Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

100 zł

miesięcznie

190 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
571
miesięczne wsparcie
393
liczba patronów

  Aktywnie zazieleniamy miasta. Realizujemy akcje bezpośrednie, dokumentujemy inicjatywy mieszkańców i przybliżamy zjawisko ogrodnictwa obywatelskiego w przestrzeni publicznej. Wspieramy też zakładanie ogrodów społecznych, prowadzimy schronisko dla niechcianych roślin i własne muzeum.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
50 %
100%
osiągnięto 50%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 100 zł
Wskrzeszone aleje
Comiesięczny zakup jednego drzewa czyni rocznie 12 drzew. To sporo. Czasem to więcej niż ostało się przy niejednej całej ulicy. Gdyby tak zatem "co miesiąc" sadzić jedno drzewo w miejscu wyszczerbionej alei... Pisząc "co miesiąc" mam na myśli systematycznie odkładane pieniędzy przez cały rok. Gdy skumuluje się odopowiednia kwota i wybrane zostaną odpowiednie do danej lokalizacji gatunki, przystępuję do działania.
0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Muzeum Ogrodnictwa Miejskiego
Zielona transformacja świadomości dokonuje się na naszych oczach, staje się naszą codziennością. Nazwa Muzeum brzmi trochę przewrotnie. Ale już się przyjęła. Mamy lokal, projekt ekspozycji, sporo eksponatów i dużą bibliotekę, którą chcemy udostępniać każdej chętnej osobie . Wszystko to w zacisznym otoczeniu, które przekształcamy na jeszcze bardziej przyjazne. Pojawiają się tam elementy "nowej zieleni miejskiej" - zielony dach, zielona ściana, ogród deszczowy, parklet, uprawy skrzynkowe. To bardzo ważne bo część ekspozycji jest z założenia stale dostępna dla przechodniów. Pozostają jednak rachunki, bierzące konserwacje, naprawy, budowanie wszystkich nowych obiektów, organizacja wystaw czasowych, zakup literatury, eksponatów... Dopiero z Twoim wsparciem nabierze to pełnego kształtu.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 1200 zł miesięcznie
brakuje 1100 zł
Zielone pogotowie ratunkowe
Przy wielu "zleceniach", których się podejmuję - jako animator Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej, promotor ogrodów społecznych edukator zbieractwa dzikich roślin jadalnych - jedynym wynagrodzeniem bywa dobre słowo. Niezmernie cieszy mnie możliwość pomagania i te przejawy wdzięczności, które do mnie trafiają. Czasem trudno jest jednak spełniać wszystkie prośby.

Twoje wsparcie ułatwia interwencje w sprawach, które wymagają obecności - blokowanie wycinek, odwiedzanie urzędów, spotkania edukacyjne niezliczonych miejscach., pomoc w sadzeniu nowych roślin czy porządkowaniu terenów zieleni, na których inni postawiliby krzyżyk. Twoja wpłata jest dlatego bardzo ważna.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 2600 zł miesięcznie
brakuje 2500 zł
Partyzant zawodowiec
Partyzant zawodowiec, to zielony ninja do wynajęcia - wskrzesza aleje, wydłuża godziny otwarcia Muzeum Ogrodnictwa Miejskiego i zwiększa jego ofertę, służy doświadczeniem, wiedzą, kontaktami i czasem. No właśnie - czasem. Dzięki Twoim wpłatom mam wreszcie czas by spisać wszystkie botaniczne, urbanistyczne i prawne wskazówki dla roślinolubów, chcących zasieleniać swoją okolicę bez czekania na namaszczenie z góry. Dzięki Twojemu wsparciu mam czas na nieskrępowane dokończenie podręcznika dla zielonych partyzantów. Dzięki Tobie przechodzę na zawodowstwo.

O Autorze

(foto. J.Rzechanek)

Nazywam się Witold Szwedkowski i zazieleniam miasta.

Od dziecka bywałem niegrzeczny, ściślej mówiąc - nieposłuszny.  Do tego jeszcze wymyślałem, wydziwiałem, szukałem co by tu zrobić inaczej, ciekawiej i jak mi się zdawało, lepiej. Bez pytania o zgodę zacząłem sadzić rośliny. Sadziłem tam gdzie ich brakowało, tam gdzie powołane do tego służby "zapomniały" o nasadzeniach następczych.

Miejska Partyzantka Ogrodnicza, co to takiego?

Guerilla gardening to nieformalny, światowy ruch obywatelski skupiający osoby samodzielnie gospodarujące terenami zieleni w mieście. Również ja od 2005 roku uprawiam partyzantkę. Realizuję akcje bezpośrednie, inspiruję, jak robić to "z głową", integruję środowisko ogrodników miejskich. Dzięki temu przeprowadziliśmy niejedną cichą akcją i niejedną "pokazówkę". Bombardowaliśmy kulami bokashi, obsadziliśmy drzewkami Rynek w paru miastach, wystawialiśmy znicze na pieńkach wyciętych drzew, obsadzaliśmy dzikie miejsca parkingowe drzewami, uzupełnialiśmy drzewostan u ujścia Wilgi do Wisły, uruchomiliśmy roślinne schronisko...

Jedną z ciekawszych akcji jest - Światowy Dzień Siania Dyni w Miejscach Publicznych, o którym było tu i tu i tu i tu i... jeszcze w paru innych miejscach.

Jeśli trafiliście tu nie wiedząc o profilu, to zapraszam: Miejska Partyzantka Ogrodnicza.

 

Z fascynacji bogactwem natury zająłem się zielarstwem miejskim. Tak, miejskim! Przenikliwie przyjrzała się temu Karol Gruszka w jednym z filmów swojego cyklu Oblicza Metropolii.  Mało kto zdaje sobie sprawę ile roślin jadalnych i leczniczych można znaleźć w parkach, zakamarkach, oazach zieleni miast. No więc powstał profil: Zielarstwo miejskie. Jest on najmłodszy i najmniejszy, fakt. Ale jeśli chcesz spojrzeć na coś większego to spójrz niżej.

 

Z tęsknoty za zielenią w czasie zimy powstało Schronisko dla niechcianych roślin.

Inicjatywa, w której działanie zaangażowanych jest obecnie kilkanaście osób, funkcjonuje w całej Polsce. Tysiące osób przekazuje rośliny doniczkowe innym, założyłem grupy, na których ludzie wymieiają się roślina i radami. Dużo wytężonej pracy, a i tak wszystkie rośliny trafiają do potrzebujących za darmo.

Dziennikarze pisali o tym w paru miejscach. Ostatnio tutaj, w NOIZZie

Zresztą, przyjrzyjcie się sami jak schronisko hula: Schronisko dla niechcianych roślin

Byłem współzałożycielem kilku ogrodów społecznych - Katowice, Chorzów, Siemianowice - prowadzę prelekcje na temat znaczenia ogrodnictwa społecznego, przybliżam to pojęcie zainteresowanym. No i na prowadzę profil: Ogrody społeczne

Co będzie dalej?

Pod koniec roku 2017 miałem zaszczyt i przyjemność zostać wyróżnionym włączeniem do grona Lokalnych Bohaterów, którzy inspirują innych, to napędza. Dwukrotnie nominowany byłem do tytułu Osobowość Roku, plebiscytu Dziennika Zachodniego. To daje motywację. Dlatego zamierzam działać dalej.  Po prostu. Dokładnie według takiego planu, jaki umieściłem na górze strony. Będzie odbudowywanie miejskiego drzewostanu, będą spotkania, prelekcje i warsztaty, będą filmy z poradami, sianie dyni, recenzje książek ogrodniczych, będzie muzeum z czytelnią i centrum edukacyjnym, wymiany roślin doniczkowych... Jeszcze dużo akcji przed nami.

Sadzenie ma znaczenie!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 100
MCHY

Bez drobnych roślin nie ma tych większych. Dziękuję serdecznie za nawet najmniejszą kwotę, która pozwala na ulepszanie naszego otoczenia.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 50
POROSTY

Pojawianie się porostów mówi nam, że w tym miejscu powietrze jest czyste. Pojawienie się Twojej wpłaty, pokazuje, że zależy Ci na tym by podnosic jakość zielonego otoczenia.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
PAPROCIE

Są jak dywan w lesie lub starym ogrodzie. Stanowią oparcie i schronienie dla mniejszych zwierząt. Tym samym dla realizacji moich celów jest Twoja wplata.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 25
ZIOŁA

Są podręczną apteką dla ludzi i zwierząt. Dzięki ich właściwościom możemy funkcjonować w słabszych chwilach. Twoja wpłata pozwala rozwiązywać prozaiczne wyzwania dnia codziennego. Z przyjemnością wyślę Ci wydaną przez Łódź Design Festival, a napisaną przeze mnie broszurę poświęconą roślinom jadalnym i leczniczym.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
KRZEWY

Bywają ozdobne, miododajne, owocowe, większe i mniejsze, delikatne i zwarte. Są zanikająca formacją roślinną na przydrożach miast. Ich odbudowa jest bardzo ważna dla zdrowia ludzi i zwierząt. Z wdzięczności za Twoją wpłatę, oprócz broszury o ziołach, wyślę Ci linoryt lub zgrabnie oprawiony wiersz wizualny. Obydwa mojego autorstwa.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
DRZEWA

Przypominając słowa Mirona Białoszewskiego "Drzewo to kultura, miasto to łakoma rzecz". Bez drzew jest łyso, sucho, hałaśliwie i smrodliwie. Wyszczerbione aleje czekają na dendrologiczna odbudowę.W miejsce wyciętych drzew wsadzajmy nowe. Dziękując za Twoją wpłatę, wyślę broszurę o ziołach, linoryt lub oprawiony wiersz wizualny i nowo nasadzonemu wskazanemu przez Ciebie drzewu nadam wybrane przez Ciebie imię.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
LAS

Jedno z najlepszych miejsc do pracy i do odpoczynku. Najlepsza przestrzeń na spacer i do ukojenia myśli. Źródło wielu dóbr, których nie da się wyprodukować czy zdobić skąd inąd. Prawdziwy skarbiec...

Trochę niedowierzam by znalazł się mecenas, który aż tak ceni tereny zieleni. Ale może się mylę. O soba lub instytucja, która zdecyduje się wesprzeć działania Partyzantki taką kwotą - zdobędzie tytuł: "Primus inter pares". Pozostałe szczegóły pozostają do omówienia indywidualnie.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy