Fundacja "Theravada"

W Patronite od 27.05.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 117

Liczba Patronów: 119

Zostań Patronem
148 patronów
3 730 miesięcznie
66 640 łącznie
Umożliwiamy osobom zainteresowanym wczesnym buddyzmem zapoznawanie się z naukami Buddhy poprzez wydawanie książek z tekstami źródłowymi kanonu palijskiego zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie pobieramy za to żadnych opłat, ponieważ uważamy, że nauki duchowe są bezcenne!

O Autorze

Ściągnij tom 1: https://sasana.pl/local--files/o-nas/Majjhima-Nikaya_1_26032020_PAGES_WEB.pdf

Cele statutowe Fundacji „Theravada” to przede wszystkim propagowanie wiedzy z zakresu buddyzmu theravāda, ale także ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia dzięki upowszechnianiu technik medytacji i relaksacji umożliwiających zmniejszanie poziomu stresu oraz poprawę fizycznego i psychicznego samopoczucia. Fundacja promuje oryginalne metody medytacyjne, których źródłem jest kanon pāḷijski, co jest gwarancją kompleksowej i sprawdzonej metody. To zapewnia również rzetelność i prawdziwość przekazu nauczania Buddhy.

Słowo „theravāda” dosłownie znaczy „doktryna Starszych”. Jest to konserwatywna szkoła buddyzmu, która opiera się na Tipiṭace, czyli kanonie pāḷijskim – najwcześniejszych zapiskach nauczania Buddhy. Przez wiele stuleci theravāda była dominującą religią kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej (Tajlandia, Birma, Kambodża, Laos) i Sri Lanki. Jednak Fundacja stawia na obiektywne, naukowe podejście do nauk Buddhy, jak i do medytacji. Wybraliśmy formę fundacji, ponieważ w większym stopniu zainteresowani jesteśmy działaniami społecznymi, a w mniejszym religijnymi. Jesteśmy otwarci na dialog, nie importujemy bezmyślnie kultury azjatyckiej i krytycznie odnosimy się do niektórych, nieprzystających do współczesnego świata, rozwiązań i praktyk.

Nasze działania mają na celu pomoc innym. Dzięki edukacji, teoretycznej i praktycznej, Fundacja stara się redukować poziom stresu w społeczeństwie, poprawiając fizyczne i mentalne samopoczucie ludzi. Naszym celem jest dzielenie się z innymi tym, co pomogło nam samym. Zdajemy sobie sprawę, że nie musi to pomagać wszystkim, jednak motywacją Fundacji jest stworzenie wyboru osobom poszukującym lub chcącym pogłębić praktykę.

Umożliwiamy osobom zainteresowanym wczesnym buddyzmem zapoznawanie się z jak najmniej zmienionymi naukami Buddhy. Staramy się przybliżać innym tę wiedzę poprzez wydawanie książek zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, publikowanie filmów i wykładów na kanale YouTube oraz umożliwianie podjęcia praktyki medytacyjnej pod opieką kompetentnych nauczycieli – mnichów i osób świeckich. Nie pobieramy za to żadnych opłat, ponieważ uważamy, że nauki duchowe są bezcenne, jesteśmy także przekonani, że komercjalizacja duchowości może być szkodliwa.

Chcielibyśmy, żeby z naszych działań mogli korzystać wszyscy Polacy, także ci, którzy mimo odmiennych poglądów na temat wiary mogą docenić naszą pracę, potwierdzając i uznając mądrość płynącą z przedstawianych przez nas nauk – mądrość, która jest obiektywna, więc ponad podziałami.

YouTube

Fundacja jest organizacją non profit i realizuje swoje działania o charakterze niedochodowym, tworząc, produkując i publikując filmy o tematyce buddyjskiej, zwłaszcza filmy dokumentalne, audiobooki oraz wykłady słynnych nauczycieli (np. Ajahna Brahma) na kanale YouTube, który powstał w 2007 r. (SasanaPL https://www.youtube.com/user/sasanaPL) i ma już ponad 65 tysięcy subskrybentów i miliony wyświetleń. Nasze produkcje: audiobooki, filmy dokumentalne, wywiady, wykłady, jak też medytacje prowadzone – zarówno z napisami, jak też z nagranymi przez nas lektorami – zdobywają coraz większą popularność.

Portal Sasana.pl

Głównym działaniem Fundacji są tłumaczenia i publikowanie tekstów w formie elektronicznej i papierowej. Portal Sasana.pl to skarbnica wiedzy, która jest wciąż udoskonalana i powiększana przez dodawanie nowych tłumaczeń artykułów czy słowników. Sasana.pl powstała w 2007 r. i jest największą stroną w Polsce poświęconą buddyzmowi theravādy, od początku stanowiła obiektywne źródło poznania tej wczesnej szkoły buddyzmu.

Dhamma-dāna (strona Dhamma.pl)

W ramach projektu „Dhamma-dāna”, czyli Daru Dhammy (Dhamma – dosł. prawda, nauka), Fundacja zaczęła wydawać na papierze książki, które były najbardziej popularne na portalu Sasana.pl, i dzielić się nimi bez pobierania opłat. Publikacje te odznaczają się wysokim poziomem – są redagowane, edytowane i sprawdzane kilkakrotnie zarówno merytorycznie, jak i językowo. Rozdawane są osobom zainteresowanym podczas spotkań medytacyjnych w różnych miastach Polski, a także wysyłane pocztą do tych, którzy nie mogą odebrać książek osobiście – na koszt Fundacji. Darowizny czytelników wpłacane na cele statutowe Fundacji finansują kolejne wydania i dodruki.

W tym celu stworzyliśmy stronę Dhamma.pl - to dzięki Patronom takim jak Wy udało się nam postawić profesjonalną stronę, na której każdy może zamówić książki i w miarę szybko odebrać je od kuriera, którego wysyłamy z naszego magazynu. Ten nowy system odciąża nas od własnoręcznego pakowania książek i wysyłania ich, w związku z czym mamy więcej czasu na tłumaczenia. Ponieważ wynajęliśmy magazyn, możemy zamawiać znacznie większe nakłady i bez obaw składować starsze wydania w większej ilości, oraz robić dodruki. Zapraszamy wszystkich, Patronów i osoby zainteresowane, do zajrzenia na stronę i zamówienia papierowej wersji książki do poczytania: https://dhamma.pl/  

Grupy medytacyjne

Fundacja patronuje spotkaniom medytacyjnym w kilku głównych miastach Polski. Są one organizowane przez sympatyków theravādy, po każdej sesji medytacyjnej odbywają się dyskusje na tematy związane z praktyką. W miejscach spotkań grup, gdzie wstęp jest bezpłatny, każdy może odebrać książki z projektu Daru Dhammy. Grupy finansują się same: wynajmują lokale, w których raz na tydzień przez dwie – trzy godziny, osoby zainteresowane mogą pomedytować i porozmawiać.

Odosobnienia

Raz na jakiś czas organizujemy dłuższe odosobnienia, które prowadzone są przez mnichów albo świeckich nauczycieli z dużym doświadczeniem. Fundacja jest organizatorem wydarzenia, ale koszty pobytu pokrywają uczestnicy bezpośrednio w wynajmowanych przez Fundację ośrodkach. Wszelkie koszty związane z podróżami nauczycieli pokrywane są z funduszy organizacyjnych, ale przestrzegamy zasady, by odosobnienia nie były komercyjne.

Inne

Fundacja promuje wydarzenia i publikacje o tematyce theravādyjskiej, na przykład wspierając produkcję i promocję bardzo ważnego filmu dokumentalnego autorstwa Małgorzaty Dobrowolskiej pt. „Mistrzynie życia duchowego”. Film przybliża kwestię odradzania się zakonu mniszek theravādyjskich i zdobywa uznanie oraz nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie.

Dzięki założeniu Fundacji w 2013 r. mogliśmy reprezentować szkołę theravādy na różnych konferencjach i wykładach. Jednym z fundatorów jest Wojciech Czypicki, wieloletni praktyk medytacji, tłumacz i organizator wielu spotkań i odosobnień. Drugim jest Piotr Jagodziński, twórca (2007) i redaktor naczelny portalu Sasana.pl, w 2009 r. w Birmie pod przewodnictwem Ashin Tejaniya wyświęcony na mnicha buddyjskiego, uzyskał dyplom na Uniwersytecie Theravādy (I.T.B.M.U.), po roku przeniósł się na Sri Lankę, gdzie między innymi odbył odosobnienie z Ajahnem Brahmavamso. W 2011 r. zrzucił mnisie szaty, pozostając świeckim wyznawcą. W 2016 r. po raz wtóry wdział mnisie szaty w klasztorze Sāsanārakkha, w Malezji. W 2017 r., po raz kolejny zrzucił mnisie szaty. Od tamtej pory podróżował po świecie, robiąc filmy dokumentalne, obecnie pracuje na rzecz fundacji, tłumaczy sutty, tworzy kontent dla portalu Sasana.pl.

Projekt tłumaczeń tekstów źródłowych

Chcemy w rzetelny sposób przedstawiać nauki dotyczące medytacji oraz pomóc innym we włączaniu tej obiektywnej mądrości w codzienne życie. Dostajemy mnóstwo maili, a także komentarzy na portalach społecznościowych, potwierdzających, że nasza praca jest przez innych bardzo doceniana. Wiele osób pisze, że słuchanie wykładów znanych nauczycieli medytacji pomaga w pokonywaniu depresji czy uzależnień. Bardzo wielu czytelników dziękuje nam za książki i za darmową wysyłkę, na którą czasem nie byłoby ich stać. Uczestnicy spotkań medytacyjnych także bardzo doceniają możliwość praktykowania oraz fakt, że wszystko odbywa się dzięki dobrowolnym datkom. Dlatego też chcemy zacząć tłumaczyć mowy Buddhy – teksty źródłowe kanonu pāḷijskiego – i publikować je w serii książkowej.

Nasz plan zakłada, że przetłumaczymy na polski większość mów z kanonu pāḷijskiego. Książki będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej ZA DARMO w ramach projektu Daru Dhammy. Książki będą opatrzone komentarzami i przypisami, które w sposób obiektywny i przystępny wyjaśnią teksty źródłowe buddyzmu. Chodzi nam o to, by przedstawiona wiedza była naukowa, ale zarazem jak najbardziej zrozumiała dla każdego zainteresowanego teorią i praktyką medytacyjną, moralnym postępowaniem i mądrością – czyli trzema głównymi filarami nauki Buddhy. Chcemy dzielić się tą praktyczną i życiową wiedzą z innymi.

Osobami biorącymi udział w projekcie są:

Piotr Jagodziński, naczelny Sasany i założyciel fundacji, tłumacz. Jego długoletnia praca na rzecz propagowania buddyzmu theravādy w Polsce, liczne tłumaczenia książek i artykułów oraz mów Dhammy, wiedza teoretyczna zdobyta na uniwersytecie w Birmie, ale także wieloletnia praktyka medytacyjna i znajomość realiów monastycznych pozwolą na rzetelne przełożenie bezpośrednio z języka pāḷijskiego mów Buddhy na polski.

Nasze zadanie to przede wszystkim rzetelne ukazanie wiedzy wywodzącej się z tej najliczniejszej ze szkół buddyjskich i przedstawienie jej w całości polskiemu odbiorcy. Zaczniemy od tłumaczenia i publikowania Majjhima Nikāyi, zbioru średniej długości sutt z kosza mów (Sutta Piṭaki). Chcemy wydawać co 4 miesiące 3000 egzemplarzy książek po 5 - 10 sutt każda, z przedmową tłumacza, wyjaśniającą tło historyczne, trudniejsze terminy buddyjskie i zawierającą kilka innych informacji potrzebnych do lektury tak wymagających tekstów. Każda książka będzie miała około 100 - 200 stron. Zakładamy, że uda nam się wydawać książki co 4 miesiące, trzy razy do roku, aż skończymy całą Majjhima Nikāyę, która ma 152 sutty. Nie wiemy jeszcze, czy uda nam się tłumaczyć równolegle pozostałe części Sutta Piṭaki, ale na pewno będziemy próbować.

Do tej pory działalność Fundacji finansowana była z darowizn przekazywanych przez indywidualne osoby, bez żadnego wsparcia instytucjonalnego, ponieważ nigdy o takie się nie ubiegała. Natomiast w 2019 roku rozpoczęliśmy starania o grant z Khyentse Foundation z USA na tłumaczenia tekstów źródłowych. Udało się nam uzyskać grant, który pokrywa nieco mniej, niż połowę wszystkich kosztów związanych z projektem tłumaczenia sutt. Drugą połowę zobowiązaliśmy się pokryć z naszych rezerw finansowych, bardzo skromnych.

Dlatego też prosimy o wsparcie. Wszystkie środki uzbierane na patronite będą przekazywane na konto Fundacji „Theravada”. Tam będą rozdysponowane na koszty druku, składu i łamania książek, jeśli osiągniemy pierwszy cel. Osiągnięcie drugiego celu spowoduje, że środki z patronite będą mogły zapewnić połowę oszczędnej gaży dla tłumacza i redaktorki. Trzeci cel pozwoli podwyższyć nakład wydawanych książek. Wszystkie będą dostępne za darmo zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a teksty w całości będą w domenie publicznej.

Każdy darczyńca (z progów 10, 50, 100 PLN) może być zapisany na liście osób, które będą dostawać nowe publikacje książkowe z projektu Daru Dhammy. Będą to zarówno nowe tłumaczenia sutt jak też książki słynnych nauczycieli. Dzięki dotychczasowemu wsparciu udało nam się uruchomić stronę Dhamma.pl, na której nasi patroni oraz wszyscy zainteresowani mogą zamawiać wydane przez nas książki. Natomiast każdą NOWĄ książkę będziemy wysyłać patronom (opcjonalnie) w kopercie, listem zwykłym, dzięki czemu nie będzie potrzebna ich obecność pod wskazanym adresem (ponieważ nie będzie to paczka kurierska). Jedyne, o co będziemy prosili, to o poinformowanie nas o ewentualnych zmianach adresu pocztowego, o czym będziemy przypominać. Oczywiście osoby preferujące e-książki, będą mogły zaznaczyć, że nie chcą wersji papierowych. NOWE książki to wydania, których jeszcze nie było (a więc NIE dodruki); na przykład nowa książka Ajahna Brahma, kolejna część sutt z MN, ale także książka z suttami z innych koszy (KN). Każda z takich NOWYCH książek zostanie wysłana do patronów listem zwykłym, tydzień przed ogłoszeniem jej dostępności na stronie DHAMMA.PL

Projekt tłumaczenia tekstów źródłowych jest dużym, poważnym wyzwaniem, bo zadania postawione przed redakcją są trudne, ambitne i wymagające determinacji – nikt wcześniej nie podjął się tak kompleksowego przekładu na język polski. Dlatego wszystkich tych, którzy chcieliby przyczynić się do urzeczywistnienia tego długoterminowego projektu prosimy o cierpliwość oraz wsparcie. Rezultatem będzie wnikliwe i przystępne przedstawienie nauk Buddhy polskiemu odbiorcy. Mamy nadzieję, że z korzyścią dla wszystkich Polaków.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Jakub Babij
Jakub Babij
Próg: 100 zł
Joanna Gehin
Joanna Gehin
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Michał Sawicki
Michał Sawicki
Próg: 10 zł
Mr Gebbeth
Mr Gebbeth
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł