Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

22

patronów

318 zł

miesięcznie

4279 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
329
miesięczne wsparcie
231
liczba patronów

  AULA POLSKA promuje kulturę przedsiębiorczości technologicznej. Wierzymy w potencjał polskich przedsiębiorców i innowatorów, dlatego wspieramy ich rozwój. Uważamy, że przedsiębiorczości należy uczyć, najlepiej poprzez praktykę i transfer doświadczeń. Działamy od 2007 roku w całej Polsce.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
31 %
100%
osiągnięto 31%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 682 zł
PODSTAWOWE OPŁATY
Dzięki zbiórce tej sumy pokryjemy bieżące, miesięczne koszta Fundacji Aula Polska związane z: licencjami na oprogramowanie (księgowe, konta Google, do wysyłki mailingów), opłatę za prowadzenie księgowości, opłaty za media (abonamenty telefoniczne i łącze Internet)
0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3682 zł
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA
Dzięki zbiórce takiej kwoty będziemy w stanie pokryć koszta działania Fundacji Aula Polska miesięczne związane z wynagrodzeniem jedynego pracownika Fundacji Aula Polska. Jest to osoba, która dba o współprace z Partnerami i Sponsorami oraz obsługuje wszystkie Aule odbywające się w Warszawie, dba o kwestie księgowe oraz podatkowe Fundacji.

O Autorze

 

Nazywam się Artur Kurasiński i jestem współtwórcą AULA POLSKA. Jestem techrealistą, przedsiębiorca, mówcą publicznym, twórcą gier i komiksów.  Także współtwórcą wielu polskich startupów.  Zdarza mi się udzielać jako mentor w licznych konkursach oraz jestem autorem jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o technologii: kurasinski.com. Występuję jako prelegent i uczestnik na najważniejszych konferencjach branżowych w Polsce.  Prywatnie ojciec dwóch córek, miłośnik halowej piłki nożnej, książek, komiksów i filmów S-F oraz role-playing games.

CZYM JEST AULA POLSKA?

To bezpłatny cykl spotkań dla fanów przedsiębiorczości technologicznej: startupów, inwestorów oraz miłośników innowacji.  Podczas spotkań AULI poruszane są takie zagadnienia jak: AI, VR i AR, blockchain, fintech, samochody autonomiczne, drony, druk 3D, robotyka czy UX i UI.

Na spotkania AULA POLSKA prezentowane są młode firmy, praktycy i rozwiązania konkretnych problemów. Zapraszani są też specjaliści z różnych dziedzin, prezesi spółek medialnych i osoby będące autorytetami biznesowymi. Podczas każdej Auli odbywa się trzech do ośmiu prelekcji zaproszonych gości. Sprawdź kto pojawił się na AULA POLSKA jako mówca

AULA POLSKA to najstarsza (rok założenia 2007) inicjatywa tego typu  w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej ciesząca się ogromny zainteresowanie mediów jak i samego środowiska.

Od 2014 roku AULA POLSKA odbywa się też w innych miastach w Polsce (Kraków,  Poznań, Szczecin, Wrocław, Toruń, Trójmiasto, Białystok,  Olsztyn, Rzeszów i Poznań).

Na AULA POLSKA pojawiali się i dzieli swoją wiedzą między innymi:

Michał Sadowski (Brand24), Michał Szafrański (Jak Oszczędzać Pieniądze), Michał Brański (Wirtualna Polska), Jarosław Królewski (Synerise), Rafał Agnieszczak, Rafał Brzoska (InPost), Maciej Budzich (MediaFun), Jakub Górnicki (Outriders), Karol Paciorek (Imponderabilia), Radek Kotarski (Polimaty), Jarosław Kuźniar (Goforworld) czy Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe) 

PO CO POWSTAŁA AULA?

AULA POLSKA powstała w celu promocji kultury przedsiębiorczości technologicznej w Polsce.Wierzymy w potencjał polskich przedsiębiorców i innowatorów, dlatego wspieramy ich rozwój.  Uważamy, że przedsiębiorczości należy uczyć,  najlepiej poprzez praktykę i transfer  doświadczeń.

JAK DZIAŁA AULA POLSKA?

AULA POLSKA to przede wszystkim społeczność – skupiona wokół  regularnych spotkań inicjatywy. Darmowe  spotkania w Warszawie odbywają się obecnie raz w  miesiącu, a każdorazowo uczestniczy w nich około 400–450 osób (rekord w skali Polski wśród takich inicjatyw).

Spotkania są dostępne dla każdego chętnego, a  ich celem jest również tworzenie ekosystemu  sprzyjającemu innowacji firm i wspierającego  aktywne postawy gospodarcze.

W trakcie spotkania zaproszeni prelegenci (zazwyczaj 3-8 osób) wygłaszają swoje prezentacje a potem rozmawia i nawiązuje kontakty po części oficjalnej. Każde spotkanie AULA POLSKA trwa około 3-4 godzin i dzieli się na część oficjalną oraz możliwość porozmawiania z prelegentami i innymi uczestnikami. Dzięki Auli powstało wiele sensownych polskich startupów.

EFEKTY

Od 2007 roku na ponad 400 bezpłatnych  spotkaniach inicjatywy AULA POLSKA  w całej Polsce zaprezentowało się ponad 700 mówców, którzy  wygłosili ponad 800 prezentacji, a wysłuchało ich  ponad 17000 gości. Spotkania są rejestrowane i  udostępniane za darmo za pomocą YouTube.

Przyznaliśmy 40 nagród w 11 konkursach AULERY (65% laureatów Aulerów otrzymało kolejną rundę od VC). 98% nagrodzonych firm istnieje i rozwija się! Tym samym AULERY są największym i najlepszym konkursem dzięki któremu promuje się polskie startupy.

AULERY to wyjątkowy konkurs ponieważ w skład jego Jury wchodzą branżowi praktycy, inwestorzy, animatorzy społeczności technologicznej z całej Polski jak i wybitni przedsiębiorcy i mentorzy. W tym tkwi tajemnica wyborów i sukcesów nagradzanych startupów.

AULA POLSKA jest też głosem społeczności - regularnie angażuje się w spotkania z przedstawicielami polskich ministerstw i rządu jak i podmiotami komercyjnymi jak Google, Facebook czy Microsoft. Uczestniczy i wspiera inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich związane z ukróceniem praktyk patostreamerów. Jest aktywnym członkiem Fundacji Startup Poland.

JAK JESTEŚMY ZORGANIZOWANI?

AULA POLSKA jest reprezentowana przez Fundację  Aula Polska, która została oficjalnie  zarejestrowana w 2015 roku. Jest to podmiot non profit powołany w celu rozwoju i nadzorowaniu inicjatywy AULA POLSKA.

Co roku Fundacja zbiera finanse na funkcjonowanie  Auli (między innymi są to koszta obsługi wydarzeń, wynajmu sal, przejazdów  prelegentów, hoteli, organizowania konkursu Aulery,  tworzenie materiałów promocyjnych,  prowadzenie serwisu www i działania w  mediach społecznościowych). Roczne koszta działania fundacji to suma około 90 tysięcy złotych.

Wszyscy obecni i historyczni Partnerzy AULA  POLSKA są wyszczególnieni są tutaj

DLACZEGO WARTO WESPRZEĆ AULĘ POLSKĄ?

AULA POLSKA jest jedną z najlepszych inicjatyw w Polsce i w CEE związana z budową i wspieraniem polskiego ekosystemu startupowego. Warto uczestniczyć w naszych darmowych spotkaniach żeby mieć rękę na pulsie jeśli chodzi o najbardziej "gorące" tematy w technologiach: AI, VR, blockchain, fintech, samochody autonomiczne, robotykę itd.

•Dzięki współpracy z Aulą Twoja organizacja może w łatwy sposób zaprezentować usługę bądź produkt kierowany do early adopters, influencerów technologicznych i startupów.

•PR i networking - na Auli pojawiają się twórcy startupów ale także inwestorzy jak i dziennikarze. Wszystko zaczyna się u nas!

•Pomożemy Ci zrekrutować nowych pracowników i testerów, pokazać Twoją organizację odpowiednio grupie docelowej.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy