Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

107 zł

miesięcznie

1939 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
586
miesięczne wsparcie
735
liczba patronów

  Portal Eastbook.eu powstał w 2010 roku jako studencka inicjatywa mająca służyć dzieleniu się opowieściami o obszarach nazywanych Europą Wschodnią i Bałkanami. Opisujemy bieżące wydarzenia, tworzymy analizy, a także przybliżamy kulturę, sztukę i historię tych regionów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1393 zł
Wynajem biura = praca redakcji + wydarzenia dla czytelników
Żeby móc na poważnie pracować, potrzebujemy miejsca. Praca rusza pełną parą dopiero wtedy, gdy jest miejsce, gdzie można ją wykonywać. Pojawiają się zapiski, flipcharty, pomysły i cały ten wspaniały, kreatywny szał, kiedy kilka osób może spotkać się nie na piwie, nie na kawie, ale właśnie we własnym biurze.

Dlatego właśnie zbieramy na to, aby móc opłacić czynsz. Rzecz banalna, ale jakże potrzebna. Ale chcemy, aby z naszego biura mogli korzystać także nasi Czytelnicy!

Dlatego jeśli wesprzesz ten cel, to zagwarantujesz sobie i innym miejsce gdzie będziemy organizowali fajne spotkania, kameralne pokazy filmowe, obserwacje wyborów, zaciekłe debaty i wiele, wiele innych wydarzeń, na których z radością będziemy Cię gościć!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3893 zł
Pełna niezależność = granty pomagają, ale nie uzależniają
Jak być może zauważyłeś, Eastbook funkcjonuje w oparciu o pracę wolontariuszy i wsparcie z grantów. O jedno i drugie jest coraz trudniej, bo ludzie nie chcą pracować za darmo (i słusznie!), a o granty walczą wszyscy.

Nie chcemy się ograniczać tematycznie i rezygnować z tekstów ponieważ "nie stać nas na autora". Chcemy, aby było nas stać, bo dzięki temu nasz Czytelnik, czyli Ty, dostanie najlepszą możliwą treść, a my będziemy mogli komuś zapłacić za jego pracę.

Chcemy móc publikować miesięcznie 10 tekstów płatnych niezależnie od grantów. Czy się stoi, czy się leży, jeśli na Białorusi dojdzie do zmiany władzy, to musimy o tym napisać! Nawet jeśli będziemy mieli tylko grant na wsparcie promocji serbskiej literatury współczesnej!

No i księgowość też musimy opłacić :(

O Autorze

Portal Eastbook.eu powstał w 2010 roku jako studencka inicjatywa mająca służyć dzieleniu się opowieściami o obszarze nazywanym Europą Wschodnią. Od początku przyświecała nam idea inspirowania międzynarodowej dyskusji o regionie oraz promowania wizji Wspólnej Europy opartej na europejskich wartościach, bez politycznych, geograficznych czy historycznych podziałów.

Od 2010 roku wiele się zmieniło w Europie Wschodniej, a nasi dziennikarze zawsze starali się te zmiany opisywać i komentować. Dzięki rozwiniętej sieci kontaktów udawało nam się docierać do informacji szybciej niż mediom komercyjnym, a nasze reportaże z czasów Rewolucji Godności czy początku konfliktu na Ukrainie zapewniły nam stałe miejsce na polskim rynku niezależnych mediów, mimo iż nagrodą dla naszych dziennikarzy często były po prostu słowa uznania naszych Czytelników i zachęta, aby pisać więcej.

Podobnie jak na początku naszej przygody, także i dziś staramy się realizować nasze zadanie poprzez dostarczanie Czytelnikom wiarygodnych i rzetelnych informacji o krajach Europy Wschodniej oraz Bałkanów tworząc platformę dialogu dla naszych Autorów. Nie działamy komercyjnie, nie chodzi nam o ilość kliknięć, choć obecnie Eastbook to międzynarodowy portal publikujący w dwóch językach: polskim i rosyjskim. Czyta nas ok. 50 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie i nie zamierzamy na tym poprzestać. Mamy ambitne plany, gdyż dotykamy powoli szklanego sufitu i musimy zdecydować, czy zadowolić się formatem, który posiadamy obecnie czy sięgnąć po więcej. Widząc stale rosnące grono Czytelników i ich niegasnące zainteresowanie zdecydowaliśmy się na tę drugą opcję.

Uruchomiliśmy kolejną gałąź naszego portalu i od ponad roku staramy się przybliżać Wam również Bałkany Zachodnie, region o tyle fascynujący, co tajemniczy i wciąż jeszcze słabo opisany. Co tydzień publikujemy przegląd najważniejszych wydarzeń z Europy Wschodniej i Bałkanów - Eastweek. Organizujemy wydarzenia i konferencje, a także staramy się łączyć środowisko, które przez lata powstało wokół Eastbooka.

Założeniem portalu jest tworzenie miejsca dla młodych dziennikarzy, publicystów, blogerów, intelektualistów i ekspertów, którzy dzięki portalowi zyskują możliwość dyskutowania i promowania swoich poglądów na naszych łamach. W ten sposób inicjujemy debatę nad przyszłością całego regionu i realizujemy misję zbliżania społeczeństw krajów Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. O tym właśnie jest Eastbook – o małych i dużych marzeniach. I o ich realizacji.

Wydawcą portalu Eastbook.eu jest Fundacja Wspólna Europa

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Ci że jesteś z nami. Jeśli sobie życzysz, to z radością opublikujemy Cię na stronie "Wspierają nas", a jeśli sobie nie życzysz, to będziemy Ci co miesiąc wysyłać maila, w którym podsumujemy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia w Europie Wschodniej, na Bałkanach i w naszej redakcji!
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 1
Ekwiwalent jednego studenckiego piwa to dla nas znaczące wsparcie, za które jesteśmy Ci bardzo wdzięczni! Dlatego chcemy Cię wyróżnić i umieścimy Cię na naszej stronie "Wspierają nas". Otrzymasz oczywiście maila z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z Bałkanów i Europy Wschodniej, a także raz na miesiąc specjalny mail dla Patronów, w którym opiszemy Ci nie tylko efekty naszej pracy, ale również plany na przyszłość, abyś wiedział dokąd wspólnie zmierzamy!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Miesięczna wpłata 15 PLN to dla nas naprawdę znaczne wsparcie i chcemy Ci za nie bardzo podziękować. Dlatego nie tylko wyróżnimy Cię na stronie "Wspierają nas" i będziemy Ci wysyłać nasze listy, ale przygotujemy dla Ciebie również najważniejszy przegląd wydarzeń i konferencji związanych z Europą Wschodnią. Skoro nas wspierasz, to zapewne takie wydarzenia będą dla Ciebie interesujące, a na wielu z nich będziemy się mogli spotkać i podziękujemy Ci za pomoc osobiście!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Jesteś super! Taki datek to już poważne zaangażowanie, dlatego chcemy, abyś czuł się wyjątkowo. Dlatego oprócz opublikowania Cię na naszej stronie www (jeśli chcesz, rzecz jasna) i wysyłania comiesięcznego raportu ze Wschodu, otrzymasz od nas list-niespodziankę prosto od redakcji!.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 25
Zawsze, gdy będziemy organizować jakieś wydarzenie, otrzymasz od nas spersonalizowane zaproszenie. A wydarzeń planujemy całkiem sporo, w tym i mniej oficjalne! Dodatkowo otrzymasz od nas już nie list, a paczkę-niespodziankę! Wszak 50 zł to już nie byle co!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy