Fundacja Świadome Rodzicielstwo

W Patronite od 13.01.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1005

Liczba Patronów: 1470

Zostań Patronem
Kup na prezent
6 patronów
360 miesięcznie
3 130 łącznie

Psychoterapia pro bono 3 dorosłych

2 400 zł

miesięcznie

15%

osiągnięto

2 040 zł

brakuje

Bezpłatna psychoterapia dla 3 potrzebujących dorosłych odbywająca się raz w tygodniu, 4 razy w miesiącu.

Psychoterapia pro bono 4 dzieci miesięcznie

3 200 zł

miesięcznie

11%

osiągnięto

2 840 zł

brakuje

Koszt psychoterapii dla czwórki dzieci, raz w tygodniu

Wsparcie interwencyjne dla dzieci w kryzysach

3 300 zł

miesięcznie

10%

osiągnięto

2 940 zł

brakuje

Przestrzeń, gdzie wspieramy dzieci psychoterapeutycznie w sposób interwencyjny, zależnie od potrzeby i intensywności kryzysu.

Wsparcie interwencyjne dla opiekunów dzieci w potrzebie

4 400 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

4 040 zł

brakuje

Przestrzeń interwencyjna i wsparcia dla maksymalnej ilości opiekunów dzieci, którzy zgłaszają się do nas w kryzysie związanym z ich stanem emocjonalnym bądź z niebezpiecznym stanem ich dzieci.

Cele statutowe Fundacji

18 666 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

18 306 zł

brakuje

Wsparcie naszych działań w prowadzeniu autorskich warsztatów pro bono dla dzieci "Wiedza o emocjach" w całej Polsce z wykorzystaniem Lego, prowadzenie kampanii społecznych uświadamiających po co i jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci, bezpłatne interwencje psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w kryzysie, warsztaty pro bono dla dorosłych wykluczonych społecznie z dziedziny świadomego rodzicielstwa.
Najnowsi Patroni
Katarzyna Zwolan
Katarzyna Zwolan
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Paulina Grzęda
Paulina Grzęda
Próg: 30 zł
Urszula Orlicka
Urszula Orlicka
Próg: 30 zł
Barbara Seifert
Barbara Seifert
Próg: 50 zł
Urszula Orlicka
Urszula Orlicka
Próg: 30 zł