Ichtio.pl

W Patronite od 09.11.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie
Akwarystyka to krótkie podsumowanie wielu lat mojego życia.

Aquaristics is a short summary of many years of my life.

O Autorze

Uwielbiam opowiadać o akwariach, roślinach i rybach. Od zawsze fascynował mnie ten świat, ale pozostałe zajęcia nie dają mi wystarczająco dużo czasu, żeby zajmować się opowieściami, nauką i dzieleniem się moimi odkryciami z innymi akwarystami. 

Nie chcę być autorytetem. Ani ekspertem. Ten, kto nie ma pokory wobec nauki, zamknie się w bezpiecznym świecie znanych spraw. Ja chcę codziennie poznawać nowe teorie, badania, zagadki i szukać odpowiedzi.

Uprawiam podwodne roślinki, ale im więcej ich mam, tym mniej czasu zostaje

mi dla innych. Może to konto jest sposobem na kontynuowanie moich opowieści, dzielenia się radochą z akwarystyki i posiadania własnego magicznego, podwodnego świata. Ja już od 20 lat nie mogę wyjść z podziwu jak skomplikowane jest życie bakterii, grzybów, glonów, czy w końcu roślin i ryb.

Chciałabym uczyć się z każdym, kto będzie oglądał i czytał to, co tworzę. Jeżeli przy okazji ktoś uzna moją pracę jako wartościową, to już jedno marzenie uznaję za spełnione!

 

I love talking about aquariums, plants and fish. I've always been fascinated by this world, but other activities don't give me enough time to tell stories, learn and share my discoveries with other aquarists. I don't want to be an authority. Not an expert. He who is not humble towards science will lock himself up in the safe world of known things.

I want to learn new theories, research, riddles and look for answers every day. I grow underwater plants, but the more I have, the less time I have me for others. Maybe this account is a way to continue my stories, share the joy of aquarium hobby and have my own magical underwater world. For 20 years I have been amazed at how complicated the life of bacteria, fungi, algae, and finally plants and fish is. I would like to learn with everyone who will watch and read what I create. If, by the way, someone finds my work valuable, then one dream has come true!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent