Fundacja "Theravada"

W Patronite od 27.05.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 139

Liczba Patronów: 129

Zostań Patronem
Kup na prezent
168 patronów
4 540 miesięcznie
150 040 łącznie

Większy nakład

5 000 zł

miesięcznie

90%

osiągnięto

460 zł

brakuje

Dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli zwiększyć ilość drukowanych co 4 miesiące DARMOWYCH książek o dodatkowe 2 tysiące, czyli wydamy 3 tysiące egzemplarzy każdej książki z suttami.

Koszty druku i składu

1 000 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Planujemy tłumaczenie na polski i wydawanie (drukowane na papierze oraz e-książki) tekstów źródłowych kanonu pāḷijskiego (zaczniemy od Majjhima Nikāyi, zbioru średniej długości sutt z kosza mów – Sutta Piṭaki). Książki, każda po 5 – 10 sutt (mów Buddhy) z wyjaśnieniami i przypisami, wydawane będą co 4 miesiące. Dzięki wsparciu możliwe będzie długoterminowe finansowanie publikacji Dhammy (Nauki Buddhy) w ramach projektu Dhamma-dāna (Daru Dhammy), który już teraz realizujemy, rozsyłając książki bez żadnych opłat, także bez opłat za wysyłkę.

Tyle pieniędzy potrzebujemy, by zrealizować projekt uzgodniony z Khyentse, amerykańską fundacją, która postanowiła nam pomóc finansowo. To koszt samego druku i składu książek, licząc po kursie 3,8 zł za 1 dolara. Plan jest taki, by wydawać 1000 egzemplarzy książeczek po 5 – 10 sutt z komentarzami, mniej więcej po 100 – 200 stron każda. Wydawane będą co 4 miesiące, trzy razy do roku.

Uposażenie dla tłumacza i redaktorki

3 280 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Tyle pieniędzy potrzebujemy, by zrealizować projekt uzgodniony z Khyentse: na druk, skład książek (czyli wszystko to, co w pierwszym celu) oraz na połowę wynagrodzenia dla tłumacza i redaktorki. Uposażenie, bardzo skromne zresztą, dla tłumacza i dla redaktorki wynosi 300 $ miesięcznie, z czego połowę pokrywa Khyentse. Dzięki osiągnięciu tego celu Fundacja „Theravada” nie będzie musiała wyczerpywać swoich skromnych rezerw finansowych.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Agata Kosmowska
Agata Kosmowska
Próg: 10 zł
Beata Korycka
Beata Korycka
Próg: 10 zł
Mattitjah87
Mattitjah87
Próg: 10 zł
Ida Paziewska
Ida Paziewska
Próg: 50 zł