Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

9 zł

miesięcznie

18 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1265
miesięczne wsparcie
1134
liczba patronów

  Inspiruję ludzi i organizacje do zmiany, w wyniku której jest możliwa praca z ludźmi zmotywowanymi, czerpiącymi satysfakcję z wykonywanej pracy, współtworzącymi ponadprzeciętne wyniki firmy w atmosferze zaufania, współpracy, stabilności i otwartości. Zapraszam do turkusowej transformacji

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 991 zł
wypływamy na szerokie wody
Mój przekaz rozchodzi się całkowicie organicznie. My, innowatorzy potrzebujemy Early Adoptersów, aby Ci docierali do coraz większej ilości osób. Niestety nie da się tego zrobić bez znajomości i zastosowania brutalnych praw marketingu. Dlatego środki z tego celu chcę w całości przeznaczyć na promocję treści, które mają dotrzeć do szerokiej publiczności. Będę promował treści blogowe i podcastowe w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku i Linkedin.
Kwota 1000 zł miesięcznie pozwoli na dotarcie do 20 krotnie większej publiczności. Wierzę, że przełoży się to na wzrost osób zainteresowanych turkusową filozofią. Wszystkimi działaniami i ich wynikami transparentnie podzielę się z Tobą we wpisach na Patronite.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2991 zł
profesura
Poza konsekwentnym poszerzaniem bazy potencjalnych entuzjastów turkusu, będę mógł skorzystać z wiedzy, szkoleń i porad specjalistów w swoich dziedzinach. Mam na myśli między innymi tematy reklam w mediach społecznościowych, kursy online, ciekawe narzędzia psychometryczne do przetestowania, email marketing, czy edycja i obróbka podcastu. Dzięki temu stworzę profesjonalne turkusowe miejsce w sieci.
Choć nie jestem gadżeciarzem, chciałbym też zainwestować też w sprzęt do nagrywania podcastów. nie chodzi o sprzęt z górnej półki. Marzy mi się po prostu drugi mikrofon i mikser, co ułatwiłoby nagrywanie wywiadów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4991 zł
toolsy
Po zdobyciu wiedzy i umiejętości przyjdzie czas na optymalizację narzędzi, które obecnie są całkowicie darmowe a przez to mają ograniczone możliwości. Lepsze, płatne narzędzia to wieksze możliwości tworzenia dla Was jeszcze lepszych rzeczy. oprócz tego będę zapraszał do współpracy innych twórców, których czas i umiejętności kosztują. Myślę o współpracy z grafikiem, aby wzbogacać dla Was treści o graficzną formę. Chciałbym zlecić edycję i obróbkę podastu profesjonalnemu edytorowi, co podniesie jego jakość.
I teraz na to chciałbym postawić.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9991 zł
niezależność
Za taką kwotę ja i chmara moich dzieci ;) możemy poczuć się bezpiecznie. Wystarczy na marketing, wiedzę, narzędzia i specjalistów. Wtedy całkowicie poświęcę się prowadzeniu bloga i rozwijaniu turkusowej idei. A pomysłów mam całkiem sporo :)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14991 zł
projekty
Między innymi chodzi mi po głowie projekt badawczy, którego celem jest wniknięcie do wnętrza kilkudziesięciu firm stosujących turkusowe praktyki i poznanie specyficznych i niepowtarzalnych mechanizmów, kultury, wartości stojących za powodzeniem ich transformacji. Kto wie, może rezultaty tego projektu staną się materiałem na książkę? Chętnie ją napiszę, z Twoją pomocą :)

O Autorze

w czym rzecz

Cześć, to ja:

 

nazywam się Przemek Karczewski. To co od dwóch lat daje mi paliwo do życia jest jak sądzę, w dużej mierze jest produktem ubocznym trwającego u mnie kryzysu wieku średniego. 

Tym paliwem jest idea, która zafascynowała mnie bez reszty. Wyłoniła się z zakamarków mojego umysłu po przesłuchaniu kilku podcastów, przeczytaniu kilku książek i artykułów i niekończących się procesach myślowych, próbujących zebrać całą wiedzę i doświadczenia w jeden spójny koncept. Stała się dla mnie zrozumiała i naturalna ponieważ intuicyjnie tak właśnie działałem wraz z zespołem współpracowników. Przewrotnie: od praktyki do teorii.

Idea ta nadała mojemu życiu nowy sens i uświadomiła mi, co tak na prawdę i dlaczego chcę robić w życiu.

Tą ideą jest udział w tworzeniu organizacji opartych na 3 fundamentach opisanych i nazwanych przez Frederica Laloux w książce “Pracować inaczej” turkusem:

 1. zaufaniu do pracowników pozwalającym na ich upełnomocnienie do większej odpowiedzialności i decyzyjności
 2. pełni, dzięki której zadowoleni ludzie będą czuć się bezpiecznie, przez co będą pracować efektywnie i z pasją
 3. wspólnym i wymiernym celu ewolucyjnym organizacji wykraczającym poza cele biznesowe

Mówiąc w skrócie, chodzi o nowy, wyższy poziom rozwoju organizacji, w których człowiek jest podmiotem a nie zasobem, zamiast kontroli i nakazów jest zaufanie, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i  wspólnoty, dzięki czemu człowiek pracuje wydajniej, czując się ważnym elementem sprawy większej, niż tylko krótkoterminowy zysk. Ale turkusowy to także kolor poziomu świadomości człowieka, na którym postrzega on rzeczywistość holistycznie, akceptując, rozumiejąc i wykorzystując różnorodność innych.

Misję tę realizuję prowadząc bloga i podcast dwanasciepytan.pl, facebookową grupę Wszyscy jesteśmy turkusowi a także skupiając lokalną społeczność na cyklicznych spotkaniach w ramach Turkusowych Śniadań w Trójmieście.

Co ja tu robię?

Tworzenie dobrych, inspirujących i zmuszających do refleksji treści sprawia mi niesamowitą przyjemność, ale jednocześnie  jest dla mnie sporym wyzwaniem. Do tej pory blog i podcast rozwijał się zupełnie organicznie, korzystając wyłącznie z darmowych narzędzi. W tej chwili znajduje się na nim blisko 80 merytorycznych tekstów i 18 odcinków podcastu

Aby móc poświęcić jeszcze więcej najcenniejszego z zasobów - CZASU, ale przede wszystkim aby móc inspirować coraz więcej ludzi, potrzebuję Waszego wsparcia. Przeznaczę je głównie na dotarcie do szerszej społeczności, dzięki czemu więcej osób będzie miało szanse usłyszeć o tym, że można żyć i pracować inaczej.  

Więcej czytelników i słuchaczy oznacza także konieczność profesjonalizacji narzędzi, z których korzystam tworząc blog i podcast. Poza tym, dzięki Waszemu wsparciu będę mógł realizować ciekawe projekty edukacyjno szkoleniowe a w przyszłości, kto wie, może nawet zawodowo poświęcić się wyłącznie wprowadzaniu turkusowej idei w życie. 

Organizacje będą się zmieniać tylko wtedy, kiedy będą chcieli zmieniać się tworzący ją ludzie. Turkusowa transofmacja organizacji ma szansę udać się wyłącznie, gdy przeprowadzą ją liderzy będący na turkusowym poziomie świadomości. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie potencjał do zmiany. Moją misją jest inspirowanie ludzi do podróży w głąb siebie i poszukiwania odpowiedzi na pytania pozwalające im odkryć siebie i rzeczywistość z nowej, szerokiej, holistycznej i integralnej perspektywy.

Będzie super, jeśli dołączysz do realizacji tej misji wraz ze mną. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

9 zł / miesiąc
patroni: 1
Lubię liczbę 3. Numerologiczna trójka symbolizuje harmonię oraz "świętą trójcę": ciało, umysł i duszę. Dlatego progi są pochodną cyfry 3.
Za 9 złotych mogę kupić (i czasem to robię;)) bardzo dobre kraftowe piwo. Ponieważ wiem, jak trudno go sobie odmówić, mocno doceniam Twój gest.
Z wdzięczności pijąc następne smaczne piwo na pewno pomyślę o Tobie. Poza tym powiem wszystkim moim czytelnikom, że wspierasz mnie jako Patron. Będziesz w "hall of fame" na moim blogu.
Zostań patronem
27 zł / miesiąc
patroni: 0
Tu mowa już o co najmniej trzech kraftowych piwach, bilecie do kina lub interesującej książce. Tym bardziej doceniam, że decydujesz się na wsparcie mnie taką kwotą.
Jak Ci się odwdzięczę?
Oprócz umieszczeniu Cię w galerii patronitowych sław na moim blogu, zaproszę Cię do zamkniętej grupy dla patronów, na której będziemy wymieniać się poglądami i doświadczeniami na temat turkusowej świadomości, turkusowych organizacji oraz wszystkiego, co może mieć związek z turkusem.
Zostań patronem
54 zł / miesiąc
patroni: 0
Za równowartość tej kwoty możesz wykupić sobie najbardziej wypasiony pakiet Netflix. Tym bardziej doceniam, że masz ochotę "trawić" moje treści.
Pakiet, który konkurencyjnie do Netfliksa mogę Ci zaoferować, poza wszystkimi nagrodami z poprzednich dwóch progów obejmuje możliwość współdecydowania o treści, która ma pojawić się na blogu i w podcaście. Będziesz mógł proponować swoje pomysły na wpisy czy odcinki lub głosować na jeden z kilku proponowanych przeze mnie tematów. Postaram się spełnić Wszystkie Twoje życzenia, o ile bedą orbitować wokół tematu turkusu.
Zostań patronem
81 zł / miesiąc
patroni: 0
Podobno pewien fascynat kolei z Koronowa pod Bydgoszczą za taką kwotę przejechał w weekend pociągiem całą Polskę! To naprawdę dużo pieniędzy i nie wiem co powiedzieć.
Jeśli chcesz dodać coś od siebie, albo kulturalnie skrytykować tezy zawarte w moich treściach, to w tym progu możesz zrobić to publikując swój wpis lub podcast na moim blogu. Bez cenzury. Jedynym ograniczeniem jest tematyka, która musi wpisywać się w co najmniej w około-turkusowe wartości.
Zostań patronem
108 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 12
Taka hojność niemal nie mieści mi się w głowie!!!
W ramach wdzięczności może nie wyczyszczę Ci butów, ale chętnie spędzę z Tobą i 3 równie hojnymi Patronami 1 - 1,5 godziny w tygodniu na tak zwanym MASTERMINDZIE.
Będziemy wzajemnie wspierać się w naszych wyzwaniach.
W końcu co dwie głowy to nie jedna a co cztery, to nie dwie!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy