Fundacja Make a Change

W Patronite od 23.03.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie

Follow your dreams and Make a Change

60 000 zł

0%

osiągnięto

60 000 zł

brakuje

Cześć,

Zostając patronem wspierasz nasz program skierowanym do starszej młodzieży "Follow your dreams and Make a Change, trochę o programie:

W pracy skupiamy się osobach między 15 a 19 rokiem życia znajdujących się w pieczy zastępczej i programach umacniania rodziny. W ramach programu koncentrujemy się na:
• Wspieraniu młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
• Integrowaniu młodych ludzi ponad podziałami ekonomicznymi, socjalnymi i i kulturowymi.
• Budowaniu poczucia własnej wartości w młodych ludziach oraz ich odpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz świat.
• Organizowanie międzynarodowych wolontariatów, uczących w praktyce edukacji ekologicznej, edukacji globalnej oraz działań na rzecz ochrony środowiska.

W ramach programu uczestnicy biorą udział w warsztatach dotyczących komunikacji, autoprezentacji i prowadzenia projektu, a na koniec każdy z nich ma za zadanie wykonać własny projekt społeczny przy wsparciu mentora z Make a Change - autorzy najlepszych zrealizowanych projektów uczestniczą w niezapomnianym wyjeździe do Namibii Africa Camp. Wraz z młodzieżą z otwartego naboru samodzielnie wyruszają w busz wspierać organizacje prozwierzęce działające na terenie Namibii, na przykład budują studnie na słoni na terenach ulegających pustynnieniu na skutek ocieplenia klimatu. Buduje to poczucie sprawczości i integruje młodzież pochodzącą z bardzo różnych grup społeczno-ekonomicznych. Często powstają przyjaźnie na wiele lat!

Młodzież, która wzięła udział w projekcie i zrealizowała wyjazd staje się Lokalnymi Liderami: organizuje spotkania, opowiada o swoich doświadczeniach, staje się wzorem do naśladowaniai i motywuje młodszych do działania na rzecz otaczającego ich świata i zaangażowania w wolontariat.
Zostań Patronem
Kup na prezent