Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jesteśmy astronomami - pasjonatami, którzy zajmują się popularyzacją astronomii. Naszą działalność kierujemy do wszystkich. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, pokazujemy jak ważnym w życiu człowieka jest posiadanie hobby, pasji. Działalność popularyzatorską prowadzimy w szkołach, przedszkola

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Maintenance
Tyle mniej więcej kosztuje nas dodatkowa działalność poza normalnymi godzinami pracy. W tej kwocie jesteśmy w stanie utrzymywać z Wami regularny kontakt poprzez transmisje na żywo na portalu facebook i Youtube, odpowiadać na Wasze pytania i przygotowywać dla Was ciekawe tematy, które razem z Wami chcemy poruszać.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 2000 zł
Development
Wsparcie na takim poziomie pozwoli nam częściej kontaktować się z Wami online. Wzbogacimy nasze transmisje internetowe o szkolenia online, np. z fotografii, astrofotografii, edycji foto i video. Będziecie mieli realny wpływ na poziom i tematykę naszych transmisji. Musicie pamiętać, że szkolenia, które mamy dla Was przygotować muszą być związane z tym, co robimy. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia online, np. ze skakania na spadochronie czy udzielania pierwszej pomocy.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 4000 zł
Target
Dzięki Waszemu wsparciu, nasza działalność popularyzatorska będzie się mogła rozwijać. Wszystko co możecie zobaczyć na naszej stronie, fanpage czy na youtube jest wykonywane tylko i wyłącznie naszymi środkami - bez żadnego dodatkowego wsparcia z zewnątrz. Jesteśmy dumni z tego, co udało się osiągnąć dwóm osobom bez specjalnego przygotowania przy użyciu dwóch rąk. Pomyślcie, jak bardzo ten poziom może się zwiększyć dzięki Wam. Przygotowanie odpowiedniego materiału, jego edycja i publikacja zabierają mnóstwo czasu, którego nie możemy w tym momencie poświęcić na poszukiwanie zleceń. Wasz patronat byłby w tym momencie nieodzowny. Dzięki zrealizowaniu tego celu będziemy w stanie cyklicznie tworzyć i udostępniać kolejne odcinki AstroLabu z lepszą muzyką, zdjęciami i animacjami i z Waszym udziałem.

O Autorze

Nasz team składa się z dwóch osób. Całe Astrohunters to tylko, albo aż, dwie osoby: Dawid i Michał! Tak lubimy o sobie mówić.  W rzeczy samej, Astrohunters to idea, która powstała w naszych głowach kilka lat temu i jest urzeczywistnieniem naszej wielkiej pasji: miłości do Kosmosu.

 

 

Wszechświat fascynuje nas od dawna. Kiedy pewnej ciepłej, sierpniowej nocy pod czarnym, rozgwieżdżonym niebem wspólnie zachwycaliśmy się widokami bardzo dalekich mgławic i galaktyk, rozważając jednocześnie jak wspaniały i uporządkowany jest świat wokół nas, doszliśmy do wniosku, że nie możemy tego zatrzymywać dla siebie, musimy się  tym dzielić z innymi ludźmi . 

Od tamtej pory, staramy się popularyzować wiedzę o Wszechświecie niemalże wszędzie. Przedszkola, szkoły czy centra kultury to tylko nieliczne z miejsc, gdzie mieliśmy przyjemność w ciągu ostatnich paru lat przybliżać najmłodszym, i tym troszkę starszym, tajemniczy i fascynujący bezmiar Kosmosu. Minione 2 lata stały się dla nas przełomem w popularyzacji astronomii. Z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 20 imprez plenerowych, w których łącznie wzięło udział ponad 8 tysięcy osób. Odwiedziliśmy ponad 120 placówek oświatowych w całej Polsce. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 500 godzin wykładów i prelekcji o tematyce astronomicznej. W sumie z naszych usług skorzystało ponad 25 tysięcy osób w różnym wieku.  Takie liczby bardzo mocno nas motywują do dalszej ciężkiej pracy i pokazują, że to, co robimy jest ważne i wartościowe. Dlatego też w październiku otworzyliśmy nasze autorskie obserwatorium astronomiczne.

Jednym z naszych pierwszorzędnych celów jest pokazywanie, na własnym przykładzie, jak ważne w życiu jest posiadanie hobby, pasji. Jeszcze parę lat temu pracowaliśmy w największych polskich firmach - markach znanych w całym kraju i poza jego granicami. Dzisiaj, z własnego wyboru, pracujemy dla Was jako Astrohunters.  Dla nas to nie tylko pasja i możliwość realizacji różnych intrygujących projektów i wydarzeń, to też nasza praca i jednocześnie powołanie. Cały czas staramy się rozwijać, iść do przodu. Stąd też astronomię wprowadzamy do innych dziedzin życia, a także do biznesu. Nie jest to łatwe, ciągle borykamy się z różnymi przeszkodami, ale nie zamierzamy się poddać, idziemy naprzód w myśl pewnej sentencji: " nie narzekaj, że masz pod górkę, jeśli zmierzasz na szczyt!".

Wiemy, jak ważna jest "życie" w Internecie. Stąd też uruchomiliśmy specjalnie dla Was stronę internetową:

www.astrohunters.pl

To nasz mały wirtualny świat, w którym możecie dowiedzieć się o różnych fascynujących zjawiskach i obiektach astronomicznych, zobaczyć co robimy i jak robimy, jakiego sprzętu używamy do podglądania (nie, nie sąsiadek),  tego, co się dzieje na niebie, ale przede wszystkim możecie nas poznać. To tak na dobry początek. Oprócz tego, zapraszamy Was na nasz fanpage na facebooku:

https://www.fb.com/Astrohunters/

Tutaj możecie nas zobaczyć i usłyszeć, gdyż dość często spotykamy się w tym miejscu z naszymi przyjaciółmi podczas cyklicznych transmisji na żywo i relacjonujemy najciekawsze wydarzenia.

 

O Wszechświecie chcemy opowiadać wszędzie i wszystkim, dlatego stworzyliśmy specjalny kanał na YouTube, gdzie będziemy odwiedzać razem z Wami najciemniejsze zakątki Kosmosu i nie tylko, tak jak tu:

 

 

Więcej filmików z naszym udziałem znajdziecie na naszym autorskim kanale na YouTube:

https://www.youtube.com/user/Astrohunters

 

Podobnych materiałów chcemy tworzyć więcej i częściej, najlepiej z Wami.

 

Działalność popularyzatorską rozszerzamy również na firmy i instytucje poprzez uatrakcyjnienie spotkań firmowych, szkoleń i wszelkiego rodzaju imprez pokazami nieba. Organizujemy wycieczki astronomiczne dla grup szkolnych, przedszkolnych, indywidualnych i firmowych. Dla przedsiębiorstw mamy wyjątkową propozycję wypromowania swojej marki - astroreklamę. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji miast i gmin, np. poprzez tworzenie krajobrazowych albumów astrofotograficznych z uwzględnieniem lokalnej architektury.

Ponadto prowadzimy wykłady astronomiczne i pokazy nieba podczas różnego rodzaju wydarzeń astronomicznych, np. podczas "deszczu" meteorów, zaćmienia Słońca czy Księżyca itp.

 

Z nami poznasz fascynujący świat Kosmosu, nauczysz się posługiwać teleskopem i odkryjesz nowe, atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu. Nie zwlekaj! Obudź w sobie pasję! Odkryj Wszechświat na nowo z Astrohunters!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie, dla nas każda złotówka się liczy. Dzięki Twojemu wsparciu w tym progu jesteśmy w stanie cyklicznie prowadzić nasze transmisje live na facebooku i jednocześnie na kanale YouTube, podczas których będziemy mogli opowiadać o ciekawych wydarzeniach astronomicznych z naszym udziałem, dyskutować o sprzęcie do obserwacji, odpowiadać na Twoje pytania itp. Serdecznie pozdrawiamy!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Chcąc podziękować Ci za udzielone wsparcie, zapraszamy Cię na naszą stronę www, na której będziesz wymieniony wśród Patronów naszego projektu.
Dodatkowo otrzymasz zaproszenie do zamkniętej grupy na facebook.pl, w której dowiesz się, jako pierwszy, o najciekawszych wydarzeniach astronomicznych, będziesz miał możliwość zadawania pytań oraz podrzucania nam swoich propozycji tematycznych do poszczególnych transmisji na żywo na facebooku i na kanale YouTube.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Kwota w wysokości 50 złotych to już niemały wydatek. Bardzo dziękujemy! Decydując się na takie wsparcie pokazujesz nam, że potrafisz docenić dobre inicjatywy. Taka kwota pozwoli nam np. wzbogacić kolejne YouTube`owe transmisje live np. o dodatkowe animacje obrazujące różne ciekawe zjawiska oraz znacznie poprawić jakość dotychczasowych.
Wspierając nas kwotą w wysokości 50 złotych, wówczas oprócz profitów z wcześniejszych progów otrzymujesz od nas zaproszenie do tworzenia i uczestnictwa unikatowej społeczności astronomicznej, która regularnie się ze sobą spotyka. Spotkania będą prowadzone stacjonarnie w AstroLabie - naszym obserwatorium astronomicznym, jak również przez Internet.
Dodatkowo otrzymujesz od nas dostęp do galerii z wybranymi zdjęciami astronomicznymi i krajobrazowymi naszego autorstwa, które możesz pobrać w wysokiej rozdzielczości i użyć np. jako tapety na ekran komputera czy smartfona. Ponadto raz w miesiącu podczas transmisji na żywo na Facebooku/ Youtube, otrzymasz trochę naszego "czasu antenowego". Jeżeli zechcesz, możesz podesłać do nas kilka słów o sobie, a my , na podstawie tego co od Ciebie otrzymamy, na początku transmisji przedstawimy Cię reszcie świata. W ten sposób każdy dowie się o Twoim patronacie i będzie miał okazję Cię poznać.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Widzimy, że jesteś bardzo poważnym Partnerem i prawdziwym mecenasem nauki. Miesięczne wsparcie w takiej kwocie pomoże nam na zrealizowanie wielu szalonych astropomysłów, które krążą po naszych mózgownicach. Jesteśmy również otwarci na Twoje pomysły i sugestie, które, jeżeli znajdą szansę na urzeczywistnienie, wdrożymy. Twoje wsparcie będzie dla nas bardzo ważne, gdyż dzięki niemu będziemy mogli utrzymać i rozwijać nasze obserwatorium astronomiczne - AstroLab. Jeśli zechcesz wspierać nas regularnie, Twoje imię i nazwisko, nick czy jakąkolwiek zechcesz nazwę, umieścimy w widocznym miejscu dla wszystkich odwiedzających AstroLab. Oprócz tego masz gwarantowane profity z poprzednich progów.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
500 zł to dla nas mega wsparcie! Jeżeli zdecydujesz się na regularne wspieranie nas taką kwotą, otrzymujesz od nas, oprócz profitów z wszystkich progów, certyfikat "Ambasadora Astrohunters" oraz kartę Honorowego Patrona AstroLab, która upoważnia Cię do gratisowych wejściówek w kwartale dla dwóch osób na jedno wydarzenie organizowane w AstroLabie albo darmową wejściówkę dla grupy 20 osób na jedno takie wydarzenie do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy. W ten sposób stajesz się nie tylko ambasadorem ale także popularyzatorem astronomii. W ramach darmowych wejściówek możesz zorganizować w naszym obserwatorium np. kosmiczne urodzinki dla swojego dziecka i jego przyjaciół albo kosmiczne spotkanie dla pracowników Twojej firmy. Ponadto, jeżeli jesteś właścicielem firmy i chciałbyś nas wspierać większą kwotą, wówczas mamy dla Ciebie dodatkową, atrakcyjną propozycję.
Zostań patronem

Polecani Autorzy