Avatar użytkownika

Chełmskie Centrum Ewangelizacji

22
patronów
1 190 
miesięcznie
22
patronów
1 190 zł
miesięcznie

Progi wsparcia

Obrazek progu
20 zł miesięcznie
Anioł

To istota duchowa, która realizuje zamysły i plany Boga.

Jesteś dla nas aniołem, którym Bóg posługuje się, aby nam towarzyszyć i wspierać nas w dziele ewangelizacji.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
30 zł miesięcznie
Wstawiennik

To funkcja, którą w Kościele sprawują ci, którzy swoje modlitwy pragną zanosić w intencjach innych, potrzebujących osób.

Jesteś dla nas wstawiennikiem, ponieważ Twoje wsparcie jest dla nas błogosławieństwem, jest zanoszeniem do Boga prośby, aby nas wspierał i prowadził.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
50 zł miesięcznie
Chrzestny

To funkcja, która wywodzi się ze starożytnego Kościoła, mająca na celu towarzyszenie osobom przygotowującym się do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Jesteś dla nas chrzestnym, ponieważ towarzyszysz nam i ludziom, którym chcemy głosić Ewangelię, aby doświadczyli nawrócenia i poznali Jezusa.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
70 zł miesięcznie
Uczeń

To osoba, która wyznała wiarę w Boga, przyjęła chrzest i pragnie upodabniać się do Jezusa.

Jesteś Jego uczniem, ponieważ miłości motywuje Twoje serce do dzielenia się dobrami, które otrzymałeś od Boga.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
100 zł miesięcznie
Apostoł

Tak nazywano ludzi wybranych przez Boga, którzy tworzyli pierwotny Kościół, rozwijając chrześcijaństwo.

Jesteś dla nas apostołem, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu, możemy rozwijać naszą społeczność, inwestować w nią i dzięki temu dawać ludziom lepszą jakość wszystkiego, co robimy.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
200 zł miesięcznie
Nauczyciel

To człowiek, który ma charyzmat przekazywania i zrozumienia Bożych prawd.

Jesteś dla nas nauczycielem, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu możemy nauczać innych, ukazywać im ich obdarowanie i rozwijać ich talenty.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
300 zł miesięcznie
Prorok

To osoba, która objawia wspólnocie Bożą wolę, przynosi Boże objawienie.

Jesteś dla nas prorokiem, ponieważ objawiasz nam, czego chce od nas Pan. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować Boże pragnienia.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
500 zł miesięcznie
Ewangelista

To osoba, która głosi z mocą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Jesteś dla nas ewangelistą, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu, możemy głosić Ewangelię wszędzie, gdzie Bóg nas zaprasza oraz za pomocą wszelkich możliwych środków. Dzięki Tobie możemy dotrzeć do ludzi pogubionych, którzy żyją w ciemności grzechu.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
1000 zł miesięcznie
Pasterz

To osoba, która naśladując Jezusa Chrystusa, troszczy się o innych ludzi, dostrzega ich wartość, przekazuje im duchowe dobra.

Jesteś dla nas pasterzem, ponieważ nie patrzysz na siebie, ale potrafisz dostrzec potrzebę innych ludzi.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Chełmskie Centrum Ewangelizacji w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Jako Chełmskie Centrum Ewangelizacji tworzymy środowisko ludzi wierzących, którzy dzięki osobistemu spotkaniu z żywym Bogiem oraz poprzez głęboką formację duchową i intelektualną, głoszą Dobrą Nowinę wszystkim, którzy jej potrzebują.

Chełmskie Centrum Ewangelizacji to przede wszystkim ludzie, którzy poznali Boga, zaufali Mu i chcą mówić o nim wszędzie (nie tylko w Chełmie). Naszym pragnieniem jest ewangelizować współczesnego człowieka, który nie poznał jeszcze Boga, lub który pogubił się w swojej wierze. Chcemy też poprzez formację ewangelizatorów oraz formatorów ewangelizatorów przygotowywać świeckich ludzi, aby w swoich środowiskach byli świadkami wiary i skutecznie przyprowadzali innych do Boga! Autorem tego dzieła jest sam Bóg, dlatego z całą mocą wierzymy, że "Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go"! (Flp 1,6)

Naszą działalność możemy opisać w następujący sposób:

  • działalność preewangelizacyjna: koncerty, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty rozwojowe, kolonie z dziećmi, wyjazdy ze studentami.
  • działalność ewangelizacyjna: kursy ewangelizacyjne, rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje parafialne i szkolne, dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania, posługa modlitwą wstawienniczą, ewangelizacja uliczna, uwielbienia, komentarze do Słowa Bożego.
  • działalność formacyjna: szkoły formacyjne, formacje stanowe dla mężczyzn, kobiet i małżeństw, konferencja "Twierdza", materiały szkoleniowe.

To dzięki Twojemu wsparciu dalej możemy się rozwijać i realizować cele, które Bóg wkłada nam w serca. Jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni!

 

Cele Autora

Działalność internetowa
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 810 zł brakuje
59%
Rosnąca aktywność centrum prowadzi do coraz większych zasięgów. Wiele osób z Polski i zagranicy prosi o możliwość korzystania z naszych wydarzeń, rekolekcji, szkoleń online. Stąd potrzeba odpowiedniego zaplecza sprzętowego i osobowego, które umożliwi działalność internetową naszego centrum.

Nasze inicjatywy:
- Szkolenia online
- Webinary
- Nagrania komentarzy do Słowa Bożego

Koszty z nimi związane:
- Grafiki
- Promocja
- Opłaty regularne: m. in. za serwer strony internetowej, licencje do programów, z których korzystamy
Nowe kursy i wydarzenia
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 810 zł brakuje
59%
Naszym pragnieniem jest dawanie ludziom możliwości poznania Boża żywego i rozwoju duchowego. Dlatego przez cały rok organizujemy szereg wydarzeń, począwszy od preewangelizacyjnych twórczych warsztatów, przez ewangelizacyjne rekolekcje, konferencje, czy uwielbienia aż do formacyjnych szkół rocznych, konferencje, uwielbienia.

Nasze inicjatywy:
- Kursy ewangelizacyjne
- Niedziele ewangelizacyjne
- Rekolekcje charyzmatyczne
- Szkoły formacyjne
- Konferencja Twierdza
- Warsztaty twórcze
- I inne

Koszty z nimi związane:
- Ofiary dla zapraszanych gości
- Dofinansowanie dla osób, których nie stać na pełne opłacenie wydarzenia
- Promocja wydarzeń (ulotki, plakaty, reklama płatna w Internecie)
- Artykuły biurowe, plastyczne i inne materiały dla uczestników wydarzeń
- Sprzęt i materiały dydaktyczne, którymi posługujemy się w czasie rekolekcji, warsztatów
Zespół
  • 7 000 zł miesięcznie
  • 5 810 zł brakuje
17%
Nasza działalność coraz szybciej się rozwija, stąd potrzeba coraz większej ilości osób, aby sprostać wszystkim zadaniom. Centrum zatrudnia osoby, które całą swoją pracę zawodową poświęcają na jego rozwój, dlatego chcemy zadbać o godziwe wynagrodzenie dla nich. Wielu ewangelizatorów jest wysyłanych w różne miejsca, aby głosić Dobrą Nowinę. Potrzeba, aby zwracać im koszty przejazdu. W parafii, w której posługujemy, składamy ofiary za korzystanie z pomieszczeń.

Koszty:
- Wynagrodzenia dla pracowników
- Wynajem pomieszczeń parafialnych
- Opłaty administracyjne
- Wsparcie ewangelizatorów

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Chełmskie Centrum Ewangelizacji już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
20 zł
Aneta Radwańska
Aneta Radwańska
20 zł
Kamil Mazurek
Kamil Mazurek
20 zł
Anonimowy patron
50 zł
Katarzyna Grzeluk-Ryszka
Katarzyna Grzeluk-Ryszka
30 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.