Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

52 zł

miesięcznie

3386 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
764
miesięczne wsparcie
966
liczba patronów

  Zajmuję się filmem animowanym, malarstwem olejnym, i ilustracją. Studiuję na Gobelins, école de l'image w Paryżu, najlepszej na świecie szkole animacji. Dotychczasowe prace prezentowałem na festiwalu Holland Animation Film Festival, gdzie dostałem się do selekcji oficjalnej. Zebrane pieniądze umożli

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2948 zł
Gobelins w Paryżu, najlepsza na świecie szkoła animacji
Dostałem się do najlepszej na świecie szkoły animacji i zaczynam studia od września 2017. W Gobelins, école de l'image w Paryżu spędzę dwa lata studiów magisterskich. 7800 euro to cena za rok. Do tego paryskie koszty utrzymania, jedzenia, komunikacji miejskiej i samolotów. Osiagniecie tego progu pozwoli mi na całkowite sfinansowanie najbliższego roku studiow.

O Autorze

 

 

 

Nazywam się Kuba i jestem animatorem. W czerwcu 2017 roku obroniłem licencjat na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, a we wrześniu zacząłem studia w Paryżu na Gobelins, l'école de l'image. Od paru lat była to moja wymarzona uczelnia, która w rankingach szkół animacji utrzymuje się zawsze w ścisłej trójce najlepszych na świecie. https://www.gobelins.fr .

 

Animacją interesuję się od dziecka. Niektórych ściągnęły do niej bajki Disneya, innych Miś Usztek. W moim przypadku było to za sprawą Ghibli, Miyazakiego i "Spirited Away". Za sobą mam już parę krótkich form. "Domini Canes", które wykonałem na osiemsetlecie zakonu dominikanów odniosło sukces na festiwalu Holland Animation Film Festival 2016 i dostało się do selekcji oficjalnej w kategorii HAFFTube: https://vimeo.com/155565051 .

 

Moją drugą miłością jest malarstwo. Maluję farbami olejnymi. Rzeczy proste i najprostsze. Ludzi i kwadraty. Starając się ciągle dosięgnąć wrażliwości, której nie brakło u mojego duchowego mistrza — Jerzego Nowosielskiego.

 

 

 

Czego potrzebuję?

 

Spełnienie marzeń i ukończenie studiów na wymarzonej uczelni nie będzie łatwe. Nie brakuje mi determinacji, jednak Gobelins to szkoła prywatna i ceni swoją jakość. Jeden z dwóch lat studiów magisterskich kosztuje tam 7800 euro. Dodatkowo muszę opłacić koszty mieszkania,  wyżywienia, transportu miejskiego i samolotowego. Potrzebne mi są przybory do malowania i rysowania.

 

 

Co mogę Państwu zaoferować?

 

Za wszelką pomoc, którą od Państwa otrzymam, oferuję przede wszystkim własną pracę i dzielenie się jej efektami na moich portalach w internecie (Tumblr, Facebook, Vimeo, Behance, Instagram). Te prace powstają za Waszą przyczyną i z Waszą pomocą. Ponadto chciałbym ofiarować Wam w wyrazie wdzięczności drobne upominki:

 

2 zł, 5zł, 10zł - Wszystkim patronom z tych progów chciałbym serdecznie podziękować. Lista Waszych imion znajdzie się niedługo na moim blogu na stronie kuba-tolubie.tumblr.com

 

50zł - Każdy z patronów otrzyma ode mnie pocztówkę z wybraną przez siebie pracą:)

 

75zł - Każdy z patronów otrzyma ode mnie dwie pocztówki z wybranymi przez siebie pracami:) Chciałbym nawiązać z Wami kontakt. Czasami pocztówka nie wystarczy. Może chcialibyści się spotkać?

 

100 zł - Chciałbym nawiązać z Wami kontakt. Czasami pocztówka nie wystarczy. Może chcialibyści się spotkać? Z każdy patronem z tego progu chciałbym podzielić się oryginalnymi plikami żródłowymi, projektami z After Effectsa i Photoshopa, oryginalnymi fotorgrafiami sekwencji animacji, plikami tła, storyboardami, i animacjami.

 

 

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję!

 

 

ENG

My name is Jakub and I'm an animator. In June 2017 I have received a Bachelor's diploma at Warsaw Academy of Fine Arts and in september l begun my studies at Gobelins, l'école de l'image in Paris. Gobelins is my dream-come-true. It's one of the three best schools teaching animation in the world. https://www.gobelins.fr . 

 

I was interested in animation since I was a kid. Some people were drawn to it by Disney movies, some others by Scooby-Doo. In my case it was the fault of Ghibli, Miyazaki an "Spirited Away". I have already released a few animated shorts. "Domini Canes" f.e. which I made for the celebrations of 800 years of the dominican order, was selected at Holland Animation Film Festival in the HAFFTube competition: https://vimeo.com/155565051 .

 

My second love is painting. I paint people and rectangles. Mostly with oil paint. I always try to grasp the spirit I find so intensely present in the works of my spiritual master, polish painter Jerzy Nowosielski.

 

 

What do I need?

 

Gobelins is a demanding school. Although I do not lack determination and spirit, I do lack the finances. As it is a private and paid school the cost of one out of two years of Masters Degree studies is 7800 euro. I will also need to pay for food and housing, not mentioning the public communication and air travel for Christmas.

 

 

 

What you will get for subscribing to back monthly my work?

 

First of all you will be seeing more and more of my artwork (Tumblr, Facebook, Vimeo, Behance, Instagram). They are being created through your help. As a token of my gratitude I would like to present you with some additional small gifts.

 

2 zł, 5zł, 10zł (~0,5 USD, 1.3 USD, 2.6 USD // ~ 0.5 EUR, 1.1 EUR, 2.2 EUR) - To all my backers I would like to say a huge thank you. The list of your names will be soon published at kuba-tolubie.tumblr.com

 

50zł (~12.7 USD, 11.4 EUR) - Each patron will get a postcard from me with an artwork of his choice.

 

50zł (~12.7 USD, 11.4 EUR) - Each patron will get 2 postcards from me with artworks of his choice. I would like to get in touch with you. If you are in Warsaw or in Paris, I'd love to meet you in person.

 

100 zł (~ 25.4 USD, 22.7 USD) - I'd like to share with you the original files and projects from After Effects, Photoshop, original photographs of animated sequences, scans of storyboards and animations. I would like to get in touch with you. If you are in Warsaw or in Paris, I'd love to meet you in person. 

 

 

Thank you for all your support!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

2 zł / miesiąc
patroni: 1
Wszystkim patronom chciałbym serdecznie podziękować. Lista Waszych imion znajdzie się niedługo w specjalnej zakładce na moim blogu pod adresem kuba-tolubie.tumblr.com
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Wszystkim patronom chciałbym serdecznie podziękować. Lista Waszych imion znajdzie się niedługo w specjalnej zakładce na moim blogu pod adresem kuba-tolubie.tumblr.com
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Wszystkim patronom chciałbym serdecznie podziękować. Lista Waszych imion znajdzie się niedługo w specjalnej zakładce na moim blogu pod adresem kuba-tolubie.tumblr.com
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Każdy z patronów otrzyma ode mnie pocztówkę z wybraną przez siebie pracą:) (Pocztówki, dla oszczędności, drukuję co miesiąc w większych nakładach. Czasami trzeba chwilę poczekać). Ponadto znajdziecie się w zakładce podziekowań na mojej stronie kuba-tolubie.tumblr.com
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Każdy patron otrzyma dwie pocztówki własnego wyboru i swoje nazwisko na mojej stronie. Chciałbym też nawiązać z Wami kontakt. Czasami pocztówka nie wystarczy. Może chcielibyście się spotkać?
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Powiedzcie, czy nie chcielibyście zobaczyć mojej pracy od podszewki. Może - jak od strony technicznej, w kawałkach, wygląda "Domini Canes"? I nadal dostaniecie pocztówkę oraz wpis na stronie. Bardzo chciałbym też poznać Was osobiście.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy