Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

82

patronów

1205 zł

miesięcznie

48595 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
128
miesięczne wsparcie
69
liczba patronów

  Architecture is a good idea - wideo blog o architekturze i innych rzeczach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
40 %
100%
osiągnięto 40%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 1795 zł
Odcinek zrealizowany poza Warszawą
Osiągnięcie tego progu pozwoli nam zainwestować w więcej odcinków o polskiej architekturze poza Warszawą. Bardzo chcielibyśmy móc nagrać coś o Zamościu, Łodzi, Lublinie, Poznaniu lub innych arcyciekawych miejscach, w których nas jeszcze nie było (a także w takich, do których warto wrócić). Takie odcinki są jednak dość kosztowne - musimy oboje dojechać i zatrzymać się na miejscu. Jeden odcinek wyjazdowy powstaje trzy - cztery dni, w czasie których nie możemy robić nic innego.
Po osiągnięciu tego progu pojedziemy do wybranego przez Was polskiego miasta, by zrobić odcinek o jego architektonicznych skarbach.

Nagrywanie filmów AIAGI to jednak nie tylko koszty prowadzenia działalności i wyjazdów, ale także wiedza, którą musimy skądś czerpać. Kwota progu to około 10-20 specjalistycznych, naukowych lub albumowych książek o architekturze i sztuce.
0%
24 %
100%
osiągnięto 24%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 3795 zł
Odcinek zrealizowany poza Polską
A może coś z arcydzieł architektury światowej? Albo z architektury polskiej na Kresach? Po osiągnięciu tego progu zrealizujemy film na zagraniczny temat, który pomożecie nam wybrać w ankiecie.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 8795 zł
Góra szczęścia
Hurraaa! Niezależność finansowa! Rozbudowa zespołu AIAGI!
Po przekroczeniu tego oszałamiającego progu zrealizujemy ponad półgodzinny film o architekturze wybranego przez Was regionu Polski. (Roboczy tytuł: Górny Śląsk :D )
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Koszty działalności
Tyle kosztuje realizacja naszych filmów. W to wchodzą opłaty za programy do grafiki i montażu (wszystko robimy na legalnym oprogramowaniu), utrzymanie strony internetowej, materiały do makiet: nożyki, kleje, pianki, tektury, plexi, wydruki no i lekcje dykcji dla Radka, o które tak prosicie (ponoć słychać efekty) ;) . Jeżeli uda nam się uzbierać tyle pieniędzy, to będzie to super. Dziękujemy!

O Autorze

Architecture is a good idea to wideo blog tworzony przez dwoje ludzi pełnych pasji i zaangażowania a przede wszystkim - miłości do architektury: Natalię Szcześniak i Radka Gajdę.

Oboje z wykształcenia jesteśmy architektami i urbanistami. Radek studiował dodatkowo jeszcze historię sztuki, a Natalia - scenografię.

Od ponad dwóch lat staramy się opowiadać o architekturze na YouTube tak, aby pokazać wszystkim, dlaczego dla nas jest ona tak interesująca i dlaczego warto zwrócić raz na jakiś czas uwagę na otaczające nas budynki. Wszystko zaczęło się od tego:

Zajmujemy się dobrymi budynkami - stąd nasza nazwa.

Wśród naszych architektonicznych bohaterów są budowle sprzed wieków i najnowsze realizacje. Do tego raz na kilka tygodni opowiadamy o jednym z naszych ulubionych obrazów.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 filmów.

Wśród naszych ulubionych jest na przykład ten - o Architekturze Dolnego Śląska.

Albo ten - o Filharmonii w Szczecinie - najpiękniejszym budynku Europy.

Bardzo chcielibyśmy móc zrobić więcej filmów tego typu, ale potrzebujemy do tego Waszego wsparcia.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 25
Dwukolorowa moneta. W dawnej Rzeczypospolitej złotówki miały dwa kolory - były zwykłe złote i czerwone złote - te czerwone były cenniejsze. Twoje wsparcie tą kwotą jest dla nas jak ten czerwony złoty. Dziękujemy!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 23
Mieszko I. Architektura za jego czasów nie była zbyt imponująca, wszak to dopiero początki kształtowania się naszej państwowości. Jednak Ty dzięki Mieszkowi możesz dołożyć swoją cegiełkę do naszego projektu. Lista wspierających nas tą kwotą będzie publikowana na naszej stronie goodidea.archi - chyba że wolisz pozostać anonimowy.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 25
Bolesław Chrobry. Prawie wszyscy polscy królowie byli koronowani Koroną Chrobrego, którą wedle tradycji miał Bolesławowi ofiarować Otton III. Niestety prawda jest taka, że Korona Chrobrego powstała trzy wieki po śmierci rzekomego właściciela i nigdy nie dotykała jego głowy. Za to u nas za Chrobrego masz miejsce na liście patronów i spersonalizowaną grafikę AIAGI z podziękowaniami i zdjęciem pięknej architektury.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 7
Kazimierz Wielki. Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Może i jest w tym trochę przesady, ale fakt jest faktem - Kazimierz prawie podwoił w Polsce liczbę miast i ufundował kościoły i zamki. Nic dziwnego, że był Wielki w XIV wieku. Ty możesz być Wielki w wieku XXI. Twoje wsparcie Kazimierzem jest dla nas jak przypora w gotyckiej katedrze albo zwornik w sklepieniu - bez niego wszystko runie. W zamian oferujemy wszystko to, co powyżej a do tego zaproszenie na specjalny spacer architektoniczny tylko dla patronów (od tego progu) poprowadzony przez Radka po Warszawie, a w miarę możliwości także w innych miastach. Dostaniesz także możliwość zagłosowania na tematy kolejnych odcinków AIAGI i zgłaszania swoich pomysłów w specjalnej ankiecie.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Władysław Jagiełło. Przybył do nas z Litwy. Do Ciebie niczym Jagiełło na białym koniu przybędzie listonosz z firmowym kubkiem AIAGI oraz pocztówką z podziękowaniami. Do tego wszystkie bonusy z poprzednich progów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy