Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego

W Patronite od 27.01.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 157

Liczba Patronów: 221

Zostań Patronem
Kup na prezent
101 patronów
3 977 miesięcznie
167 447 łącznie
Fundacja Kapucyńska zajmuje się doraźną i duchową pomocą ubogim i bezdomnym w Warszawie. Fundacja działa w Domu bł. Aniceta, w którym wydawane są obiady dla potrzebujących, organizowane wieczorne spotkania, funkcjonuje magazyn z odzieżą i gabinet lekarski.

O Autorze

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego powstała we wrześniu 2010 r. by wspierać działalność charytatywną Braci Mniejszych Kapucynów. Skupia wokół siebie ludzi wrażliwych na los osób słabszych.


Akcja "ZOSTAŃ PATRONEM UBOGICH" ma na celu rozszerzenie działalności pomocowej bezdomnym i ubogim. Pomagamy indywidualnie, prowadząc zbiórki  [pieniędzy na konkretne osobo - na ich konkretne potrzeby. Jeśli zbierzemy kwotę z danego celu, wtedy otwieramy nowy cel: nową potrzebę ubogiego.

"ZOSTAŃ PATRONEM UBOGICH" ma być zaspokojeniem podstawowych potrzeb ludzi, których na nie nie stać. Może być to szokujące, ale jest bardzo dużo ludzi, któych nie stać na jedzenie, leki, buty na zimę, ciepłe ubranie, łóżko, opał, gaz, czajnik, dobrą herbatę, coś słodkiego, pralkę... O rzeczch bez których Ty nie wyobrażasz sobie życia ONI nawet nie marzą. Zmień to. ZOSTAŃ PATRONEM UBOGICH.

Ulica Miodowa znana była do niedawna z długich kolejek osób czekających na ciepłą, treściwą zupę. To tam bracia od 25 lat prowadzili przyklasztorną Jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych, kontynuując przedwojenne dzieło bł. Aniceta. Ponieważ liczba potrzebujących stale rosła, a zabudowania klasztorne nie były przystosowane do świadczenia takiej pomocy, ojcowie Kapucyni postanowili na terenie należącym do klasztoru wybudować nowy obiekt – Dom bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy. Po wielu latach starań i dzięki ogromnemu wsparciu setek dobroczyńców plan został zrealizowany i od 1 września 2018 r. pomagamy w nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku, do którego wchodzi się od ul. Kapucyńskiej. Jego sercem jest jadłodajnia, z której codziennie korzysta 200-300 osób. Przyjazna atmosfera oraz oddanie braci kapucynów i wolontariuszy sprawia, że osoby marginalizowane mogą poczuć się tutaj właśnie jak w domu.
 

Sprawne funkcjonowanie jadłodajni możliwe jest dzięki sercu i pracy dziesiątek ochotników, głównie z Towarzystwa Charytatywnego im. O. Pio oraz wsparciu ludzi dobrej woli. Pomoc doraźna którą tutaj wspólnie świadczymy to początek i absolutna konieczność, ale nie wystarczy, aby podźwignąć człowieka z kryzysu bezdomności. Dlatego oprócz żywienia, ubierania, wparcia medycznego, w Domu bł. Aniceta ludzie bezdomni mogą skorzystać z bogatej oferty przygotowanej specjalnie dla nich. Są to regularne cotygodniowe spotkania z kulturą, spotkania modlitewne, spotkania rękodzielnicze, rekolekcje. W ciągu roku organizujemy eventy, aby budować pomost pomiędzy społeczeństwem i osobami wykluczonymi, by uwrażliwiać na los osób słabszych i zagubionych, aby aktywizować samych bezdomnych poprzez ciekawe inicjatywy na rzecz innych. Jesteśmy stale obecni w mediach, aby szukać wsparcia dla naszych działań, ale też by być głosem osób słabszych.

To tylko niektóre z wielu podejmowanych przedsięwzięć, sprzyjających budowaniu relacji z potrzebującymi w stworzonym wokół jadłodajni unikatowym środowisku. Im więcej zrobiliśmy i robimy, tym bardziej widzimy ile zostało jeszcze do zrobienia…

Celem naszych działań jest wspieranie człowieka wykluczonego społecznie – bezdomnego i ubogiego.

Bezdomni, mający za sobą trudne życiowe doświadczenia, nadal noszą w sobie piękno i dobro, często pozostające ukryte, które zamierzamy pomóc im wydobyć na światło dzienne. Wspieramy osoby bez domu, by mogły odnaleźć utracone poczucie godności, odkrywać swój potencjał i rozwijać talenty. Towarzysząc im w trudnej sytuacji staramy się inspirować je do podjęcia próby wyjścia z kryzysu, w jakim się znalazły. Aby stworzyć przyjazną przystań i pomagać w godnych warunkach, wybudowaliśmy Dom bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy.

Pragniemy także być rzecznikiem ludzi bezdomnych i wszystkich tych, których prawo do godnego życia bywa kwestionowane. W naszych działaniach zwracamy uwagę na psychologię i duchowość człowieka potrzebującego. Budowanie relacji opieramy przede wszystkim na dialogu i spotkaniu. Pomaganie zaś traktujemy jako sztukę, która musi być dobrze przygotowana i prowadzić do zmiany.

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 52 zł
Małgorzata Warzecha-Boukhary
Małgorzata Warzecha-Boukhary
Próg: 13 zł
Piotr Miecielica
Piotr Miecielica
Próg: 26 zł
Marcin
Marcin
Próg: 52 zł
Szymon Wojtecki
Szymon Wojtecki
Próg: 26 zł