Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

320 zł

miesięcznie

330 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
327
miesięczne wsparcie
625
liczba patronów

  Jedyna w tej części Europy agencja prasowa, specjalizująca się w informacji religijnej i społecznej. Pełni rolę pomostu pomiędzy Kościołem a światem mediów i społeczeństwem. Prowadzi m.in. szeroko dostępny portal eKAI.pl. To tu można poznać prawdę o Kościele.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 9000 zł miesięcznie
brakuje 8680 zł
„PAPIEŻ FRANCISZEK PO POLSKU”
Drodzy Patroni! Na eKAI.pl chcemy regularnie publikować wypowiedzi i oficjalne dokumenty papieża oraz Stolicy Apostolskiej. Wymaga to jednak czasu i środków. Dzięki Waszym wpłatom każdy Polak będzie miał stały, codzienny dostęp do papieskiego nauczania. Dla nas liczy się przede wszystkim jakość. Możecie zatem mieć pewność, że przygotowywane przez nas tłumaczenia są najbardziej wiarygodne i profesjonalne.

Dlaczego to takie ważne? W przestrzeni publicznej pojawia się wiele papieskich wypowiedzi, które - z różnych powodów - są zniekształcone lub celowo zmanipulowane. Tym bardziej pilną potrzebą są profesjonalne tłumaczenia. Możemy to zrobić razem!

Zajrzyj i sprawdź co już zrobiliśmy!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14680 zł
eKAI.pl - dla Ciebie, dla wszystkich
eKAI.pl nie reprezentuje żadnej opcji w Kościele ale tylko jego autentyczne stanowisko, zatem adresowany jest absolutnie do wszystkich.

Żeby tak pozostało potrzebujemy właśnie Twojej pomocy. Nowoczesne środki przekazu są kosztowne, a ten kto się nie rozwija...

By móc docierać do coraz większej liczby odbiorców musimy (i chcemy) wciąż inwestować w portal. Sami jednak nie damy sobie rady. Twoje wsparcie jest dla nas po prostu bezcenne.

Pozyskane środki przeznaczymy na unowocześnienie eKAI.pl, jeszcze lepsze teksty i zdjęcia.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 25000 zł miesięcznie
brakuje 24680 zł
Widzieć więcej - czyli komentarze, transmisje, opinie
Materiały wideo w sieci to dzisiaj podstawa. Także portal eKAI.pl nie może się bez nich obyć. Tym bardziej, że często jako jedyni mamy dostęp do najważniejszych osobistości Kościoła w Polsce i za granicą. To my również jesteśmy organizatorami interesujących wydarzeń medialnych. Żeby móc się z Tobą dzielić tym, co najlepsze chcemy jeszcze bardziej wzmocnić nasz dział wideo.

Już teraz na naszym kanale na YouTube znajdziecie komentarze, transmisje i relacje.

By jednak mogło być ich więcej i by były coraz lepsze, potrzebujemy właśnie Twojego wsparcia. Zostając naszym patronem pomożesz nam w realizacji tego celu. Mamy sprzęt i możliwości, ale brak nam środków, by rozwijać tę działalność. Chcemy zatem zatrudnić osobę, którą będzie zajmowała się tylko materiałami wideo.

Rozwój działu wideo pozwoli nam także na przygotowywanie cyklów rozważań wielkopostnych czy adwentowych na najwyższym poziomie.

Czas zrobić kolejny krok w cyfrowym świecie. Możemy na Ciebie liczyć?

O Autorze

Od ponad 25. lat Katolicka Agencja Informacyjna jest pomostem pomiędzy Kościołem a światem mediów i społeczeństwem.  To pierwsze a zarazem najbardziej profesjonalne źródło informacji o Kościele.  Codzienne serwisy informacyjne KAI, przygotowywane przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce religijnej, docierają za pośrednictwem Internetu i przekazu satelitarnego.

Poza dziennikarzami, KAI dociera także do szerszego grona internautów. Prowadzony przez redakcję eKAI.pl należy do najchętniej odwiedzanych w polskim Internecie portali o tematyce kościelnej. Cieszy się popularnością ze względu na profesjonalizm i rzetelność.

To właśnie na eKAI.pl nasi czytelnicy mogą poznać prawdę o Kościele, wbrew rozpowszechnianym stereotypom. Na portalu dostępne są unikalne informacje i teksty problemowe poświęcone papieżowi Franciszkowi, wydarzeniom kościelnym, ale także istotnym kwestiom społecznym, takim jak: demografia, migracje, bezrobocie, ekologia, kultura czy sztuka.

Portal eKAI.pl to także teksty źródłowe. To właśnie tutaj najszybciej znajdziesz nauczanie papieża Franciszka w języku polskim.  Stąd dowiesz się o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach. Przeczytasz rozmowy z wyjątkowymi duszpasterzami i opinie znaczących postaci Kościoła.

Część informacyjna eKAI.pl budowana jest w oparciu o serwis Katolickiej Agencji Informacyjnej. Każdego dnia publikowanych jest kilkadziesiąt materiałów dotyczących Kościoła w Polsce, Stolicy Apostolskiej, działalności papieża, etc. Nie brakuje informacji społecznych, politycznych oraz kulturalnych, a także z zakresu duchowości.

Dzięki temu użytkownicy eKAI.pl otrzymują pełny obraz wydarzeń dnia, odpowiadający im zainteresowaniom. Publikowane materiały są tak skonstruowane, by były atrakcyjne dla każdego z internautów, z zachowaniem profesjonalizmu i rzetelności dziennikarskiej.

Dużą popularnością na portalu eKAI.pl cieszą się opinie, analizy oraz rozmowy. Materiały te powstają w redakcji Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zwykle dostępne tylko dla dziennikarzy, którzy cenią je ze względu na wysoką jakość oraz wartość merytoryczną, tu dostępne są dla wszystkich czytelników. Często są to unikalne teksty, niedostępne nigdzie indziej w polskim Internecie.

Ważnym miejscem na portalu eKAI.pl jest sekcja „polecane”. Dzięki współpracy z wydawcami, dystrybutorami czy producentami filmowymi, możemy zaproponować odbiorcom najciekawsze publikacje książkowe, filmy oraz zachęcić do udziału w szeregu interesujących wydarzeń. W tej części strony umieszczamy również zapowiedzi wydarzeń, jak konferencje prasowe, prezentacje i promocje.

Dużą popularnością cieszą się multimedia: materiały wideo oraz zdjęcia. Przygotowywane często przez samą redakcję eKAI.pl są niezbędnym uzupełnieniem portalu. Materiały te bywają także wykorzystywane przez inne media i linkowane na ich strony.

Zespół KAI
25-lecie Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 4 grudnia 2018 r.
(fot.: P. Żulewski)

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 2
Zostajesz patronem eKAI.pl! Corocznie otrzymasz od nas unikalny raport dotyczący najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce i na świecie. Jesteśmy wdzięczni za Twoje wsparcie.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Twojemu wsparciu możemy się rozwijać. Każdego roku prześlemy Ci specjalny raport dotyczący najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce i na świecie. Będziesz również od nas otrzymywał zaproszenia na wszystkie wyjątkowe wydarzenia organizowane przez Katolicką Agencję Informacyjną. Dzięki temu będziesz mógł wziąć udział w wyjątkowych, często niedostępnych dla innych spotkaniach.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Jak ważne jest dla nas Twoje wsparcie niech świadczy fakt, iż Twoje imię i nazwisko pojawi się na stronie eKAI.pl w specjalnej zakładce "Darczyńcy". Oczywiście możesz również liczyć na otrzymanie corocznego, specjalnego raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej dotyczącego najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce i na świecie. Otrzymywać będziesz także zaproszenia na wszystkie, wyjątkowe wydarzenia organizowane przez naszą Redakcję.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Twoje wsparcie sprawia, że Katolicka Agencja Informacyjna - a co za tym idzie portal eKAI.pl - może tłumaczyć i publikować teksty papieża Franciszka. To ważne! Dziękując za Twoją hojność Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście darczyńców na portalu eKAI.pl, otrzymywać będziesz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia, opracowywane przez nas raporty, ale także - po rocznym wsparciu - zaprosimy Cię do Warszawy na świąteczne spotkanie z Redakcją Katolickiej Agencji Informacyjnej. Będziemy mogli się poznać.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 50
Po rocznym wsparciu - oprócz tego wszystkiego co otrzymasz od nas przy poprzednich progach - zostaniesz zaproszony przez KAI na specjalne spotkanie z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem. Planujemy je zorganizować w Warszawie dla tych wszystkich, którzy pomagają nam nie tylko wypełniać naszą misję, ale także przyczyniają się do rozwoju naszej Redakcji. To dzięki Tobie możemy istnieć i pracować dla dobra Kościoła. Dziękujemy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy