0%
21 %
100%
osiągnięto 21%
cel: 3280 zł miesięcznie
brakuje 2570 zł
Uposażenie dla tłumacza i redaktorki
Tyle pieniędzy potrzebujemy, by zrealizować projekt uzgodniony z Khyentse: na druk, skład książek (czyli wszystko to, co w pierwszym celu) oraz na połowę wynagrodzenia dla tłumacza i redaktorki. Uposażenie, bardzo skromne zresztą, dla tłumacza i dla redaktorki wynosi 300 $ miesięcznie, z czego połowę pokrywa Khyentse. Dzięki osiągnięciu tego celu Fundacja „Theravada” nie będzie musiała wyczerpywać swoich skromnych rezerw finansowych.
0%
14 %
100%
osiągnięto 14%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4290 zł
Większy nakład
Dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli zwiększyć ilość drukowanych co 3 miesiące DARMOWYCH książek o dodatkowe 2 tysiące, czyli co kwartał wydamy 3 tysiące egzemplarzy każdej książki z suttami.

O Autorze

Cele statutowe Fundacji „Theravada” to przede wszystkim propagowanie wiedzy z zakresu buddyzmu theravāda, ale także ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia dzięki upowszechnianiu technik medytacji i relaksacji umożliwiających zmniejszanie poziomu stresu oraz poprawę fizycznego i psychicznego samopoczucia. Fundacja promuje oryginalne metody medytacyjne, których źródłem jest kanon pāḷijski, co jest gwarancją kompleksowej i sprawdzonej metody. To zapewnia również rzetelność i prawdziwość przekazu nauczania Buddhy.

Słowo „theravāda” dosłownie znaczy „doktryna Starszych”. Jest to konserwatywna szkoła buddyzmu, która opiera się na Tipiṭace, czyli kanonie pāḷijskim – najwcześniejszych zapiskach nauczania Buddhy. Przez wiele stuleci theravāda była dominującą religią kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej (Tajlandia, Birma, Kambodża, Laos) i Sri Lanki. Jednak Fundacja stawia na obiektywne, naukowe podejście do nauk Buddhy, jak i do medytacji. Wybraliśmy formę fundacji, ponieważ w większym stopniu zainteresowani jesteśmy działaniami społecznymi, a w mniejszym religijnymi. Jesteśmy otwarci na dialog, nie importujemy bezmyślnie kultury azjatyckiej i krytycznie odnosimy się do niektórych, nieprzystających do współczesnego świata, rozwiązań i praktyk.

Nasze działania mają na celu pomoc innym. Dzięki edukacji, teoretycznej i praktycznej, Fundacja stara się redukować poziom stresu w społeczeństwie, poprawiając fizyczne i mentalne samopoczucie ludzi. Naszym celem jest dzielenie się z innymi tym, co pomogło nam samym. Zdajemy sobie sprawę, że nie musi to pomagać wszystkim, jednak motywacją Fundacji jest stworzenie wyboru osobom poszukującym lub chcącym pogłębić praktykę.

Umożliwiamy osobom zainteresowanym wczesnym buddyzmem zapoznawanie się z jak najmniej zmienionymi naukami Buddhy. Staramy się przybliżać innym tę wiedzę poprzez wydawanie książek zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, publikowanie filmów i wykładów na kanale YouTube oraz umożliwianie podjęcia praktyki medytacyjnej pod opieką kompetentnych nauczycieli – mnichów i osób świeckich. Nie pobieramy za to żadnych opłat, ponieważ uważamy, że nauki duchowe są bezcenne, jesteśmy także przekonani, że komercjalizacja duchowości może być szkodliwa.

Chcielibyśmy, żeby z naszych działań mogli korzystać wszyscy Polacy, także ci, którzy mimo odmiennych poglądów na temat wiary mogą docenić naszą pracę, potwierdzając i uznając mądrość płynącą z przedstawianych przez nas nauk – mądrość, która jest obiektywna, więc ponad podziałami.

YouTube

Fundacja jest organizacją non profit i realizuje swoje działania o charakterze niedochodowym, tworząc, produkując i publikując filmy o tematyce buddyjskiej, zwłaszcza filmy dokumentalne, audiobooki oraz wykłady słynnych nauczycieli (np. Ajahna Brahma) na kanale YouTube, który powstał w 2007 r. (SasanaPL https://www.youtube.com/user/sasanaPL) i ma już niemal 35 tysięcy subskrybentów i miliony wyświetleń. Nasze produkcje: audiobooki, filmy dokumentalne, wywiady, wykłady, jak też medytacje prowadzone – zarówno z napisami, jak też z nagranymi przez nas lektorami – zdobywają coraz większą popularność.

Portal Sasana.pl

Głównym działaniem Fundacji są tłumaczenia i publikowanie tekstów w formie elektronicznej i papierowej. Portal Sasana.pl to skarbnica wiedzy, która jest wciąż udoskonalana i powiększana przez dodawanie nowych tłumaczeń artykułów czy słowników. Sasana.pl powstała w 2007 r. i jest największą stroną w Polsce poświęconą buddyzmowi theravādy, od początku stanowiła obiektywne źródło poznania tej wczesnej szkoły buddyzmu.

Dhamma-dāna

W ramach projektu „Dhamma-dāna”, czyli Daru Dhammy (Dhamma – dosł. prawda, nauka), Fundacja zaczęła wydawać na papierze książki, które były najbardziej popularne na portalu Sasana.pl, i dzielić się nimi bez pobierania opłat. Publikacje te odznaczają się wysokim poziomem – są redagowane, edytowane i sprawdzane kilkakrotnie zarówno merytorycznie, jak i językowo. Rozdawane są osobom zainteresowanym podczas spotkań medytacyjnych w różnych miastach Polski, a także wysyłane pocztą do tych, którzy nie mogą odebrać książek osobiście – na koszt Fundacji. Darowizny czytelników wpłacane na cele statutowe Fundacji finansują kolejne wydania i dodruki.

Grupy medytacyjne

Fundacja patronuje spotkaniom medytacyjnym w kilku głównych miastach Polski. Są one organizowane przez sympatyków theravādy, po każdej sesji medytacyjnej odbywają się dyskusje na tematy związane z praktyką. W miejscach spotkań grup, gdzie wstęp jest bezpłatny, każdy może odebrać książki z projektu Daru Dhammy. Grupy finansują się same: wynajmują lokale, w których raz na tydzień przez dwie – trzy godziny, osoby zainteresowane mogą pomedytować i porozmawiać.

Odosobnienia

Raz na jakiś czas organizujemy dłuższe odosobnienia, które prowadzone są przez mnichów albo świeckich nauczycieli z dużym doświadczeniem. Fundacja jest organizatorem wydarzenia, ale koszty pobytu pokrywają uczestnicy bezpośrednio w wynajmowanych przez Fundację ośrodkach. Wszelkie koszty związane z podróżami nauczycieli pokrywane są z funduszy organizacyjnych, ale przestrzegamy zasady, by odosobnienia nie były komercyjne.

Inne

Fundacja promuje wydarzenia i publikacje o tematyce theravādyjskiej, na przykład wspierając produkcję i promocję bardzo ważnego filmu dokumentalnego autorstwa Małgorzaty Dobrowolskiej pt. „Mistrzynie życia duchowego”. Film przybliża kwestię odradzania się zakonu mniszek theravādyjskich i zdobywa uznanie oraz nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie.

Dzięki założeniu Fundacji w 2013 r. mogliśmy reprezentować szkołę theravādy na różnych konferencjach i wykładach. Jednym z fundatorów jest Wojciech Czypicki, wieloletni praktyk medytacji, tłumacz i organizator wielu spotkań i odosobnień. Drugim jest Piotr Jagodziński, twórca (2007) i redaktor naczelny portalu Sasana.pl, w 2009 r. w Birmie pod przewodnictwem Ashin Tejaniya wyświęcony na mnicha buddyjskiego, uzyskał dyplom na Uniwersytecie Theravādy (I.T.B.M.U.), po roku przeniósł się na Sri Lankę, gdzie między innymi odbył odosobnienie z Ajahnem Brahmavamso. W 2011 r. zrzucił mnisie szaty, pozostając świeckim wyznawcą. W 2016 r. po raz wtóry wdział mnisie szaty w klasztorze Sāsanārakkha, w Malezji. W 2017 r., po raz kolejny zrzucił mnisie szaty. Od tamtej pory podróżował po świecie, robiąc filmy dokumentalne, obecnie pracuje na rzecz fundacji, prowadzi grupy medytacyjne, tworzy kontent dla portalu Sasana.pl.

Projekt tłumaczeń tekstów źródłowych

Chcemy w rzetelny sposób przedstawiać nauki dotyczące medytacji oraz pomóc innym we włączaniu tej obiektywnej mądrości w codzienne życie. Dostajemy mnóstwo maili, a także komentarzy na portalach społecznościowych, potwierdzających, że nasza praca jest przez innych bardzo doceniana. Wiele osób pisze, że słuchanie wykładów znanych nauczycieli medytacji pomaga w pokonywaniu depresji czy uzależnień. Bardzo wielu czytelników dziękuje nam za książki i za darmową wysyłkę, na którą czasem nie byłoby ich stać. Uczestnicy spotkań medytacyjnych także bardzo doceniają możliwość praktykowania oraz fakt, że wszystko odbywa się dzięki dobrowolnym datkom. Dlatego też chcemy zacząć tłumaczyć mowy Buddhy – teksty źródłowe kanonu pāḷijskiego – i publikować je w serii książkowej.

Nasz plan zakłada, że przetłumaczymy na polski większość mów z kanonu pāḷijskiego. Książki będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej ZA DARMO w ramach projektu Daru Dhammy. Te 100-stronicowe książki będą opatrzone komentarzami i przypisami, które w sposób obiektywny i przystępny wyjaśnią teksty źródłowe buddyzmu. Chodzi nam o to, by przedstawiona wiedza była naukowa, ale zarazem jak najbardziej zrozumiała dla każdego zainteresowanego teorią i praktyką medytacyjną, moralnym postępowaniem i mądrością – czyli trzema głównymi filarami nauki Buddhy. Chcemy dzielić się tą praktyczną i życiową wiedzą z innymi.

Osobami biorącymi udział w projekcie są:

Piotr Jagodziński, naczelny Sasany i założyciel fundacji, tłumacz. Jego długoletnia praca na rzecz propagowania buddyzmu theravādy w Polsce, liczne tłumaczenia książek i artykułów oraz mów Dhammy, wiedza teoretyczna zdobyta na uniwersytecie w Birmie, ale także wieloletnia praktyka medytacyjna i znajomość realiów monastycznych pozwolą na rzetelne przełożenie bezpośrednio z języka pāḷijskiego mów Buddhy na polski.

 

Alicja Brylińska, współpracuje od dłuższego czasu z portalem Sasana i z Fundacją, ma wykształcenie potrzebne do pracy redaktora, ponieważ ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją redaktorsko-wydawniczą. Dodatkowo ma doświadczenie w pracy z tekstami stricte buddyjskimi, ponieważ opracowała redaktorsko wiele artykułów, napisów do wykładów i filmów dla Sasany, a także trzy książki dla Fundacji „Theravada”.

 

Nasze zadanie to przede wszystkim rzetelne ukazanie wiedzy wywodzącej się z tej najliczniejszej ze szkół buddyjskich i przedstawienie jej w całości polskiemu odbiorcy. Zaczniemy od tłumaczenia i publikowania Majjhima Nikāyi, zbioru średniej długości sutt z kosza mów (Sutta Piṭaki). Chcemy wydawać co 3 miesiące 1000 egzemplarzy książek po 10 sutt każda, z przedmową tłumacza, wyjaśniającą tło historyczne, trudniejsze terminy buddyjskie i zawierającą kilka innych informacji potrzebnych do lektury tak wymagających tekstów. Każda książka bedzie miała około 100 stron. Zakładamy, że uda nam się wydawać książki co 3 miesiące, cztery razy do roku, aż skończymy całą Majjhima Nikāyę, która ma 152 sutty, czyli po 3 latach i 9 miesiącach. Nie wiemy jeszcze, czy uda nam się tłumaczyć równolegle pozostałe części Sutta Piṭaki, ale na pewno będziemy próbować.

Do tej pory działalność Fundacji finansowana była z darowizn przekazywanych przez indywidualne osoby, bez żadnego wsparcia instytucjonalnego, ponieważ nigdy o takie się nie ubiegała. Natomiast w tym roku (2019) rozpoczęliśmy starania o grant z Khyentse Foundation z USA na tłumaczenia tekstów źródłowych. Udało się nam uzyskać grant, który pokrywa nieco mniej, niż połowę wszystkich kosztów związanych z projektem tłumaczenia sutt. Drugą połowę zobowiązaliśmy się pokryć z naszych rezerw finansowych, bardzo skromnych.

Dlatego też prosimy o wsparcie. Wszystkie środki uzbierane na patronite będą przekazywane na konto Fundacji „Theravada”. Tam będą rozdysponowane na koszty druku, składu i łamania książek, jeśli osiągniemy pierwszy cel. Osiągnięcie drugiego celu spowoduje, że środki z patronite będą mogły zapewnić połowę oszczędnej gaży dla tłumacza i redaktorki. Trzeci cel pozwoli podwyższyć nakład wydawanych książek. Wszystkie będą dostępne za darmo zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a teksty w całości będą w domenie publicznej.

Każdy darczyńca (z progów 10, 50, 100 PLN) będzie zapisany na liście osób, które będą dostawać nowe i wcześniejsze publikacje książkowe z projektu Daru Dhammy. Będą to książki słynnych nauczycieli (zobacz listę naszych książek tu: http://theravada.pl/ksiazki) i wszystkie nowe książki z serii sutt, z MN (Majjhima Nikāyi). Dzięki temu nasi patroni nie będą musieli zamawiać książek, ponieważ od razu będziemy im wysyłali najnowszą wydrukowaną książkę, nie będą też musieli długo czekać na nową książkę. Jedyne, o co będziemy prosili, to o poinformowanie nas w przypadku zmiany adresu, o czym będziemy przypominać. Oczywiście osoby preferujące e-książki, będą mogły zaznaczyć, że nie chcą wersji papierowych.

Projekt tłumaczenia tekstów źródłowych jest dużym, poważnym wyzwaniem, bo zadania postawione przed redakcją są trudne, ambitne i wymagające determinacji – nikt wcześniej nie podjął się tak kompleksowego przekładu na język polski. Dlatego prosimy o wsparcie wszystkich tych, którzy chcieliby przyczynić się do urzeczywistnienia tego długoterminowego projektu. Rezultatem będzie wnikliwe i przystępne przedstawienie nauk Buddhy polskiemu odbiorcy. Mamy nadzieję, że z korzyścią dla wszystkich Polaków.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 12
Zaopatrzenie książkowe – Upāsaka / Upāsikā

Upāsaka / Upāsikā [wym. upaasaka / upaasikaa] – w języku pāḷijskim znaczy: świecki wyznawca / świecka wyznawczyni. Buddha od początku chciał stworzyć poczwórne zgromadzenie (parisa) składające się ze świeckich wyznawców obu płci, jak też z członków zakonu obu płci. To na barkach świeckich wyznawców spoczywało – i nadal spoczywa w krajach tradycyjnie buddyjskich – zadanie utrzymywania Saṅghi. Zalicza się do tego materialne wsparcie przedsięwzięć propagujących dobrą Dhammę, np. tłumaczeń i druku.

Wspierając nasz projekt w tym progu, dostaniesz wszystkie książki, które do tej pory zostały wydane przez Fundację w ramach projektu Daru Dhammy, oraz będziesz na liście kolportażowej. Gdy zostanie wydana nowa książka, automatycznie będzie wysłana na Twój adres. Dostaniesz zarówno dotychczas opublikowane książki o buddyzmie (zobacz listę naszych wydań: http://theravada.pl/ksiazki), jak również nowe książki z suttami. Napisz nam wcześniej, co już masz, a czego potrzebujesz z listy. Ważne: książki te są za darmo, nie są na sprzedaż, a miesięczne wsparcie oznacza, że nie będziesz musiał ich zamawiać za każdym razem, a więc także czekać, ponieważ prześlemy Ci każdą nową książkę, czy tego chcesz czy nie... (to oczywiście żart, jeśli nie będziesz chciał, żebyśmy wysyłali Ci książki, daj nam znać).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 10
Oficjalny patron – Anāthapiṇḍika

Dostaniesz zaopatrzenie książkowe jak w progu 10 PLN oraz zostaniesz wymieniony w stopce redakcyjnej w książce.

Anāthapiṇḍika był bogaczem za czasów Buddhy. Czasem miał bardzo duży majątek, czasem niewielki, ale zawsze starał się pomagać Saṅdze, dzieląc się tym, co posiadał. Zasłynął ze swej szczodrości i hojności, podarował Buddzie znaną Jetavanę [wym. dzieetawana], odkupując uprzednio park od księcia Jety, który ironicznie stwierdził, że sprzeda swoją posiadłość, o ile Anāthapiṇḍika wyłoży powierzchnię parku złotymi monetami. Zdeterminowany bogacz też miał swoiste poczucie humoru, bo właśnie to zrobił i osiągnął swój cel! Jego imię dosłownie znaczy „dający jałmużnę bezradnym”.

Nie chodzi o to, by karmić swoje ego, by etykietować swoim imieniem książki, ale by faktycznie i w znacznie większym zakresie pomóc w tłumaczeniach mów Buddhy. Dlatego każdy, kto będzie wpłacał co miesiąc tę kwotę, zostanie wymieniony w stopce redakcyjnej nowej książki, w dziale „patroni”. Nie jest to nic nowego. Ten, kto miał w rękach jakąkolwiek anglojęzyczną książkę buddyjską, mógł zauważyć, że na ostatnich stronach przedruków często zamieszczane są nazwiska darczyńców. Są to osoby, które sponsorując konkretne wydanie, dzielą się w ten sposób z innymi. Nazywa się to puñña – zbieranie zasług. W skrócie chodzi o poprawianie sobie kamma-vipāki (dzięki dobrej intencji można zneutralizować owoce/rezultaty nienajlepszej intencji z przeszłości). Na pewno się przysłużycie, wspierając publikowanie słów Buddhy, z których mogą skorzystać inni. W tym sensie Wy także możecie być nazywani Anāthapiṇḍikami.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Unikalny patron – Bimbisāra

Dostaniesz zaopatrzenie książkowe jak w progu 10 PLN oraz zostaniesz wymieniony w stopce redakcyjnej jak w progu 50 PLN, a także będziesz miał wpływ na wygląd książek.

Bimbisāra był królem Magadhy za czasów Siddhatthy Gotamy. Gdy Buddha zaczął nauczać, król Bimbisāra stał się jego zwolennikiem i patronem uczniów Przebudzonego. Był do tego stopnia zainspirowany Dhammą, że podarował Saṅdze słynny park Veḷuvana, w którym wygłoszonych zostało wiele mów znajdujących się w Tipitace. Pewnego razu, gdy król Bimbisāra usłyszał mowę Buddhy, stał się Wchodzącym w Strumień – to pierwszy z czterech etapów Przebudzenia.

Twoje wsparcie oznaczać będzie, że będziesz miał możliwość zaproponowania grafiki na okładkę kolejnej książki. Może to być Twoja twórczość, może być czyjaś, fotografia lub obraz, ale ważne, by można było jej użyć (prawa autorskie). Stworzymy specjalną grupę (mailową), w której będziemy uzgadniać w gronie samych Bimbisārów, jak powinna wyglądać okładka kolejnej książki. Będziesz dzięki temu współtworzył książki, decydował o ich wyglądzie. Oczywiście składem zajmiemy się my, więc będziesz zupełnie jak król Magadhy: tylko wskazywał palcem i wyrażał opinie.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy