Christianitas

W Patronite od 13.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 256

Liczba Patronów: 438

Zostań Patronem
35 patronów
1 685 miesięcznie
7 055 łącznie
Pismo na rzecz ortodoksji.

O Autorze

„Christianitas” jest pismem tworzonym przez świeckich katolików. Naszym celem jest tworzenie i podtrzymywanie kultury obecności chrześcijan i chrześcijaństwa w świecie, poprzez pamiętanie, dostrzeganie i oczekiwanie. 

Pamiętanie o wielkiej tradycji Kościoła, dostrzeganie i rozeznawanie wielkich wyzwań i ważnych wydarzeń współczesności, oczekiwanie spełnienia się chrześcijańskiej nadziei. 

W dobie wszechobecnej kontestacji i odrzucenia autorytetu, głośnych postulatów zmiany i tłumnych oczekiwań na ucieleśnienie utopii, w tym nadziei na jakiś “nowy”, całkiem inny Kościół, wysiłek ocalenia, zachowania i przekazania tradycji oraz sensu ortodoksji katolickiej ma szczególną wagę.

Na miarę naszych skromnych sił staramy się realizować to zadanie od 1999 roku. W ciągu tych ponad 20 lat wydaliśmy ponad osiemdziesiąt numerów pisma, opublikowaliśmy tysiące artykułów na naszym portalu internetowym, a także niepoliczalną ilość razy angażowaliśmy się  w debatę publiczną w innych mediach. Od dwóch dekad konsekwentnie komentujemy dla naszych Czytelników rzeczywistość kościelną, społeczną i narodową, zachowując świadomość źródeł naszej tradycji religijnej i cywilizacyjnej. Zadanie to chcemy realizować nadal, a nawet zamierzamy rozwinąć naszą działalność.

Realizacją tych zamierzeń nie będzie możliwa bez Państwa pomocy. “Christianitas” nie ma stałej siedziby, sytuacja pisma jest niestabilna. Otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN na lata 2020-2022, lecz nie jest ono wystarczające nawet, by pokryć koszty wydawania naszego kwartalnika. Dofinansowania tego nie można też traktować jako stałego źródła umożliwiającego planowanie prac redakcyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem i na właściwym poziomie. Żadną miarą nie umożliwia też ono rozwoju pisma i innych związanych z nim aktywności na współczesnej agorze.

Takim źródłem może być tylko regularna pomoc Czytelników podzielających troskę o Kościół, jego tradycję i o całe dziedzictwo cywilizacji Christianitas. 

Dziękujemy za wszelką pomoc, którą otrzymaliśmy dotychczas i stale otrzymujemy. Tylko dzięki niej pismo wciąż się ukazuje, działa strona internetowa i profil na Facebooku. Nasze konto w serwisie Patronite otwieramy właśnie po to, by rozszerzyć Państwu możliwości pomagania naszej redakcji, a nam samym ułatwić okazywanie za tę pomoc wdzięczności.

Z pokorą zwracamy się do Państwa z prośbą  o wsparcie naszej pracy. Mamy nadzieję, że stale dorastać będziemy do słów, które o naszym piśmie wypowiedział z okazji jego dwudziestolecia ojciec Jacek Salij OP: „Christianitas jest wielkim skarbem zarówno Kościoła, jak i polskiej kultury”.

Prosimy Panią, Pana o zostanie patronem „Christianitas”.

Zdjęcie ze spotkania z okazji 20. lat istnienia pisma "Christianitas". Dom Literatury, Warszawa, 27.10.2019. Fot. Paweł Kula.

 

Ewentualne dodatkowe wpłaty można kierować także na nasze konto.

20 2130 0004 2001 0493 1739 0001 Volkswagen Bank

Fundacja św. Benedykta
ul. Dabrówki 7, Dębogóra
62 – 006 Kobylnica
woj. wielkopolskie

W tytule wpłaty prosimy wpisać: darowizna na cele statutowe.

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 40 zł
Renata Langa
Renata Langa
Próg: 10 zł
Bolesław Walędziak
Bolesław Walędziak
Próg: 25 zł
Zuzanna Chylińska
Zuzanna Chylińska
Próg: 40 zł
Liliana Chołody
Liliana Chołody
Próg: 70 zł
Ks Joans Maria  Paulauskis
Ks Joans Maria Paulauskis
Próg: 10 zł