Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

485 zł

miesięcznie

6455 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
260
miesięczne wsparcie
292
liczba patronów

  Tworząc jedyne w Polsce czasopismo lewicy katolickiej, od 11 lat udowadniamy, że te pojęcia nie są ze sobą sprzeczne. Wierzymy, że możliwa jest budowa społeczeństwa przekraczającego podziały ekonomiczne, polityczne, kulturowe, religijne i Kościół poważnie traktujący społeczny radykalizm Ewangelii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
24 %
100%
osiągnięto 24%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1515 zł
6 nowych tekstów w każdej odsłonie internetowej Kontaktu
Jako chrześcijanie i chrześcijanki wierzymy, że miarą naszej wiary jest nasz stosunek do osób ubogich i wykluczonych, jako obywatele i obywatelki – że miarą jakości naszego społeczeństwa jest to, jak się w nim żyje osobom najsłabszym. Co to oznacza w praktyce?

Ponieważ boli nas to, że Kościół – którego czujemy się członkami i na którego dobru nam zależy – unika zmierzenia się ze swoimi największymi zaniedbaniami, domagamy się rozliczenia przestępstw seksualnych dokonanych przez jego funkcjonariuszy. Nie godzimy się na to, żeby politycy budowali swoja popularność, podsycając nieracjonalny strach przed „innymi”, więc staramy się obnażać szerzone przez nich kłamstwa i mity dotyczące uchodźców. Próbujemy przekraczać perspektywę europocentryczną, tak jak wówczas, kiedy pisząc o programie „Azja Express”, podróżowaliśmy do źródeł europejskiego poczucia bycia lepszymi: https://goo.gl/JRXFR6

Dzięki tej kwocie w każdej odsłonie internetowej Kontaktu przeczytacie sześć nowych artykułów na bieżące tematy, pisanych z perspektywy katolicko-lewicowej. Zebrane środki przeznaczymy na opracowanie tekstów, wywiadów i ilustracji oraz na prowadzenie strony.
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3015 zł
Więcej wywiadów, tekstów i reportaży autorów zagranicznych
Wasze wsparcie pozwoli nam publikować więcej tekstów z zagranicy i szerzej otworzyć się na perspektywy chrześcijaństwa spoza Europy. Wbrew temu, co może się wydawać, ani europejski, ani tym bardziej polski katolicyzm nie wyczerpują wielości form zaangażowania Kościoła w świat społeczny. Inspirujemy się chrześcijaństwem globalnego Południa, w którym niesprawiedliwość społeczna i ekologiczna nie są przedmiotem akademickich debat, lecz codziennością jego wierzących i niewierzących mieszkańców. Jeśli nie wiecie, czego nowego moglibyście się od nich dowiedzieć, przeczytajcie choćby opublikowaną na naszych łamach rozmowę z biskupem-ekologiem z Bangladeszu: https://goo.gl/mxcm5j

Chcemy przeprowadzać więcej takich wywiadów i móc zamawiać teksty u zagranicznych autorów. Wiemy, gdzie szukać rozmówców i ambitnych publicystów. Barierą utrudniającą nam nawiązywanie współpracy z nimi jest jednak brak środków na zapraszanie ich do Polski oraz tłumaczenia. Osiągnięcie tego progu to szansa dla Was na spotkanie z zaangażowanymi społecznie chrześcijanami z całego świata.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5515 zł
Wspieracie wydanie jednego numeru drukowanego rocznie!
Obecnie mamy zapewnione środki na wydawanie dwóch drukowanych numerów Kontaktu rocznie. Dzięki miesięcznemu wsparciu w tej wysokości sfinansujecie w całości wydanie trzeciego numeru! Kwota ta pozwoli nam także skuteczniej docierać do czytelników spoza Warszawy – z innych dużych miast, ale też z małych ośrodków – spotykać się z nimi i organizować wspólne wydarzenia.

W każdym z numerów bierzemy na warsztat konkretny temat i przyglądamy się mu z chrześcijańsko-lewicowej perspektywy. Oprócz tematu numeru w Kontakcie znajdziecie stałe działy: Katolew, Wiara, Krajoznawczy, Kultura, Poza Europą i Obywatel – w sumie ponad dwadzieścia tekstów ilustrowanych przez młodych artystów. W przeszłości publikowaliśmy numery poświęcone między innymi bezdomności, odpowiedzialnej turystyce i chrześcijańskiemu feminizmowi.

W najnowszym numerze, zatytułowanym „Ekolodzy będą zbawieni”, przedstawiamy chrześcijańską refleksję nad najpilniejszymi wyzwaniami ekologicznymi stojącymi przed naszym społeczeństwem: https://goo.gl/fjpcBy
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 12000 zł miesięcznie
brakuje 11515 zł
Ruszamy w Polskę!
Dość wymówek! Dysponując takim wsparciem, zamienimy nasz pokój redakcyjny na Kontaktobus i ruszymy w Polskę! Wyposażeni w numery Magazynu Kontakt nawiedzimy parafie, szkoły i zakłady pracy. Postaramy o to, żeby pierwszymi skojarzeniami z katolewicą stały się słowa: „emancypacja”, „dobro wspólne” i „Królestwo Boże na Ziemi”.

O Autorze

Jesteśmy środowiskiem ludzi, którym zależy na zmianie na lepsze. Wierzymy, że można połączyć budowę solidarnego społeczeństwa z Kościołem otwartym na różnorodność i zaangażowanym społecznie. Dlatego z niesłabnącym zapałem od ponad jedenastu lat wydajemy przy niewielkim wsparciu Magazyn Kontakt w wersji drukowanej, a od sześciu lat także w internecie.

Poza działalnością wydawniczą inicjujemy także różne działania społeczne, spotkania i debaty. Jedną z najważniejszych akcji społecznych, jakie przeprowadziliśmy w ostatnim czasie było stworzenie escape roomu „Ucieczka z biedy”. Wydarzenie było prowokacją, ale pokój ucieczki powstał naprawdę. Wykorzystując konwencję popularnej rozrywki przedstawiliśmy bariery, na jakie w codziennym życiu natrafiają osoby ubogie w Polsce.

O czym, dlaczego i jak piszemy dowiesz się oglądając krótki film:

Z redakcją Kontaktu wiążę duże nadzieje na sprawiedliwy i godny świat, w którym każdy – bez względu na poglądy, wiarę, kolor skóry, majątek i pozycję społeczną – znajdzie dla siebie miejsce.

Adam Bodnar

Należycie do pokolenia, które żyło wyłącznie pod rządami gospodarki rynkowej i nic dziwnego, że oceniacie ją „po owocach”. Jestem Wam wdzięczny, że przestrzegaliście i przestrzegacie przed ślepotą niedostrzegania nierówności, która kończy się porażką.

Henryk Wujec

Zachęcamy do czytania, wspierania i podejmowania współpracy z Kontaktem!

Wydanie internetowe: www.magazynkontakt.pl

Facebook: www.facebook.com/magazynkontakt

Twitter: www.twitter.com/magazynkontakt

Instagram:  www.instagram.com/magazynkontakt/

E-mail: redakcja@kik.waw.pl

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 7
Dziękujemy za zaufanie i stałe wsparcie! W prezencie otrzymasz od nas pocztówkę z grafiką jednego z naszych ilustratorów i osobistym podziękowaniem od redakcji oraz wybrany losowo przez redakcję numer archiwalny.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko znajdzie się też na naszej stronie z podziękowaniem dla patronów.

Dla osób wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalny prezent-niespodziankę!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
W dowód wdzięczności za Twoje wsparcie przekażemy Ci butelkę napoju z limitowanej serii stworzonej z okazji dziesięciolecia Kontaktu.

Otrzymasz także prezent z poprzedniego progu.

Dla patronów wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalny prezent-niespodziankę!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 4
Bardzo się cieszymy, że przekazujesz nam regularnie taką kwotę! Wiemy, że los Kontaktu leży Ci na sercu, dlatego proponujemy w prezencie nasz e-book „Teologia wyzwolenia” oraz wybrany numer archiwalny Magazynu.

Otrzymasz także prezenty z poprzednich progów.

Dla patronów wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalny prezent-niespodziankę!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Dzięki Tobie Kontakt może funkcjonować i dalej się rozwijać! Dziękujemy i zapraszamy Cię na spotkanie redakcyjne, podczas którego będziemy omawiać wydany ostatnio numer papierowy.

Jako nasz patron będziesz mógł podzielić się z nami swoimi uwagami i radami na przyszłość.

Otrzymujesz oczywiście także prezenty z poprzednich progów.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki Tobie Kontakt może działać i dalej się rozwijać! W podziękowaniu prześlemy Ci plakat jednego ze współpracujących z nami artystów.

Otrzymasz także prezenty z poprzednich progów.

Dla patronów wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalny prezent-niespodziankę!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki Twojemu wsparciu Kontakt ma szansę na stały rozwój i profesjonalizację. Chcemy, żebyś miał/miała możliwość wpływu na kierunek podejmowanych przez nas działań. Zapraszamy Cię na spotkanie redakcyjne, podczas którego będziemy planować nowy numer papierowego Magazynu.

Otrzymasz także prezenty z poprzednich progów.

Dla patronów wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalny prezent-niespodziankę!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Trudno nam wyrazić wdzięczność za udzielane przez Ciebie wsparcie – zarówno słowami jak i prezentami. Pewnie nie tego też oczekujesz. Dlatego, oprócz upominków z poprzednich progów chcielibyśmy po prostu utrzymać z Tobą kontakt.

Dla patronów wspierających Kontakt przez co najmniej sześć miesięcy planujemy specjalną niespodziankę!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy