Magazyn FilmPRO

5 000 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

4 925 zł

brakuje

Taka kwota pokryłaby administracyjne koszty naszej działalności i pozwoliła pracować bez lęku o jutro!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni