Dalsza edukacja!

3 000 zł

miesięcznie

14%

osiągnięto

2 575 zł

brakuje

Chcę się dalej rozwijać. Pragnę nauczyć się precyzyjniej wyrażać swoje myśli zarówno w formie pisemnej, jak i mówionej. Zarabiając na subskrypcjach taką kwotę miesięcznie, oprócz zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, będę mogła odłożyć pieniądze na kursy i warsztaty z zakresu retoryki oraz pisarstwa. Podniesie to jakość tego co robię aktualnie, ale także pomoże mi to w realizacji kolejnych zadań. Chciałabym zacząć prowadzić dla Was wykłady oraz warsztaty edukacyjne. Mam w sobie dużo zapału i będę wdzięczna, jeśli pomożecie mi doskonalić narzędzia, które będę wykorzystywać!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)