Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1262
miesięczne wsparcie
1065
liczba patronów

  Jesteśmy stowarzyszeniem, którego celem jest lepszy Elbląg. Chcemy to osiągnąć poprzez: 1. Aktywizowanie młodzieży 2. Wspieranie potrzebujących 3. Przekazywanie wartości Dotychczasowy efekt naszych działań: 17 akcji 1880 uczestników 38710 zł i wiele kg żywności przekazanych potrzebującym.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 990 zł
1 akcja charytatywny w miesiącu
Każda nasza akcja opiera się na elbląskiej młodzieży, która charytatywnie poświęca swój czas. Mimo to z organizacją wydarzeń zawsze wiążą się pewne koszty m.in
- projektowanie i druk plakatów, cegiełek
- zakup nagród
- zakup wody, kubeczków dla uczestników
- pamiątkowe upominki itp

Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na pokrycie większości kosztów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1990 zł
Nauka gry na gitarze dla młodzieży.
Elbląska młodzież często deklaruje, że im się nudzi. Spotkani wieczorem z różnymi używkami i zapytani czemu to robicie, odpowiadają: "A co mamy robić?" Dlatego naszym celem jest pomoc młodym ludziom w znalezieniu zajęcia. Chcemy stworzyć klub młodzieżowy -miejsce, gdzie każdego dnia będzie na nich czekała jakaś propozycja, alternatywa dla włóczenia się po osiedlu. Osiągając ten cel będziemy mogli zatrudnić prowadzących bezpłatne zajęcia z nauki gry na gitarze.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2990 zł
Nauka gry na gitarze oraz zajęcia wokalne i spotkania dla seniorów.
Dysponując taką sumą będziemy mogli zorganizować dla młodzieży bezpłatną naukę gry na gitarze oraz zajęcia wokalne. Ponadto będziemy w stanie organizować spotkania dla seniorów z występami młodzieży.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3990 zł
Nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne i spotkania dla seniorów.
Jeżeli uda nam się uzyskiwać taką kwotę, to poza nauką gry na gitarze, zajęciami wokalnymi będziemy mogli jeszcze wprowadzić zajęcia teatralne. Ponadto będziemy organizowali spotkania dla seniorów z występami młodzieży.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5990 zł
Wyjazdy dla młodzieży
Uzyskując taką kwotę będziemy mogli w ramach klubu młodzieżowego organizować dla młodzieży rajdy rowerowe, spływy kajakowe i wycieczki.

O Autorze

Dotychczasowy efekt naszych działań to 17 akcji charytatywnych (biegów, turniejów, koncertów). Zbieraliśmy pieniądze na leczenie chorych dzieci, ciepłe ubrania dla bezdomnych, żywność dla ubogich rodzin.  (relacje i zdjęcia są dostępne na
www.lepszyelblag.pl)

 

Dalej chcemy pomagać! Żeby to było możliwe potrzebujemy wsparcia. Prosimy, żebyś pomógł nam wspierać potrzebujących. Mamy wspaniałą i chętną do pomocy młodzież, mamy zapał, mamy pomysły, chcemy pomagać kolejnym osobom ale także stworzyć klub młodzieżowy, gdzie na młodych będą czekały ciekawe bezpłatne zajęcia. To się uda, jeżeli znajdą się osoby, które nam pomogą!

Jak to się wszystko zaczęło:

W 2017 r. w trackie obchodów roku św. Brata Alberta w parafii pw. św. Brata Alberta w Elblągu prowadzonej przez księży Salwatorianów  zrodził się pomysł, aby na wzór świętego patrona zrobić coś dla innych.

Ta idea spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i tak powstała nasza grupa, która ma jedna cel: LEPSZY ELBLĄG!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy Ci bardzo, że zdecydowałaś(eś) się nam pomagać! To dzięki takim osobom jak Ty możemy pomagać innym! Po każdej akcji będziemy Ci przesyłać zdjęcie osób, którym dzięki Tobie mogliśmy pomóc!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Ta kwota to już dla nas spore wsparcie! Jesteśmy bardzo wdzięczni. Po każdej akcji będziemy Ci przesyłać zdjęcie osób, którym dzięki Tobie mogliśmy pomóc!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie nasze akcje będą coraz lepiej przygotowane i promowane, a co za tym idzie będziemy mogli bardziej pomagać. Dziękujemy! Po każdej akcji będziemy Ci przesyłać zdjęcie osób, którym dzięki Tobie mogliśmy pomóc!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
To duża kwota. Bardzo dziękujemy. Wykorzystamy ją jak najlepiej, by nasze akcje były na wysokim poziomie. Po każdej akcji będziemy Ci przesyłać zdjęcie osób, którym dzięki Tobie mogliśmy pomóc!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje zaufanie. Wykorzystamy te środki, tak jak wszystkie, by jak najlepiej pomóc potrzebującym. Po każdej akcji będziemy Ci przesyłać zdjęcie osób, którym dzięki Tobie mogliśmy pomóc!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy. Dzięki Tobie możemy myśleć o spełnianiu kolejnych planów i poszerzać krąg osób, którym będziemy pomagać. Będziemy Ci przesyłali zdjęcia tych, którzy dzięki Twemu wsparciu otrzymali pomoc.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeżeli przekazujesz taką kwotę, to znaczy, że chcesz wspierać potrzebujących i nam bardzo ufasz. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki Tobie możemy realizować kolejne cele. Będziemy Ci przesyłali zdjęcia osób, które dzięki Tobie otrzymały pomoc!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteśmy w szoku. To dla nas olbrzymi kredyt zaufania. Zrobimy wszystko, abyś patrząc na efekty naszych działań miał(a) przekonanie, że przyczyniłeś(aś) się do czynienia Elbląga lepszym. Będziemy Ci przesyłali zdjęcia osób, które dzięki Twemu wsparciu otrzymały pomoc.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni