Avatar użytkownika

Chełmskie Centrum Ewangelizacji

18
patronów
885 
miesięcznie
18
patronów
885 zł
miesięcznie

Progi wsparcia

Obrazek progu
5 zł miesięcznie
Anioł

To istota duchowa, która realizuje zamysły i plany Boga.

Jesteś dla nas aniołem, którym Bóg posługuje się, aby nam towarzyszyć i wspierać nas w dziele ewangelizacji.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
10 zł miesięcznie
Wstawiennik

To funkcja, którą w Kościele sprawują ci, którzy swoje modlitwy pragną zanosić w intencjach innych, potrzebujących osób.

Jesteś dla nas wstawiennikiem, ponieważ Twoje wsparcie jest dla nas błogosławieństwem, jest zanoszeniem do Boga prośby, aby nas wspierał i prowadził.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
15 zł miesięcznie
Chrzestny

To funkcja, która wywodzi się ze starożytnego Kościoła, mająca na celu towarzyszenie osobom przygotowującym się do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Jesteś dla nas chrzestnym, ponieważ towarzyszysz nam i ludziom, którym chcemy głosić Ewangelię, aby doświadczyli nawrócenia i poznali Jezusa.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
20 zł miesięcznie
Uczeń

To osoba, która wyznała wiarę w Boga, przyjęła chrzest i pragnie upodabniać się do Jezusa.

Jesteś Jego uczniem, ponieważ miłości motywuje Twoje serce do dzielenia się dobrami, które otrzymałeś od Boga.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
30 zł miesięcznie
Apostoł

Tak nazywano ludzi wybranych przez Boga, którzy tworzyli pierwotny Kościół, rozwijając chrześcijaństwo.

Jesteś dla nas apostołem, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu, możemy rozwijać naszą społeczność, inwestować w nią i dzięki temu dawać ludziom lepszą jakość wszystkiego, co robimy.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
50 zł miesięcznie
Nauczyciel

To człowiek, który ma charyzmat przekazywania i zrozumienia Bożych prawd.

Jesteś dla nas nauczycielem, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu możemy nauczać innych, ukazywać im ich obdarowanie i rozwijać ich talenty.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
70 zł miesięcznie
Prorok

To osoba, która objawia wspólnocie Bożą wolę, przynosi Boże objawienie.

Jesteś dla nas prorokiem, ponieważ objawiasz nam, czego chce od nas Pan. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować Boże pragnienia.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
100 zł miesięcznie
Ewangelista

To osoba, która głosi z mocą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Jesteś dla nas ewangelistą, ponieważ dzięki Twojemu wsparciu, możemy głosić Ewangelię wszędzie, gdzie Bóg nas zaprasza oraz za pomocą wszelkich możliwych środków. Dzięki Tobie możemy dotrzeć do ludzi pogubionych, którzy żyją w ciemności grzechu.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!
Obrazek progu
200 zł miesięcznie
Pasterz

To osoba, która naśladując Jezusa Chrystusa, troszczy się o innych ludzi, dostrzega ich wartość, przekazuje im duchowe dobra.

Jesteś dla nas pasterzem, ponieważ nie patrzysz na siebie, ale potrafisz dostrzec potrzebę innych ludzi.

Bardzo Ci dziękujemy za Twoje wsparcie materialne i duchowe. Obiecujemy modlitwę w Twoich intencjach - jeśli chcesz, abyśmy pomodlili się o coś konkretnego - napisz do nas na Facebooku lub wyślij nam maila. Jesteś dla nas wielkim darem od Boga! Dziękujemy!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Chełmskie Centrum Ewangelizacji w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9,16). Chcemy uchwycić się tego Słowa i jako Chełmskie Centrum Ewangelizacji działać na wszelkie możliwe sposoby, wychodząc do każdego możliwego człowieka, aby poznał w swoim życiu Boga żywego!

Chełmskie Centrum Ewangelizacji to przede wszystkim ludzie, którzy poznali Boga, zaufali Mu i chcą mówić o nim wszędzie (nie tylko w Chełmie). Naszym pragnieniem jest ewangelizować współczesnego człowieka, który nie poznał jeszcze Boga, lub który pogubił się w swojej wierze. Chcemy też poprzez formację ewangelizatorów oraz formatorów ewangelizatorów przygotowywać świeckich ludzi, aby w swoich środowiskach byli świadkami wiary i skutecznie przyprowadzali innych do Boga! Autorem tego dzieła jest sam Bóg, dlatego z całą mocą wierzymy, że "Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go"! (Flp 1,6)

Cele Autora

Nowe kursy i wydarzenia
  • 10 000 zł
  • 3 600 zł brakuje
64%
Przynajmniej raz w miesiącu prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne i planujemy kolejne wydarzenia. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło w nich uczestniczyć i doświadczać zmiany życia, stąd wciąż mierzymy się m.in. z kosztami ich promocji (ulotki, plakaty, płatne reklamy).
Każdego miesiąca stoimy również przed opłatami związanymi z funkcjonowaniem naszego biura, kosztami materiałów biurowych i dydaktycznych na nasze rekolekcje.

Dzięki Tobie możemy zmierzyć się z tymi opłatami i nie zatrzymywać się w naszej działalności ewangelizacyjnej
Sprzęt multimedialny
  • 12 000 zł
  • 5 600 zł brakuje
53%
Aby rozwijać nasze centrum pragniemy docierać do ludzi za pomocą środków multimedialnych jak filmy czy streaming. Dlatego z góry kupiliśmy kamerę, oświetlenie i cały sprzęt pozwalający kręcić filmy dobrej jakości i umieszczać na Youtube.
Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli szybciej spłacić ten sprzęt.
Konferencja TWIERDZA 2024
  • 20 000 zł
  • 13 600 zł brakuje
32%
Pierwsza edycja konferencji "Twierdza" w ubiegłym roku zgromadziła kilkaset osób i był to piękny czas dobrych - duchowych treści, spotkania, modlitwy, uwielbienia - dlatego też pragniemy kontynuować to wydarzenie!

Druga edycja odbędzie się w Chełmskim Domu Kultury 13 kwietnia 2024 roku i przewiduje udział około 500 uczestników. Wśród mówców usłyszymy m.in. kard. Grzegorz Rysia, Marcin Zielińskiego.

„Twierdza” to duże wydarzenie logistyczne wymagające zaangażowania całego sztabu osób oraz wielu środków finansowych na pokrycie kosztów jego organizacji. Bez pomocy darczyńców nie bylibyśmy w stanie tego dokonać!

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Chełmskie Centrum Ewangelizacji już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
70 zł
Szymon Gilas
Szymon Gilas
100 zł
Magdalena Wajda
Magdalena Wajda
15 zł
Aneta Zimnicka
Aneta Zimnicka
5 zł
Monika Misiura
Monika Misiura
50 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.