Ichtio.pl

W Patronite od 09.11.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie

Polepszanie jakości filmów

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

Wszystkie materiały robię sama. Opieram się na relacjach na żywo i często świecę własną twarzą :) Moim marzeniem jest wplatać w treści grafiki, zdjęcia, opisy i schematy. To wymaga dodatkowej ilości czasu, a utrzymanie studia trochę kosztuje... uzyskana kwota pomoże mi spokojnie przygotować lepszej jakości materiał bez obaw o upływający cenny czas.

Making my videos better
I make all the materials myself. I rely on live reports and often shine with my own face :) My dream is to include graphics, photos, descriptions and diagrams in the content. This requires an additional amount of time, and maintaining the studio costs a bit ... the amount obtained will help me to prepare better quality material without worrying about the passing of precious time.

Ulepszenie strony

4 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 000 zł

brakuje

Stronę, którą dysponuję - Ichtio.pl - stworzyłam samodzielnie. Jednak w miarę upływu czasu zdaję sobie sprawę, że nie spełnia ona wielu wymogów współczesnej informacji, sprzedaży, wydajności. Moje umiejętności są jednak niewystarczające i muszę poprosić o pomoc osoby zajmujące się tym zawodowo. 4000 to kwota, która umożliwi mi zmianę, rozwój i utrzymanie fenomenalnej strony akwarystycznej o której zawsze marzyłam.

Making my page better
The website I have - Ichtio.pl - I created myself. However, as time goes on, I realize that it does not meet many of the requirements of modern information, sales, efficiency. However, my skills are not enough and I have to ask professional people for help. 4000 is the amount that will enable me to change, develop and maintain a phenomenal aquarium website that I have always dreamed of.

Poświęcenie całego czasu dla Was

10 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

10 000 zł

brakuje

Aktualnie mam 50 akwariów. Żyję ze sprzedaży roślinek, które sama w nich uprawiam. Zajmuję się wszystkim - od podmian wody w akwariach - po cotygodniowe wpisywanie nowych roślinek na stronę i wysyłanie paczek. Z pomocą innej osoby mogłabym zrobić więcej filmów, zasadzić bardziej wymagające rośliny, utrzymywać paletki, zrobić akwarium aranżacyjne i wiele innych eksperymentów, które skrupulatnie pokażę i opiszę w materiałach, którymi się z Wami podzielę.


Dedicating all my time to you
I currently have 50 aquariums. I make a living from the sale of plants that I grow in them myself. I take care of everything - from water changes in aquariums - to weekly adding new plants to the website and sending packages. With the help of another person, I could make more videos, plant more demanding plants, maintain discus, do a nature aquarium and many other experiments that I will carefully show and describe in the materials that I will share with you.

Zostań Patronem
Kup na prezent