Avatar użytkownika

Instytut Dobrej Śmierci

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Instytut Dobrej Śmierci zajmuje się edukacją o umieraniu, śmierci i żałobie. Działamy na polu psychologii, medycyny, pochówków, prawa, nauki, sztuki i edukacji, tworząc bezpieczną i czułą przestrzeń otwartego dialogu i wsparcia wokół tematów ostatecznych.

Kim jesteśmy?

Instytut Dobrej Śmierci to przestrzeń dialogu i edukacji o umieraniu, śmierci i żałoby. Powstał z potrzeby przywrócenia sprawom ostatecznym należnego im miejsca w codziennym życiu, debacie publicznej i kulturze. Na naszych spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach możesz zbliżyć się do tematów, na które w życiu codziennym często jest za mało miejsca.

IDŚ nie jest instytucją terapeutyczną, ale poprzez oferowanie kontaktu z profesjonalistami od tematu umierania i żałoby niesie emocjonalne wsparcie dla osób szukających otwartego i czułego kontaktu z tematem śmierci. Śledzimy i adaptujemy na grunt Polski rozwiązania w obrębie umierania, śmierci i żałoby stosowane za granicą. IDŚ to także baza kolektywnej wiedzy na tematy ostateczne w czasach współczesnych i w przeszłości, wiedzy o rytuałach pogrzebowych we wspólnotach duchowych i kulturach na całym świecie.

Poznaj nas i naszą misję! Dzięki Twojemu wsparciu możemy poświęcić więcej czasu i energii na nasze działania oraz zrealizować kolejne projekty związane z edukacją o końcu życia. 

 

 

Kolektyw Instytutu Dobrej Śmierci

Kolektyw IDŚ jest złożony z ponad 90 osób. Nasza praca zawodowa, naukowa, artystyczna jest związana z tematem umierania, śmierci i żałoby. Codziennie stykamy się z nimi, zaglądamy im w oczy, rozmawiamy z osobami, które ich doświadczają, nam samym też nieobce są te doświadczenia. Śmierć to dla nas naturalny element życia. Są wśród nas osoby zajmujące się medycyną i opieką paliatywną, pochówkami i ceremoniami pogrzebowymi, psychologią i psychoterapią, nauką i edukacją, neurobiologią, suicydologią, prawem, dziennikarstwem, sztuką i kulturą. 

 

 

Historia

Połączyła nas towarzyszka w żałobie i doula umierania Anja Franczak. Stworzyliśmy stronę internetową oraz profile na Facebooku i Instagramie, zaczęliśmy się regularnie spotykać i organizować wydarzenia edukacyjne i społeczne. Szybko okazało się, że potrzeba rozmów o śmierci w otwartej, bezpiecznej i wolnej od tabu atmosferze jest potrzebna wielu osobom. Nasze szeregi zaczęły się powiększać, coraz więcej osób deklarowało wsparcie. 

 

Jak działamy

Instytut Dobrej Śmierci powstał w 2020 jako oddolna inicjatywa społeczna i przez pierwsze dwa lata działał jako stowarzyszenie nieformalne. W 2022 Anja Franczak i Maria Wiśniewska razem założyły spółkę działającą według zasady non-profit. Aspirujemy, aby IDŚ otrzymał status organizacji pożytku publicznego. Wobec tego Instytut Dobrej Śmierci Sp. z o.o. nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników, ale przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Po dwóch latach działania spółka może ubiegać się o status OPP.

 

Anja Franczak i Maria Wiśniewska

 

Osiągnięcia

Po dwóch latach wspólnego działania w całej Polsce i poza jej granicami mamy za sobą:

 

Zdjęcie: Szymon Rogiński - Fotografia z serii Light Poland

 

Przyszłość, misja i rozwój

CHCEMY

  • zmienić atmosferę, w której rozmawia się o śmierci w Polsce - mniej milczenia, unikania albo skandalizacji; więcej merytorycznej wiedzy, spokoju, czułości.
  • być miejscem spotkania i dialogu osób o różnych poglądach, reprezentujących różne branże zawodowe, religie i kultury, ale wspólnie mających na uwadze sprawy ostateczne.
  • aby doświadczenie umierania, śmierci i żałoby mogło być (tak jak dawniej) doświadczeniem kolektywnym.
  • zwiększać świadomość na temat wpływu różnych rodzajów pochówków na środowisko.
  • być bazą wiedzy szczególnie dla osób z zawodów medycznych, związanych z branżą funeralną, pracą hospicyjną i terapeutyczną, aby pogłębiać znaczenie empatii w kontakcie z osobami umierającymi i ich bliskimi oraz osobami po stracie.
  • aby żałoba jako proces została społecznie oswojona i przestała być rozpatrywana jako odchylenie od normy w "normalnym" funkcjonowaniu, a zaczęła być postrzegana jako nieodłączny element ludzkiego doświadczenia nadający mu pełnię.
  • zwracać uwagę, że żałoba towarzyszy ludziom nie tylko po stracie bliskich im osób, ale także zwierząt, miejsc, przyrody, relacji, wyobrażeń na temat siebie i rzeczywistości.