Fundacja Panteon

W Patronite od 16.08.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1195

Liczba Patronów: 1072

Zostań Patronem
Kup na prezent
13 patronów
340 miesięcznie
1 475 łącznie
Tworzymy na platformie YouTube kanał o tematyce religioznawczo-społecznej. Wstrzymujemy się od ocen, zderzamy poglądy, badamy rozwój doktryn i idei w czasie. Naszym celem jest sięganie do źródeł i prezentowanie szerokiego spektrum spojrzeń na świat.

O Autorze

Od 2017 roku badamy świat idei i wierzeń. Wiodącą formą naszej pracy są wywiady z wyznawcami różnych nurtów duchowych i z przedstawicielami nauk humanistycznych. Bez formułowania ocen i wartościowania przedstawiamy, dlaczego i w co wierzą ludzie. Poruszamy też zagadnienia z zakresu historii religii i filozofii. Naszym celem jest budowanie bazy wiedzy.

Duża część pracy Fundacji Panteon dotyczy dominującej w naszym kręgu kulturowym religii, czyli chrześcijaństwa. Zajmujemy się zarówno współczesnymi wyznaniami chrześcijańskimi, jak również historią tej religii. Między innymi rozmawialiśmy z prof. Łukaszem Niesiołowskim-Spanó o genezie powstania kultu boga Jahwe:

 

Chrześcijaństwu ortodoksyjnemu od zawsze towarzyszą herezje i niezależne nurty duchowe. Na naszym kanale dużo miejsca poświęcamy zachodniemu ezoteryzmowi, przedstawiając zarówno sylwetki myślicieli i wizjonerów, jak również idee, które tworzyli. Przykładem jest wywiad z dr Krystyną Bezubik o twórczości Tadeusza Micińskiego.

 

W obszarze naszych zainteresowań leżą także pozaeuropejskie nurty duchowe, takie jak hinduizm, bahaizm, czy buddyzm. Przybliżamy ich podstawowe założenia i rozmawiamy z ludźmi, dla których są codzienną wiarą i praktyką. O buddyzmie ZEN rozmawialiśmy z dr. Sławomirem Barciem.

 

W świecie starć doktryn i wierzeń staramy się promować postawę dialogu i poszanowania dla odmiennych wizji świata. Wierzymy, że zjawiska religijne warto badać i poznawać, co więcej dla wielu ludzi religie stają się źródłem inspiracji - zarówno jako spotkanie z Nieznanym; jako gra wyobraźni, ale także jako systemy praktyk, które pozwalają na lepsze poznanie samego siebie i pracę z własnym umysłem.

Celem Fundacji Panteon jest budowa bazy wiedzy na temat systemów duchowych, religijna komparatystyka oraz przybliżanie naszym odbiorcom historii światowych religii - ich ewolucji na przestrzeni czasu.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Irena Szalacha
Irena Szalacha
Próg: 50 zł
Marek Paszkowski
Marek Paszkowski
Próg: 10 zł
Katarzyna Głodny
Katarzyna Głodny
Próg: 10 zł
Natalia Sitarz
Natalia Sitarz
Próg: 25 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł