Avatar użytkownika

Tomasz Kokott

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Tomasz Kokott jest polskim artystą, malarzem i grafikiem pochodzącym ze Śląska.

Tomasz Kokott jest polskim artystą, malarzem i grafikiem pochodzącym ze Śląska. Urodził się w 1983 roku w Zabrzu. Uczęszczał do Liceum Sztuk Pięknych w swoim rodzinnym mieście.  W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych.  W 2010 roku ukończył studia podyplomowe Projektowania Wnętrz i Wzornictwa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

 Tomasz Kokott przyznaje, że łatwość malowania przyszła mu naturalnie na długo przed rozpoczęciem edukacji w tej dziedzinie.  Jego rodzina ma artystyczne tradycje, o których nie sposób nie wspomnieć.  Wśród jego przodków można znaleźć jednego z najbardziej rozpoznawalnych malarzy polskiej sztuki naiwnej Teofila Ociepkę, a także Paula Merwarta, malarza i ilustratora francusko-polskiego z końca XIX wieku.

 Zaplecze teoretyczne i osobiste traktowanie sztuki jako formy wnikliwej analizy rzeczywistości i manifestacji emocji artysty pozwalają Tomaszowi Kokottowi tworzyć pełne zaangażowania obrazy i formy graficzne.  Obrazy te skupiają się w równym stopniu na otaczającym świecie i jego problemach, jak i na pojedynczym człowieku – jego emocjach, percepcji i zaangażowaniu w rzeczywistość ze wszystkimi jej wadami. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje męski pierwiastek, na którym oparte są te wnikliwe analizy.  

 


Stosunek artysty do tematu swojej pracy znajduje odzwierciedlenie w wybranej przez siebie technice.  Jego preferowaną formą jest obraz graficzny, w którym kontur określa formę.  W obrazach realistycznych, głównie portretowych, artysta podkreśla precyzyjnie cechy modeli, natomiast te, które mogą zniekształcać koncepcję, zostają zatarte.  W pracach zaangażowanych społecznie i politycznie dominuje malarska forma plakatowa, najczęściej groteska.  W celu wyrażenia stanów emocjonalnych postaci na zdjęciach artysta wykorzystuje żywe kolory, geometryczne wzory i kształty.  Pozwala to na odsłonięcie ukrytego wnętrza, wielokrotnie w przeciwieństwie do tego, co widzimy na pierwszy rzut oka. 

 W opinii artysty główną rolą sztuki współczesnej jest uwrażliwienie odbiorcy, a nie bierność wobec zachodzących zmian.