Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

6016 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
776
miesięczne wsparcie
436
liczba patronów

  Autor. Opisuje związki i inne złożone relację międzyludzkie od strony, do której nie przyznają się przede wszystkim mężczyźni.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 945 zł
Kobus w prywatnych wiadomościach!
Chciałbym dalej pozostać powiernikiem ludzkich historii i na bieżąco starać się rozwiązywać wasze związkowe problemy.

Przy obecnej wielkości fanpage dostaje ponad 140 wiadomości tygodniowo. Jak wiecie odpisuję na każdą z nich, podchodząc indywidualnie do każdego złożonego tematu, z którego się zwierzacie. Nie chce z tego rezygnować, ale bądźmy szczerzy - żeby to miało jakikolwiek sens, muszę ograniczyć prace pozaetatowe.

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1945 zł
Poszerzenie bloga o nowe tematyki wpisów!
Przy utrzymaniu tej kwoty będę w stanie nie tylko pozostawać z Wami w szybkim kontakcie, ale przede wszystkim skupić się na efektownym pisaniu bloga.

Zdaje sobie sprawę, że nie samymi związkami i relacjami człowiek żyje. Chciałbym pisać więcej, dużo więcej, zwłaszcza o otaczającej nas rzeczywistości - aktualnych wydarzeniach i szeroko pojętym lifestylu. Przy 2-3 wpisach na blogu tygodniowo muszą całkowicie zrezygnować z nadgodzin i prac dodatkowych.

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2945 zł
Kobus podbija youtube!
Wow! Musicie mnie naprawdę cenić! Dzięki takiej pomocy mógłbym zająć się produkcją filmów ściśle związaną z relacjami i lifestylem, ale także streamingiem, który miałby charakter talk-show (rozmowy na najróżniejsze tematy na żywo z widzami).

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3945 zł
"Kobus, kiedy książka?" - ile już tych pytań było? Kochani, będzie na pewno. Pytanie tylko kiedy? I ile uda mi się ich wydać?
Utrzymanie tej kwoty to dla mnie zwrócenie kosztów pracy i życia. Dzięki temu będę w stanie spełnić swoje życiowe ambicję i marzenia, którymi jest możliwość utrzymywania się z systematycznego pisanie powieści i prowadzenia bloga. Jednym słowem? Zmieniam całe swoje życie, aby móc poświęcać cały swój czas tylko na projekty związane z internetem.

O Autorze

Hej, witaj!


Jestem autorem bloga "Kobus", na którym przeszło od dwóch lat dziele się z ludźmi swoim światopoglądem i podejściem do relacji międzyludzkich. Spotkałem się z wieloma przychylnymi opiniami na temat swojego grafomaństwa - choć osobiście śmiem twierdzić, że ludzie mnie przeceniają.W obecnej chwili mój blog skupia 300 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, a zasięgi mojej działalności na facebooku docierają do 850 tysięcu użytkowników (tygodniowo).

Czy to dużo? Oceńcie sami.
Czy to sukces? Myślcie co chcecie.

Dlaczego zdecydowałem się na finansowanie przez swoich odbiorców?

Ponieważ doszedłem do momentu, w którym uznanie, statystyki i rosnąca liczba lajków przestaje mnie bawić. Chciałbym wykorzystać potencjał i zaufanie, którym mnie obdażono i zacząć robić w internecie naprawdę DUŻE rzeczy. Niestety nie mam już 17 lat, aby móc rzucić wszystko i sobię po prostu na to pozwolić. Jeśli uda mi się uzyskać finansowanie przez Patronów, to będę mógł zrezygnować z obowiązków i skupić się na tym co doceniacie i uważacie za wartościowe. 

Jestem realistą, dlatego mam świadomość, że marzenia się nie spełniają - marzenia  się SPEŁNIA, a to już znacząca różnica. 
 

W obecnej chwili, codziennie poświęcam po 2-3h pracy na to, aby Kobus nie zanudzał - ten czas wystarcza jedynie na wiadomości i fb statusy - nie jestem w stanie tworzyć w takiej częstotliwości i jakości jakiej bym chciał, a czasu nie rozciągnę. Dlatego jeśli chcielibyście czytać mnie więcej, to mam dla Was dobrą wiadomość! Po wielu naciskach z waszej strony, postanowiłem iść w ślady innych blogerów i założyć konto na patronite! Być może właśnie crowdfunding (systematyczne dotacje od moich odbiorców), to najlepsza i najszybsza droga do rozwoju bloga i rozpoczęcia prac nad książką. Nie mam pewności czy będziecie chcieli wesprzeć akurat mnie, ale wole się o tym boleśnie przekonać niż marnować swój potencjał i powtarzać Wam wciąż to samo marudzenie. 

 

Oczywiście nie musisz czuć się zobowiązana do wsparcia Kobusa – nie będziesz gorszym czytelnikiem jeśli uznasz, że wolisz kupić sobie paczkę chipsów czy wesprzeć zwierzatka. Ja to rozumiem i szanuję! Jeśli natomiast będziesz chciał mnie systematycznie wspierać i uznasz, że te 5-10 zł miesięcznie nie uszczupli twojego budżetu, to obiecam Ci, że wykorzystam tą szansę i dostaniesz jeszcze więcej moich tekstów – jeszcze więcej mnie w dużo lepszej formie! 

 

Będzie stały kontakt, punktualne odpisywanie na wiadomości, książka (książki), częste wpisy na blogu i materiały video! Dla Ciebie to "mniejsza paczka tamponów", a dla mnie możliwość rozwoju i wyjścia z tym na co zawsze brakowało mi czasu, bo "musiałem dorabiać".

 

Za pomoc w realizacji moich marzeń będę wdzięczny!

Kobusa dociera do miliona osób miesięcznie, a więc jeśli chcecie móc czytać moje książki i dobrze się bawić na moim blogu, to zacznijmy robić to na dużą skalę! Bo w obecnej sytuacji głupotą byłoby wciąż robić to samo i oczekiwać innych rezultatów – dlatego nie mogę stać w tym samym miejscu. Wasze lajki nie sprawią, że będzie wystarczało mi czasu, abym mógł robić, to co robić bym chciał. Mam nadzieję, że wszystko wypali, a mniejsze pudełko tampaksów na twojej pralce w zupełności Ci wystarczy. Jeśli się nie uda, to trudno – świat się nie zawali. Będę musiał szukać innych rozwiązań, które pozwolą mi działać w pełni i publikować w takiej częstotliwości w jakiej zawsze chciałem.

 

Zła wiadomość jest taka, że czas leci - dobra, że to Wy jesteście pilotem.

Zdecydujcie zatem...

 

gdzie lecimy.

 

 


Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 5
Piątka dla Kobusa!

Niby nic, bo co można kupić za 5 zl? Kwiatka, czekoladę?
Bez znaczenia - liczy się GEST!

Jeśli chcesz tak po prostu docenić to co robię, to włóż mi w bokserki tą przysłowiową czekoladę. Będzie mi bardzo miło na myśl, że cenisz sobie to co robię - osobiście Ci podziękuję swoją "małą niespodzianką".

Bonus wynikający z tej subskrypcji:

- będziesz otrzymywała hasła do wszystkich niepublicznych wpisów.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 500
Dycha, to już konkretna sumka - to tak jakbyś zabrała mnie na frytki, a jak bym Ci posolił, posolił, posolił! :)

A tak poważnie, wiecie jak jest - jeśli 500 osób wyraziłoby w ten sposób wdzięczność, to mógłbym zrealizować swoje największe marzenie i zająć się pisaniem na pełny etat. Dla Ciebie to tylko cena piwa w klubie, a dla mnie możliwość utrzymywania się z pasji.

Jeśli zaprosisz mnie na te frytki, to od tego momentu:

- masz pierwszeństwo w kontakcie ze mną,
- będziesz otrzymywała hasła do wszystkich niepublicznych wpisów.
- twoje imię i nazwisko (+ odnośnik do fb) pojawi się na blogu w zakładce "Patroni" (jadłem frytki z),
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 150
Podobno w Polsce można większość rzeczy załatwić za przysłowiową flaszkę. Jeśli uważasz, że zasłużyłem na taki gest, to będzie mi cholernie miło - co prawda wódki nie piję, więc zdecydowanie lepiej to wykorzystam... i dołożę sobie do celów związanych z rozwojem mojej twórczości. Ps. Teraz tak myślę, że to przecież tak, jakbyś kupiła mi połowę jeansów! ;x To przecież tak, jakbyśmy się... PRZYJAŹNILI i chodzili po centrum handlowym! :(

Twoja kasa, twoja sprawa - wiem tylko tyle, że od tego momentu musiałbym mieć Cię na oku i poważnie zastanowić się, jaki dziwny interes będę musiał Ci wyświadczyć w przyszłości.

Za okazałe wsparcie:

- zyskasz pierwszeństwo w kontakcie ze mną,
- twoje imię i nazwisko (+ odnośnik do fb) pojawi się na blogu w zakładce "Patroni" - w kategorii "Kobus pił za zdrowie",
- będziesz miała możliwość zaproponowania tematu, który poruszę na blogu *,
- będziesz dostawała hasła do wszystkich niepublicznych wpisów.
- Kobusa świeżo zmontowanego butelką whisky,
- TAJEMNICZY LIST, KTÓRY NAPISZĘ CI WŁASNORĘCZNIE (W NOCY!) I WYŚLĘ POD TWÓJ ADRES.

* - raz w miesiącu wybiorę jeden temat zaproponowany przez osoby z tego progu.

Zostań patronem
469 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Bo Cię stać. Bo jesteś arabskim szejkiem. Bo siedzisz teraz na szóstych wakacjach w tym roku.

Bo masz bogatego męża, który jest dupkiem (i nie musi o tym wiedzieć).

Bo przede wszystkim...

MOŻESZ.


W tym progu otrzymujesz:
WSZYSTKO i więcej...
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy