Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

207 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Mam na imię Asia. Jestem absolwentką kierunku Technologii Żywności na Wydziale Nauk Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Interesuję się zagadnieniami związanymi z żywnością, żywieniem i zdrowiem. Tworzę popularnonaukowe artykuły oraz grafiki oparte na badaniach naukowych.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Na bieżące wydatki
Strona Fakty o żywności wymaga regularnych opłat. Ten cel będzie temu służył. Pomożesz spłacić techniczną działalność strony: domenę, serwer, opłaty informatyczne związane ze stroną i inne. Co jeszcze?

- płatne wykłady, z których robię streszczenia i sprawozdania. Ta kwota pozwoliłaby mi chodzić częściej na różne ciekawe wydarzenia i przekazywać Wam wartościową wiedzę

- abonament w portalu, który sprzedaje zdjęcia, pozwoliłoby to na piękniejsze, czytelniejsze, wartościowe grafiki. (Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie robię grafiki zapraszam na zakładkę galeria, na Instagram, Facebook oraz stronę)

- na zakup produktów do oceny i testów pokazowych

- zakup motywu, by strona była przejrzysta i lepiej czytelna
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Edukacja w tematach żywieniowych
Prowadzenie strony internetowej wiąże się z koniecznością poświecenia dużej ilości czasu. Zewnętrzne finansowanie strony pozwoliłoby mi na przeznaczenia na faktyozywnosci.pl jeszcze więcej czasu. Ponadto część pieniędzy chciałabym przeznaczyć na rozwój strony oraz takie działania jak:

- tworzenie wartościowych podcastów (nagrania dźwiękowe oraz kilkuminutowe wideo)

- tworzenie więcej treści specjalistycznych (obecnie opracowuje tematy ogólne) na tematy żywności, żywienia i zdrowia, takich jak żywienie małych dzieci, żywienie osób starszych czy choroby metaboliczne

- tworzenie wartościowych grafik (za dobre zdjęcia specjalistyczne należy płacić) - obrazowe przekazywanie wiedzy jest bardziej czytelne i lepiej zapamiętywane

- docieranie do większej ilości osób, które potrzebują zwiększyć wiedzę na tematy związane z żywnością, i zwiększanie ich świadomości

- pracowanie z ludźmi, którzy potrzebują zmienić dietę na zdrowszą, chcą kupować produkty wartościowe żywieniowo

- tworzenie kampanii o zdrowiu i żywności

Do tego wszystkiego potrzebuję więcej czasu, ta kwota zapewniłaby mi właśnie czas na te cele. Dziękuję, że poświęciłeś/aś czas na przeczytanie tego tekstu.

O Autorze

Kim jestem?

Mam na imię Asia, od 2017 roku prowadzę stronę Fakty o żywności. Jestem absolwentką kierunku Technologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Moja specjalizacja to Rynek Żywności i Konsument.

Interesuję się żywnością oraz dodatkami do żywności i tworzę artykuły oparte na badaniach naukowych.

Chcesz zobaczyć czym się zajmuję, zapraszam na stronę: faktyozywnosci.pl

______________________________________________________________

Dlaczego stworzyłam tą stronę?

Powodem założenia strony była obserwacja, że w Polsce brakuje świadomości zagrożeń wynikających ze złej  czy nieodpowiedzialnej diety. W Internecie krąży wiele niejasnych i sprzecznych informacji o żywieniu. Tworząc faktyozywnosci.pl chciałam zmienić zaistniałe zjawisko, podnieść świadomość społeczną i promować dobre zachowania żywieniowe. W moich artykułach czytelnik znajdzie odnośniki w formie przypisów do badań naukowych polskich, jak i zagranicznych. Powoduje to, że czytelnik analizując, czy docierając do przytoczonych badań może wyrobić sobie własne zdanie. 

Za pośrednictwem strony nie są reklamowane żadne firmy ani produkty.  Prowadzenie strony traktuję jako pasję. Chciałabym, aby czytelnicy poszerzali ją razem ze mną, mając jednocześnie wpływ poruszane tematy. Rozwój witryny i rosnące grono odbiorców powoduje, że wymaga ona są coraz większych nakładów finansowych.  Dlatego zdecydowałam się utworzyć profil na tym portalu.       

Na profilu facebookowym również znajdziesz oceny produktów, a na stronie porównania produktów dostępnych na rynku żywnościowym.

Za każde wsparcie serdecznie dziękuję i postaram się, żeby to były dobrze wydane pieniądze, które uświadomią społeczeństwo, że żywić można się dobrze, tylko trzeba chcieć.

Poniżej kilka grafik, które stworzyłam:

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję Ci za to, że dajesz mi szansę na własną działalność i wspierasz fakty o żywności.
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję Ci za to, że dajesz mi szansę na własną działalność i wspierasz fakty o żywności.
Dodatkowo będziesz mógł wymyślić temat związany z żywnością lub żywieniem, a ja napiszę go na podstawie artykułów naukowych.
Zostań patronem
14 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję Ci za to, że dajesz mi szansę na własną działalność i wspierasz fakty o żywności.
Dodatkowo będziesz mógł wymyślić temat związany z żywnością lub żywieniem, a ja napiszę go na podstawie artykułów naukowych i wspomnę o Tobie (jeżeli będziesz tego chciał/a). Znajdziesz się również na stronie w specjalnej zakładce! Dostaniesz PDF z moimi przepisami.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 25
Bardzo dziękuję Ci za to, że dajesz mi szansę na własną działalność i wspierasz fakty o żywności.
Dodatkowo będziesz mógł wymyślić temat związany z żywnością lub żywieniem, a ja napiszę go na podstawie artykułów naukowych i wspomnę o Tobie (jeżeli będziesz tego chciał/a). Znajdziesz się również na stronie w specjalnej zakładce! Dostaniesz PDF z moimi przepisami.
Oprócz tego, przeanalizuję Twoją codzienną dietę i wprowadzę ewentualne poprawki. Powiem Ci, czego unikać w codziennych zakupach, by żyć zdrowiej. Dostaniesz też "Kurs o czytaniu etykiet".
Zostań patronem

Polecani Autorzy