W Patronite od 30.04.2020

Tomasz Kokott jest polskim artystą, malarzem i grafikiem pochodzącym ze Śląska.

O Autorze

Tomasz Kokott jest polskim artystą, malarzem i grafikiem pochodzącym ze Śląska. Urodził się w 1983 roku w Zabrzu. Uczęszczał do Liceum Sztuk Pięknych w swoim rodzinnym mieście.  W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych.  W 2010 roku ukończył studia podyplomowe Projektowania Wnętrz i Wzornictwa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

 Tomasz Kokott przyznaje, że łatwość malowania przyszła mu naturalnie na długo przed rozpoczęciem edukacji w tej dziedzinie.  Jego rodzina ma artystyczne tradycje, o których nie sposób nie wspomnieć.  Wśród jego przodków można znaleźć jednego z najbardziej rozpoznawalnych malarzy polskiej sztuki naiwnej Teofila Ociepkę, a także Paula Merwarta, malarza i ilustratora francusko-polskiego z końca XIX wieku.

 Zaplecze teoretyczne i osobiste traktowanie sztuki jako formy wnikliwej analizy rzeczywistości i manifestacji emocji artysty pozwalają Tomaszowi Kokottowi tworzyć pełne zaangażowania obrazy i formy graficzne.  Obrazy te skupiają się w równym stopniu na otaczającym świecie i jego problemach, jak i na pojedynczym człowieku – jego emocjach, percepcji i zaangażowaniu w rzeczywistość ze wszystkimi jej wadami. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje męski pierwiastek, na którym oparte są te wnikliwe analizy.  

 


Stosunek artysty do tematu swojej pracy znajduje odzwierciedlenie w wybranej przez siebie technice.  Jego preferowaną formą jest obraz graficzny, w którym kontur określa formę.  W obrazach realistycznych, głównie portretowych, artysta podkreśla precyzyjnie cechy modeli, natomiast te, które mogą zniekształcać koncepcję, zostają zatarte.  W pracach zaangażowanych społecznie i politycznie dominuje malarska forma plakatowa, najczęściej groteska.  W celu wyrażenia stanów emocjonalnych postaci na zdjęciach artysta wykorzystuje żywe kolory, geometryczne wzory i kształty.  Pozwala to na odsłonięcie ukrytego wnętrza, wielokrotnie w przeciwieństwie do tego, co widzimy na pierwszy rzut oka. 

 W opinii artysty główną rolą sztuki współczesnej jest uwrażliwienie odbiorcy, a nie bierność wobec zachodzących zmian.


 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)