Miej Miejsce

W Patronite od 23.06.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 780

Liczba Patronów: 751

Zostań Patronem
Kup na prezent
22 patronów
665 miesięcznie
7 510 łącznie
Miej Miejsce to obywatelski portal o tematyce kulturalno-społecznej, który działa nieprzerwanie od 2013 r. W centrum naszych zainteresowań znajdują się: sztuka współczesna, zaangażowany teatr, alternatywna muzyka, rozwój współczesnych miast i urbanistyka.

O AutorzeKIM JESTEŚMY?

Miej Miejsce to obywatelski portal o tematyce kulturalno-społecznej, który działa nieprzerwanie od 2013 r. Zajmujemy się opisywaniem, diagnozowaniem i promowaniem polskiej kultury, a w centrum naszych zainteresowań znajdują się: sztuka współczesna, zaangażowany teatr i niezależna muzyka. Korzenie działalności Miej Miejsce wyrastają ze społecznych projektów realizowanych w Łodzi przez artystę i aktywistę Marcina Polaka. Ważne jest dla nas inicjowanie debaty publicznej i wspieranie dialogu obywatelskiego w sprawach związanych z urbanistyką, rozwojem współczesnych miast i kryzysem klimatycznym.


"Miej Miejsce to – dosłownie – umiejscowienie, ukorzenienie, teren z którego czerpie się soki. Nie oznacza to źle pojętej lokalności czy peryferyjności. To raczej zwarcie z kulturową glebą, nierozerwalny splot, wzajemność. Kultura umiejscowiona, usytuowana, pozwala widzieć i rozumieć w relacji, wobec, z szerokim horyzontem. Autorzy i autorki portalu Miej Miejsce pracowicie, jak armia pająków, wiją sieci łączące nas z rzeczywistością. Inaczej bylibyśmy i byłybyśmy zawiesiną samotnych ludzkich cząstek bez powiązań."

Joanna Rajkowska, artystka wizualna

 


 

nasza społeczność

Od lat współtworzymy Miej Miejsce z czytelniczkami i czytelnikami, skupiając wokół naszych kanałów komunikacji zaangażowaną i oddaną społeczność. Prowadzimy ożywione dyskusje na Facebooku, a na łamach portalu publikujemy artykuły cenionych społeczników i aktywistek, które nierzadko budzą szeroki oddźwięk i stanowią zaczyn zmian w Łodzi oraz Polsce. Wśród naszych stałych odbiorców jest wielu liderek i liderów opinii, który dzielą się treściami z Miej Miejsce w swoich środowiskach, co ułatwia szybkie i skuteczne rozprzestrzenianie się ważnych informacji i idei.

Jesteśmy jednym z nielicznych miejsc publikacji ogólnodostępnych, darmowych treści wysokiej jakości, przygotowanych przez profesjonalistów o dużym dorobku artystycznym, dziennikarskim i naukowym. Publikujemy recenzje, rozmowy, eseje, komentarze i felietony autorstwa znanych dziennikarek i dziennikarzy kulturalnych, wybitnych naukowczyń i naukowców czy młodych, utalentowanych krytyczek i krytyków sztuki.

Pisali dla nas: Mike Urbaniak, Karolina Sulej, Jacek Świąder, prof. Maria Poprzęcka, Hanna Wróblewska, prof. Tomasz Majewski, Marta Czyż, prof. Iwona Demko i wiele innych świetnych osób.


nasza sytuacja finansowa i prawna

Od dziewięciu lat Miej Miejsce działa bez stałych źródeł finansowania i regularnych dochodów. Trzon niewielkiego zespołu redakcyjno-administracyjnego tworzą trzy osoby, które pracują przez znaczną część czasu wolontaryjnie. Na honoraria autorskie przeznaczamy większość niewielkich i nieregularnych wpływów z reklam na portalu, zwracając przy tym uwagę, by udostępniać przestrzeń jedynie przedsięwzięciom i wydarzeniom kulturalnym, które uważamy za wartościowe. Od 2018 r. wydawcą Miej Miejsce jest założona w tym celu Fundacja Miasto Ludzie Czyny, która co roku składa sprawozdania do MKiDN, KRS i urzędu skarbowego.

 DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ?

darmowy dostęp do publicystyki
   i sztuki wysokiej jakości

Wszystkie artykuły i materiały wizualne na Miej Miejsce zawsze były, są i będą darmowe dla odbiorczyń i odbiorców. Z niepokojem obserwujemy, jak sukcesywnie kurczy się przestrzeń poświęcana w mainstreamowych mediach kulturze, sztuce współczesnej czy urbanistyce, a nieliczne publikacje dotyczą raczej wielkich nazwisk czy zagranicznych wydarzeń niż twórców na początku artystycznej drogi lub niszowych zjawisk. Znaczna część treści o wysokiej wartości merytorycznej (zwłaszcza tekstów krytycznych, wywiadów, recenzji) znajduje się w komercyjnych, płatnych serwisach i prasie drukowanej, co powoduje, że wiele osób zainteresowanych tą tematyką nie sięga po nie. Jesteśmy przekonani, że w kwestii szeroko rozumianej działalności kulturotwórczej, prospołecznej i edukacyjnej nie możemy zdawać się na niewidzialną rękę rynku, a dostęp do wartościowego dziennikarstwa jest prawem, a nie przywilejem.

 promocja artystek i artystów
  oraz wsparcie wydarzeń kulturalnych

Poprzez wybór osób i przedsięwzięć, które prezentujemy na łamach portalu i w mediach społecznościowych, staramy się subtelnie wpływać na układ sił w polu sztuki oraz kształtować bardziej inkluzywny pejzaż polskiej kultury. Od początku naszej działalności w każdym miesiącu bezinteresownie i nieodpłatnie nagłaśniamy wiele wartościowych inicjatyw kulturalnych, łączymy artystki i artystów z publicznością, a także podajemy dalej informacje, które uważamy za istotne. W galerii na Miej Miejsce publikujemy prace młodych twórczyń i twórców sztuki współczesnej oraz fotografek i fotografów.

 

"Rzeczywistość artystyczna jest w Polsce opisywana i oceniana z perspektywy centrum. Widoczność zapewnia się tym działaniom, które i tak są widoczne. W cieniu pozostaje to, co niespektakularne, co dzieje się z dala od redaktorskich biurek bądź też nie odpowiada popularnym oczekiwaniom. Miej Miejsce stwarza przestrzeń, w której to, co w ten sposób marginalizowane, może się ujawnić i stać przedmiotem publicznej debaty. Samo świadomie współdzieli zmarginalizowaną pozycję i to sprawia, że zachowuje wiarygodność. Miej Miejsce mówi własnym, wyrazistym głosem, co więcej, mówi o tym, co inaczej mogłoby zostać zamilczane."

Jarosław Suchan, historyk sztuki, krytyk i kurator


równość i różnorodność

Mamy miejsce dla: głosów marginalizowanych lub niesłyszanych w mediach głównego nurtu, osób nieheteronormatywnych, uchodźczyń i uchodźców, migrantek i migrantów, mniejszości etnicznych, grup defaworyzowanych, osób z doświadczeniem kryzysu bezdomności, debiutujących artystek i artystów, krytyczek i krytyków sztuki stawiających pierwsze kroki w zawodzie, społeczności lokalnych, aktywistek i działaczy bez doświadczenia dziennikarskiego.

Cały czas pracujemy nad zwiększaniem naszej inkluzywności. Publikowane przez nas treści są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, o czym zaświadcza uzyskany w grudniu 2018 r. certyfikat WCAG 2.1. Rozpoczęliśmy także zamieszczanie tekstów w języku ukraińskim.


niezależność w dobie zamachów na wolne media

Od lat trwa stopniowy proces zawłaszczania niezależnych mediów przez władzę, zarówno na poziomie ogólnopolskim w wykonaniu PiS i jego sprzymierzeńców, jak i w samorządach, gdzie politycy spod różnych bander czynią z lokalnych mediów tuby propagandowe. Wśród beneficjentów organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności konkursu PROO dla watchdogów i mediów obywatelskich próżno szukać doświadczonych i rzetelnych podmiotów, za to łatwo można natknąć się na parafie i pseudo-patriotów o ksenofobicznym światopoglądzie.

Nasza fundacja nie jest uzależniona od dotacji pochodzących z budżetu państwa ani samorządowych grantów. Nie obawiamy się patrzeć władzy na ręce, zamieszczać krytycznych i wyrazistych sądów, stawać po stronie pokrzywdzonych lub marginalizowanych osób i podmiotów. Uważnie przyglądamy się politykom kulturalnym, mechanizmom zarządzania publicznymi instytucjami, przebiegowi konkursów na stanowiska dyrektorskie czy zasadom redystrybucji środków publicznych do NGO i artystów. Zamierzamy dalej rozwijać i wzmacniać dziennikarstwo obywatelskie na naszym portalu, nie ustawać w obserwowaniu i komentowaniu społecznego i kulturalnego życia Łodzi oraz Polski.

 last, but not least – płacimy za pracę

Płacenie za wykonaną pracę powinno być nienegocjowalnym standardem i oczywistością, a nie powodem do dumy. Tyranie za wpis do CV i punkty prestiżu stało się jednak na tyle powszechną praktyką w internetowych redakcjach, że pragniemy podkreślić, że wypłacamy wynagrodzenie za zamówione przez redakcję teksty w oparciu o umowy cywilno-prawne lub faktury. Zależy nam na wspieraniu dziennikarzy, dziennikarek, krytyczek i krytyków sztuki, którzy borykają się z licznymi kłopotami w związku z pandemią, inflacją i chronicznym niedofinansowaniem branży kultury, a także ograniczoną liczbą etatów w publicznych instytucjach.


Dzięki Waszemu wsparciu na Patronite:

 • Zwiększymy częstotliwość publikacji artykułów na portalu oraz treści w mediach społecznościowych.
 • Będziemy rozwijać dwujęzyczny dział „W Ukrainie”, w ramach którego przybliżamy ukraińską kulturę, rozmawiamy o sytuacji, w jakiej znajdują się Ukrainki i Ukraińcy związani z branżą artystyczną i pozostali mieszkańcy kraju, sprzyjamy nawiązywaniu relacji, wymianie wiedzy i doświadczeń między Ukraińcami i Polakami.
 • Utworzymy nowy dział portalu poświęcony literaturze, zarówno najnowszej, jak i nieoczywistym tytułom sprzed lat.
 • Będziemy częściej podróżować po Polsce w poszukiwaniu ciekawych tematów, odwiedzimy niezależne galerie i organizacje działające z dala od utartych szlaków, porozmawiamy z lokalnymi animatorami życia artystycznego.


Przeczytaj popularne artykuły z Miej Miejsce:

Karolina Maciejewska o pracownikach i pracowniczkach publicznych instytucji kultury

Mike Urbaniak rozmawia z Dorotą Ignatjew, reżyserką, aktorką, dyrektorką Teatru Nowego w Łodzi

Artystka Cecylia Malik opowiada Marcinowi Polakowi o aktywizmie na rzecz ochrony natury

Jacek Świąder recenzuje płytę zespołu Tryp

Jarek Ogrodowski o Nowym Centrum Łodzi

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 25 zł
Daniel Muzyczuk
Daniel Muzyczuk
Próg: 10 zł
Artur Chrzanowski
Artur Chrzanowski
Próg: 25 zł
Adam Brajter
Adam Brajter
Próg: 20 zł
Ryszard Gawroński
Ryszard Gawroński
Próg: 20 zł