Magazyn Kontakt

W Patronite od 15.12.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 153

Liczba Patronów: 195

Zostań Patronem
Kup na prezent
100 patronów
3 290 miesięcznie
72 220 łącznie
Tworzymy jedyny w Polsce magazyn lewicy katolickiej. Udowadniamy, że te pojęcia nie są ze sobą sprzeczne. Budujemy zaangażowane środowisko. Wierzymy, że możliwa jest budowa społeczeństwa przekraczającego podziały ekonomiczne, polityczne, kulturowe, religijne. Zmieniamy Kościół od wewnątrz.

O Autorze

Jesteśmy środowiskiem ludzi, którym zależy na zmianie na lepsze. Wierzymy, że można połączyć budowę solidarnego społeczeństwa z Kościołem otwartym na różnorodność i zaangażowanym społecznie. Dlatego z niesłabnącym zapałem od ponad czternastu lat tworzymy magazyn i zaangażowane środowisko. 

Dotychczas wydaliśmy 45 numerów papierowych – między innymi o ekologii, edukacji, bezdomności, zaangażowanej teologii, kryzysie wyobraźni, emocjach społecznych czy przyjaźni. Od lat publikujemy również w internecie – wszystkie publikowane na stronie treści są i pozostaną dostępne nieodpłatnie. Wraz z czterema innymi redakcjami współtworzymy nowatorski w Polsce projekt „Spięcie” tworzący przestrzeń pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych. Dbamy, by Kontakt był piękny – uważamy grafików i ilustratorów za pełnoprawnych współtwórców pisma.

Rozwijamy się. Stale i dynamicznie powiększa się grono naszych czytelników i czytelniczek. Rośnie liczba naszych współpracowników i współpracowniczek. Rośnie środowisko podzielające ideały, które wyznajemy i głosimy. Są wśród nich katoliczki i katolicy marzący o innym, lepszym Kościele, szukający nadziei na zmianę. Czytają nas i zabierają głos na naszych łamach także osoby o wrażliwości lewicowej – szukamy przestrzeni wspólnego zaangażowania osób wierzących i nie. Wreszcie: osoby poszukujące przestrzeni do dialogu i namysłu poza okopami tożsamościowych wojen i prostych podziałów.

Poza działalnością wydawniczą inicjujemy także różne działania społeczne, spotkania i debaty. Jedną z najważniejszych zorganizowanych przez nas akcji było stworzenie escape roomu „Ucieczka z biedy” z okazji dziesięciolecia istnienia naszego Magazynu. Wydarzenie było prowokacją, ale pokój ucieczki powstał naprawdę. Wykorzystując konwencję popularnej rozrywki przedstawiliśmy bariery, na jakie w codziennym życiu natrafiają osoby ubogie w Polsce.

Wszystko, co tworzymy, dzieje się w oparciu przede wszystkim o pracę społeczną.

Aby dalej dążyć do zmiany, rozwijać się, zwiększać siłę oddziaływania – by wykonać wspomniany kolejny krok – potrzebujemy wsparcia. Chcemy zamawiać więcej tekstów, wynagradzać grafików, zatrudnić osoby prowadzące bieżącą pracę redakcji, organizować wydarzenia i debaty, promować nasze działania, tworzyć nowe formy takie jak podcast. Szczególnie ważne jest dla nas skuteczniejsze docieranie poza duże miasta (zwłaszcza Warszawę) – nie tylko z przekazem, ale także z wydarzeniami i debatami.

Wierzymy, że osób, które podzielają nasze wartości (lub ich część!), jest więcej. Jeśli to, co robimy, jest Państwu bliskie, zachęcamy do udzielenia tego wsparcia.

***

Lewica katolicka – co to właściwie znaczy?

Po pierwsze: sprawiedliwość społeczna i ekologiczna

Podobnie jak miarą wytrzymałości mostu jest wytrzymałość jego najsłabszego przęsła, tak też miarą jakości naszych społeczności jest jakość życia ich najsłabszych członków. Świat jest zbyt złożony, by ktokolwiek z nas ponosił wyłączną odpowiedzialność za swój los. Uważamy, że każdy powinien móc liczyć na solidarność wspólnoty, a nie tylko na litość i współczucie.

Po drugie: przeciwko ubóstwu, wykluczeniu i przemocy

Jesteśmy przekonani o tym, że człowiek nie może żyć pełnią życia, jeżeli na co dzień doświadcza stanów i sytuacji, które odczłowieczają go i ograniczają jego wolność. Problemów społecznych nie rozwiąże jednak samoczynnie ani wzrost gospodarczy, ani ludzka szlachetność.  Musi im stawić czoła całe społeczeństwo, zaczynając od wysłuchania tych, którzy przez wykluczenie i cierpienie pozostają niesłyszalni.

Po trzecie: cała nadzieja we wspólnotach

To wspólnoty pozwalają na przekraczanie podziałów społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i religijnych. To one tworzą relacje oparte na współzależności i wzajemnym zaufaniu. Stanowczo odrzucamy język klasowej i plemiennej pogardy, który sprawia, że znajdujący się w potrzebie „drugi” staje się niezasługującym na pomoc „innym”, a niekiedy wręcz stanowiącym zagrożenie „obcym”.

Wierzymy w to wszystko nie pomimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, lecz właśnie dlatego, że nimi jesteśmy i że bardzo poważnie traktujemy społeczny radykalizm Ewangelii.

Po czwarte: inny Kościół jest możliwy

Wpływamy na Kościół od wewnątrz, bo uważamy, że taka jest rola świeckich katolików. Krytykujemy zjawiska, które budzą nasz niepokój lub stanowczy sprzeciw, takie jak powiązanie z władzą, przestępstwa seksualne i ich tuszowanie, hierarchiczność i klerykalizm. Walczymy o Kościół ubogi, transparentny i gotowy do rozliczania się z własnych grzechów, nieodcinający się od polityki, ale w swoim zaangażowaniu zawsze stający po stronie słabszych.

***

Z redakcją Kontaktu wiążę duże nadzieje na sprawiedliwy i godny świat, w którym każdy – bez względu na poglądy, wiarę, kolor skóry, majątek i pozycję społeczną – znajdzie dla siebie miejsce.

Adam Bodnar

Należycie do pokolenia, które żyło wyłącznie pod rządami gospodarki rynkowej i nic dziwnego, że oceniacie ją „po owocach”. Jestem Wam wdzięczny, że przestrzegaliście i przestrzegacie przed ślepotą niedostrzegania nierówności, która kończy się porażką.

Henryk Wujec

***

Zachęcamy do czytania, wspierania i podejmowania współpracy z Kontaktem!

Wydanie internetowe: www.magazynkontakt.pl

Facebook: www.facebook.com/magazynkontakt

Twitter: www.twitter.com/magazynkontakt

Instagram: www.instagram.com/magazynkontakt/ 

E-mail: redakcja@kik.waw.pl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Paweł Batory
Paweł Batory
Próg: 50 zł
Magda Dziubak
Magda Dziubak
Próg: 10 zł
Joanna Święcicka
Joanna Święcicka
Próg: 50 zł
Marta Malinowska
Marta Malinowska
Próg: 10 zł
Karolina Drobotowicz
Karolina Drobotowicz
Próg: 30 zł
Daniel Borek
Daniel Borek
Próg: 10 zł