Magazyn Kontakt

W Patronite od 15.12.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 196

Liczba Patronów: 266

Zostań Patronem
Kup na prezent
84 patronów
3 070 miesięcznie
111 330 łącznie
Magazyn Kontakt jest jedynym w Polsce czasopismem katolicko-lewicowym. Wierzymy, że nasz głos przyczynia się do budowania zaangażowanego społeczeństwa, opartego na tolerancji, ponad podziałami religijnymi, politycznymi i ideologicznymi. Chcemy zmieniać Kościół od wewnątrz.

O Autorze

Magazyn Kontakt został założony w 2007 roku. Naszym celem jest łączenie myśli chrześcijańskiej i lewicowej, pokazując, że nie muszą one być przeciwstawiane, lecz mogą się twórczo inspirować. Jesteśmy środowiskiem ludzi, którym zależy na zmianie na lepsze. Wierzymy, że można połączyć budowę solidarnego społeczeństwa z Kościołem akceptującym różnorodność i zaangażowanym społecznie.

Jesteśmy przekonani, że połączenie lewicowej perspektywy z katolicką wrażliwością jest kluczowe dla tych, którzy szukają swojego miejsca w Kościele. Krytykujemy zjawiska, które budzą nasz niepokój lub stanowczy sprzeciw, takie jak: powiązanie Kościoła instytucjonalnego z władzą, przestępstwa seksualne i ich tuszowanie, hierarchiczność i klerykalizm. Otwarcie wspieramy emancypację społeczności LGBT+. W tym zdecydowanie nie zgadzamy się z głosem hierarchów Kościoła, które uderzają w osoby LGBT+. Publikujemy informacje o wykorzystywaniu nieletnich w Kościele. Walczymy o Kościół ubogi, transparentny i gotowy do rozliczania się z własnych błędów, w swoim zaangażowaniu społecznym zawsze stający po stronie słabszych i wykluczonych.

Poruszamy ważne tematy społeczne, takie jak: katastrofa klimatyczna, nierówności ekonomiczne, prawa osób LGBT+, bezdomność, edukacja czy relacje pomiędzy Globalną Północą i Południem. Oddajemy głos grupom wykluczanym w państwie, społeczeństwie i Kościele. I chcemy, żeby to wszystko było dostępne dla wszystkich.

 

***
 

Nasza działalność

Wydaliśmy 48. numerów papierowych, ponad 270 odsłon internetowych oraz stale i dynamicznie się rozwijamy. Powiększa się grono naszych Czytelników i Czytelniczek – przez ostatnie dwa lata odnotowaliśmy wzrost o ponad 140%. Rośnie liczba naszych współpracowników i współpracowniczek – aktualnie jest ich ponad 100 osób. Zwiększa się środowisko podzielające ideały, które wyznajemy i głosimy – w porównaniu z 2020 rokiem, wzrost o ponad 60% osób prenumerujących Kontakt i dziesięciokrotny wzrost miesięcznego wsparcia na Patronite. Są wśród nich katoliczki i katolicy marzący o innym, lepszym Kościele, szukający nadziei na zmianę. Czytają nas i zabierają głos na naszych łamach także osoby o wrażliwości lewicowej – szukamy przestrzeni wspólnego zaangażowania osób wierzących i nie. Wreszcie: osoby poszukujące przestrzeni do dialogu i namysłu poza okopami tożsamościowych wojen i prostych podziałów.

Poza działalnością wydawniczą istotnym elementem naszej pracy jest także aktywne uczestnictwo w działaniach społecznych, inicjowanie spotkań oraz debat. W ostatnich latach organizowaliśmy i współtworzyliśmy kampanie społeczne. Oto najważniejsze z nich:

 • W roku 2016 Kontakt brał udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju”. Inicjatywa ta była skierowana do osób wierzących, aby przypomnieć o konieczności postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych
   
 • W 2017 roku, z okazji dziesięciolecia istnienia Magazynu, zorganizowaliśmy jedną z najważniejszych dla nas akcji – escape room „Ucieczka z biedy”. Ponad 300 uczestników wcieliło się w rolę dziewczyny pochodzącej z ubogiego domu, lecz mającej ambicje przebicia się do „lepszego świata” w dużym mieście. Celem było naszej akcji było pokazanie, że wyjście samemu z ubóstwa zawsze jest trudne, a często bywa wręcz niemożliwe. Dlatego, escape room tym różnił się od wielu innych, że wracało się do punktu wyjścia.
   
 • Od roku 2018 Kontakt jest częścią nowatorskiego projektu „Spięcie”, który jest platformą dyskusji między 5 różnymi środowiskami ideowymi. Co kilka tygodni pięć magazynów o odmiennych poglądach pisze na ten sam temat i publikuje nawzajem swoje artykuły. Misją projektu jest tworzenie przestrzeni dla pluralistycznej debaty dziennikarzy o odmiennych poglądach społecznych i politycznych, lecz w duchu szacunku i rzetelnej dyskusji.
   
 • W 2021 roku po zajęciu Afganistanu przez Talibów na polsko-białoruskiej granicy łamane były prawa człowieka. W celu pomocy uchodźcom, przez jeden tydzień cały przychód z naszego sklepu został przekazany na organizację Chlebem i Solą, która pomaga uciekającym z Afganistanu i innych krajów regionu. Wspólnie uzbieraliśmy ponad 8 000 złotych, lecz co najważniejsze inne magazyny zostały zainspirowane, aby samemu przeprowadzić taką akcję. Na przykład, Gazeta Wyborcza, która również zorganizowała zbiórkę w celu pomocy uchodźcom, pisała „Inspiracją dla naszych działań stała się redakcja Magazynu Kontakt".  

 

Bądź częścią zmiany, wesprzyj nas finansowo – to naprawdę działa!

 

***

 

Na co przekażemy pieniądze?

Chcemy dalej się rozwijać, zwiększać siłę oddziaływania i realnie wpływać na nasz wspólny świat. Aby to robić, potrzebujemy stałego wsparcia finansowego.

Otrzymane wsparcie od Was przeznaczymy na pracę naszego zespołu redakcyjnego. Aktualnie z 31 osób, tylko pięć otrzymuje stałe wynagrodzenie. Ponad połowa pracy w Kontakcie wykonywana jest pro publico bono. Zależy nam na tym, aby płacić wszystkim, którzy pracują i współtworzą Kontakt. Chcemy zamawiać więcej tekstów od autorów zagranicznych, płacić za pracę grafikom, ilustratorom, korektorom i tłumaczom. Wierzymy, że kampanie i działania społeczne realnie zmieniają nasze otoczenie, dlatego planujemy organizować więcej inicjatyw tego typu, które trudno przeprowadzić bez funduszy.

Ponadto część pieniędzy zostanie przeznaczona na rozwój instytucjonalny Kontaktu. Rozwiniemy dział promocji i fundraisingu. Planujemy także stworzenie nowych treści i produktów: fact-checkingu wypowiedzi polskich hierarchów kościelnych, rozpoczęcia regularnych spotkań dyskusyjnych w mniejszych miejscowościach oraz uruchomienie podcastów. Słowem – mamy duże plany, lecz potrzebujemy pieniędzy, aby je zrealizować.

 

***

 

Co to właściwie znaczy „lewica katolicka”?

Po pierwsze: sprawiedliwość społeczna i ekologiczna

Uważamy, że każdy powinien móc liczyć na solidarność wspólnoty, a nie tylko na litość i współczucie. Podobnie jak miarą wytrzymałości mostu jest wytrzymałość jego najsłabszego przęsła, tak też miarą jakości naszych społeczności jest jakość życia ich najsłabszych członków. Świat jest zbyt złożony, by ktokolwiek z nas ponosił wyłączną odpowiedzialność za swój los.

 

Po drugie: przeciwko ubóstwu, wykluczeniu i przemocy

Jesteśmy przekonani o tym, że człowiek nie może żyć pełnią życia, jeżeli na co dzień doświadcza stanów i sytuacji, które odczłowieczają go i ograniczają jego wolność. Problemów społecznych nie rozwiąże jednak samoczynnie ani wzrost gospodarczy, ani ludzka szlachetność.  Musi im stawić czoła całe społeczeństwo, zaczynając od wysłuchania tych, którzy przez wykluczenie i cierpienie pozostają niesłyszalni.

 

Po trzecie: cała nadzieja we wspólnotach

To wspólnoty pozwalają na przekraczanie podziałów społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i religijnych. To one tworzą relacje oparte na współzależności i wzajemnym zaufaniu. Stanowczo odrzucamy język klasowej i plemiennej pogardy, który sprawia, że znajdujący się w potrzebie „drugi” staje się niezasługującym na pomoc „innym”, a niekiedy wręcz stanowiącym zagrożenie „obcym”.

Wierzymy w to wszystko nie pomimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, lecz właśnie dlatego, że nimi jesteśmy i że bardzo poważnie traktujemy społeczny radykalizm Ewangelii.

 

Po czwarte: inny Kościół jest możliwy

Wpływamy na Kościół od wewnątrz, bo uważamy, że taka jest rola świeckich katolików. Krytykujemy zjawiska, które budzą nasz niepokój lub stanowczy sprzeciw, takie jak powiązanie z władzą, przestępstwa seksualne i ich tuszowanie, hierarchiczność i klerykalizm. Walczymy o Kościół ubogi, transparentny i gotowy do rozliczania się z własnych grzechów, nieodcinający się od polityki, ale w swoim zaangażowaniu zawsze stający po stronie słabszych.

 

***

Opinie

Z redakcją Kontaktu wiążę duże nadzieje na sprawiedliwy i godny świat, w którym każdy – bez względu na poglądy, wiarę, kolor skóry, majątek i pozycję społeczną – znajdzie dla siebie miejsce.

Prof. Adam Bodnar

 

Magazyn Kontakt to ulga w zalewie kłótni internetowych. To ulga w jasnym podziale świata: my-oni. To platforma, która nie wyklucza i daje możliwość debaty, która służy poprawie, a nie poniżaniu.

Dr Sylwia Chutnik                                                      

 

Portal i pismo lewicowych katolików, otwarty na rzeczywiste problemy społeczne jest nam potrzebny. Z takim portalem ma ochotę rozmawiać nawet niżej podpisany ateista. Tak powinien wyglądać Kościół wyzwolenia!

Prof. Andrzej Leder

 

Nie mam wątpliwości, że wielu ludzi Kościoła potrzebuje. Chciałoby się, żeby był to Kościół Kontaktu, a nie tych, którzy są w nim dziś najgłośniejsi.

Filip Springer

 

Magazyn Kontakt reprezentuje środowisko o wyrazistym profilu ideowym, chrześcijańskim i lewicowym zarazem. Dzięki temu – otwarcie przyznając swoje miejsce w debacie społecznej i kościelnej – próbuje łączyć wszystkich ludzi wokół zasadniczych dla wspólnego dobra zagadnień. Jest intelektualnie istotnym głosem sprzeciwu wobec pogłębiającej się polaryzacji i podziału społeczeństwa i Kościoła.

Prof. Elżbieta Adamiak

 

Należycie do pokolenia, które żyło wyłącznie pod rządami gospodarki rynkowej i nic dziwnego, że oceniacie ją „po owocach”. Jestem Wam wdzięczny, że przestrzegaliście i przestrzegacie przed ślepotą niedostrzegania nierówności, która kończy się porażką.

Henryk Wujec

 

„Kontakt. Magazyn Lewicy Katolickiej” uważam za jedno z najciekawszych, bardzo ważnych i zupełnie niezwykłych zjawisk medialno-społeczno-kulturalno-religijnych w naszym kraju od początku XXI wieku.

Prof. Józef Majewski

 

Magazyn Kontakt to jedno z nielicznych pism, które czytam właściwie „od okładki do okładki”. Artykuły są interesujące, traktują Czytelnika poważnie, jako partnera, dają do myślenia i prowokują do rozmów; niejednokrotnie w takich dyskusjach uczestniczyłam z koleżankami i kolegami. Magazyn Kontakt stale się rozwija. Z roku na rok teksty są coraz bardziej ambitne, a tematy coraz bardziej przemyślane. Coraz częściej Magazyn porywa się na dialog w sprawach bardzo ważnych, lecz pomijanych przez inne media – i czyni to nierzadko z powodzeniem. Mam nadzieję na długą i dobrą przyszłość dla tego pisma.

Prof. Monika Kostera

***

Zachęcamy do czytania, wspierania i podejmowania współpracy z Kontaktem!

Strona www: www.magazynkontakt.pl

Facebook: www.facebook.com/magazynkontakt

Instagram: www.instagram.com/magazynkontakt/ 

E-mail: redakcja@kik.waw.pl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Marta Rozmysłowicz
Marta Rozmysłowicz
Próg: 30 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Michał Dolęga
Michał Dolęga
Próg: 50 zł
Marcin Mizak
Marcin Mizak
Próg: 100 zł
Anna Kluzińska
Anna Kluzińska
Próg: 10 zł