Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

336 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Fundacja Młodzi dla Młodych powstała w wyniku trzech lat działania Centrum Młodzieżowego w Pabianicach, założonego przez Dobromira Makowskiego. Fundację tworzy zespół osób w różnym wieku począwszy od szkół gimnazjalnych po Szkoły Wyższe. Głównym celem projektu jest wspieranie młodych ludzi by mogli wykorzystywać swój potencjał i rozwijać siebie

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 400 zł
Księgowość/administracja
Jak każda organizacja jesteśmy zobowiązani rozliczać się z każdej otrzymanej kwoty, dlatego też niezbędne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszt miesięczny rozliczania przez biuro rachunkowe to 400 zł.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 1000 zł
woda i prąd
Bez wody i prądu w budynku będzie ciężko nam funkcjonować. Dlatego też wpłacając na ten cel, pomożesz nam opłacić co miesięczne rachunki za media.
Dla nas to będzie ogromnym odciążeniem, ponieważ będziemy mogli skupić się na innych potrzebach jak np. ugotowanie zupy dla osób bezdomnych.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1700 zł miesięcznie
brakuje 1700 zł
Krzesła
Bardzo Dużo Dostaliśmy - Jeszcze troszkę Potrzebujemy. Na ten moment dziękujemy Wszystkim którzy wsparli nas w tym projekcie - Centrum Chrześcijańskie Rampa. Kilkanaście miesięcy temu weszliśmy do miejsca, w którym kiedyś prosperowały zakłady poligrafii. Od lat jednak budynek stał nieużywany przez nikogo i zaniedbany. Przeciekał dach, nie było instalacji elektrycznej i okien. Wnętrze przypominało wręcz gruzowisko i odstraszało wszystkich potencjalnych właścicieli. Bydynek jednak miał potencjał, by stworzyć miejsce w którym będziemy mogli rozwinąć nasze działania. Pomimo krytyki i odradzania nam postanowiliśmy zawalczyć. Od zaprzyjaźnionych sklepów budowlanych "PSB SUNBUD" oraz "Regyspol " dostaliśmy materiały dzięki którym od razu mogliśmy przystąpić do remontu. Nie zabrakło nam też ludzi do pracy- Pan Bóg sam pokazał nam, gdzie ich znaleźć. Ci najbardziej poturbowani przez życie z największą dokładnością przykładali się do każdego szczegółu. Zaczęliśmy od dachu, następnie wylalismy podłogę i zabraliśmy się za ściany. W naszej pracy pomagają ludzie z problemem wykluczenia społecznego, ludzie z problemami uzależniania ale także młodzież która systematycznie przychodzi do naszej siedziby. Każdego dnia praca wszystkich tych ludzi na nowo budowała to miejsce i nadawała mu nowego życia. Niedawno podpisaliśmy umowę dzierżawy z miastem. Udało się też wstawić część okien, firma "VRATA" nieodpłatnie zamontowała drzwi w całym obiekcie, a od Polonii z USA dostaliśmy finanse na piec do ogrzewania centralnego. Ponad to dzięki ludziom dobrego serca otrzymaliśmy środki na elektrykę i obecnie trwają prace nad zakładaniem nowej instalacji. My dalej działamy i walczymy, by po remoncie powstała kawiarenka, w której będzie można odpocząć i napić się kawy, siłownia i klub młodzieżowy! Tak naprawdę pomysłów jest jeszcze więcej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2700 zł miesięcznie
brakuje 2700 zł
Wykładzina
Bardzo Dużo Dostaliśmy - Jeszcze troszkę Potrzebujemy. Na ten moment dziękujemy Wszystkim którzy wsparli nas w tym projekcie - Centrum Chrześcijańskie Rampa. Kilkanaście miesięcy temu weszliśmy do miejsca, w którym kiedyś prosperowały zakłady poligrafii. Od lat jednak budynek stał nieużywany przez nikogo i zaniedbany. Przeciekał dach, nie było instalacji elektrycznej i okien. Wnętrze przypominało wręcz gruzowisko i odstraszało wszystkich potencjalnych właścicieli. Bydynek jednak miał potencjał, by stworzyć miejsce w którym będziemy mogli rozwinąć nasze działania. Pomimo krytyki i odradzania nam postanowiliśmy zawalczyć. Od zaprzyjaźnionych sklepów budowlanych "PSB SUNBUD" oraz "Regyspol " dostaliśmy materiały dzięki którym od razu mogliśmy przystąpić do remontu. Nie zabrakło nam też ludzi do pracy- Pan Bóg sam pokazał nam, gdzie ich znaleźć. Ci najbardziej poturbowani przez życie z największą dokładnością przykładali się do każdego szczegółu. Zaczęliśmy od dachu, następnie wylalismy podłogę i zabraliśmy się za ściany. W naszej pracy pomagają ludzie z problemem wykluczenia społecznego, ludzie z problemami uzależniania ale także młodzież która systematycznie przychodzi do naszej siedziby. Każdego dnia praca wszystkich tych ludzi na nowo budowała to miejsce i nadawała mu nowego życia. Niedawno podpisaliśmy umowę dzierżawy z miastem. Udało się też wstawić część okien, firma "VRATA" nieodpłatnie zamontowała drzwi w całym obiekcie, a od Polonii z USA dostaliśmy finanse na piec do ogrzewania centralnego. Ponad to dzięki ludziom dobrego serca otrzymaliśmy środki na elektrykę i obecnie trwają prace nad zakładaniem nowej instalacji. My dalej działamy i walczymy, by po remoncie powstała kawiarenka, w której będzie można odpocząć i napić się kawy, siłownia i klub młodzieżowy! Tak naprawdę pomysłów jest jeszcze więcej.

O Autorze

Fundacja Młodzi dla Młodych powstała w wyniku trzech lat działania Centrum Młodzieżowego w Pabianicach, założonego przez Dobromira Makowskiego. Fundację tworzy zespół osób w różnym wieku począwszy od szkół gimnazjalnych po Szkoły Wyższe.  Głównym celem projektu jest wspieranie młodych ludzi by mogli wykorzystywać swój potencjał i rozwijać  siebie.

 

NASZA MISJA

Badania wykazują, że coraz większa ilość młodych ludzi żyje w depresji, która jest wynikiem niezrozumienia świata, który tworzą dorośli. Żyjemy w czasach coraz większego braku wrażliwości, obudowani murami materializmu i egoizmu zapominamy, iż jesteśmy stworzeni aby kochać.

Statystyki wołają na alarm gdyż coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z życia, samobójstwo traktując jako sposób rozwiązania problemu.
Młodzi dla młodych. Jako młodzi ludzie pracujący na terenie miasta Pabianic, chcemy pozostawiać jedną myśl. Jest dla Ciebie nadzieja! Pragniemy pokazywać młodemu społeczeństwu naszego miasta (i nie tylko), że mają wpływ na to jak będzie wyglądało ich życie za kilka lat.

Kiedyś ktoś ofiarował nam swoją nadzieję. Dziś to my ofiarujemy ją innym.

 

Nasze dotychczas zrealizowane projekty, oraz realizowane cyklicznie:
 

 

- Wigilia dla najbiedniejszych ludzi z miasta

- Sylwester dla młodzieży bez alkoholu

- Kościół na kołach - misja chrześcijańska dla ludzi mieszkających po za granicami Polski

- Kampania przeciw dopalaczom

- Świetlica środowiskowa

- Siłownia

- Chillout na Starówce

- Obozy młodzieżowe

-wakacyjny projekt - Zapytaj tatę czy 100 bierze na klatę - 

- Otwarcie domu reeadaptacyjnego dla osób uzależnionych i bezdomnych

- Niedzielne spotkania z ewangelią dla osób bezdomnych na których wydawana jest ciepła zupa

- pierwszy etap remontu nowej siedziby Fundacji - Chrześcijańskie Centrum RAMPA

 

 

Wspólnie tworzyliśmy z :
- Grupa historyczno - edukacyjna Szare Szeregi

- Nasz Dom Dzieciątka Jezus. Dom Dziecka w Rudniku Nad Sanem

- Dom Samotnej Matki w Łodzi

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Porszewicach

- Kościół Uliczny w Warszawie - www.koscioluliczny.pl

 

https://www.facebook.com/centrummlodziezowe/

http://mlodzidlamlodych.org.pl

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

2 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1000
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc.
Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian., dlatego też jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę od Was.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1000
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc.
Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian., dlatego też jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę od Was.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc.
Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian., dlatego też jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę od Was.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc. Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian, dlatego jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc.
Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian., dlatego też jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę od Was.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
W tym miejscu powinna być informacja co możemy ofiarować naszym Patronom w zamian za ich pomoc.
Przez cały ten czas otrzymywaliśmy wsparcie od ludzi dobrego serca, którzy nie chcieli nic w zamian., dlatego też jedynie co możemy Wam ofiarować to nasza szczera i głęboka modlitwa za każdego z Was.
Bóg zapłać za każdą złotówkę od Was.
Zostań patronem

Polecani Autorzy