W Patronite od 07.11.2017

Historia migana

500 zł

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Ten próg projektowy pozwoli nam pokryć wydatki związane z powstawaniem nowych odcinków ,,Historii miganej". Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby niesłyszących świadków historii.

Jeśli osiągniemy ten cel zrealizujemy specjalny film z podziękowaniami dla wszystkich naszych darczyńców.

Choć film będzie dostępny dla wszystkich, Patroni zobaczą go dzień wcześniej!

Migające studio- studio filmowe dla niesłyszących

2 000 zł

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

Datki na ten cel pozwolą nam pokryć wydatki związane ze stworzeniem i bieżącą eksploatacją studia filmowego dla niesłyszących. Naszym celem tworzenie kolejnych tłumaczeń i filmów dla niesłyszących.

Wszyscy wspierający otrzymają dostęp do nowych odcinków ,,Historii miganej" o kilka dni wcześniej niż pozostali użytkownicy. Dodatkowo nakręcimy kilka zakulisowych ujęć oraz prześlemy zdjęcia gotowego studio filmowego.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)