Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

72

patronów

1918 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
62
miesięczne wsparcie
80
liczba patronów

  Dziennikarstwo. Dosyć poważne, ponieważ głównie ekonomiczne, gospodarcze i biznesowe. Czasami również historyczne i polityczne. Działalność „nam zależy” skupia się wokół realizacji wideo-wywiadów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
79 %
100%
osiągnięto 79%
cel: 2400 zł miesięcznie
brakuje 482 zł
Koszt podstawowej działalności WYWIADÓW NAMZALEŻY
2400 zł to minimalna kwota, która pozwala funkcjonować naszemu kanałowi, a nam - nie dopłacać do działalności. Nasz wkład to koszty finansowe (głównie dojazdy) i przede wszystkim czas - kolejne godziny spędzone przy realizacji wywiadów, kosztem życia prywatnego i zawodowego. Poniżej prezentujemy kilka szacunkowych wyliczeń. Prosimy uwierzyć na słowo, że jest to bardzo optymistyczny wariant... ;-)

- Przyjmijmy, że wywiad trwa średnio 30 minut. Tym samym jego realizacja zajmie około godzinę (rozłożenie i przetestowanie sprzętu przed rozmową oraz spakowanie go po rozmowie, do tego chwila na rozmowę z gościem wywiadu poza kamerą)
- Przed wywiadem trzeba się na niego umówić (mailowo lub telefonicznie). Niekiedy wymaga to kilku prób i ustalenia szczegółów - załóżmy, że średnio zajmuje to pół godziny
- Przygotowanie do rozmowy - prasówka, odświeżenie najważniejszych tematów, stworzenie notatek - godzina
- Dojazd na miejsce nagrania i powrót do domu. Od Warszawy dzieli nas 300 km, od Krakowa 150 km. Razem z komunikacją miejską to odpowiednio 12 godzin lub 6 godzin. Średnio 9 godzin. Często podczas jednego wyjazdu realizujemy kilka wywiadów. Przyjmijmy, że jeden wywiad to 3 godziny w podróży
- Montaż - postprodukcja filmowa. 2 godziny
- Publikacja - wysłanie wywiadu na serwis YouTube, przygotowanie opisu i postów w mediach społecznościowych - godzina

- Transport łącznie - średnio 50 zł
- Wydatki okazjonalne - kawa, herbata, obiad - 50 zł

Przygotowanie jednego wywiadu zajmuje średnio ponad 8 godzin i musimy przy tym wydać co najmniej 100 zł.

Jest to bardzo optymistyczne wyliczenie. W praktyce należałoby to pomnożyć razy 1,5 - 2. Jako, że każdy wywiad jest inny i ciężko wypracować stały schemat - zaprezentowaliśmy kwotę minimum.
0%
47 %
100%
osiągnięto 47%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 2082 zł
Rozwój WYWIADÓW NAMZALEŻY
4000 zł to kwota, która pozwoli wykonywać obowiązki na rzecz kanału, kosztem innych obowiązków (prywatnych/zawodowych). Pozwala nam to myśleć o „nam zależy” nie tylko przez pryzmat działalności społecznej, ale również biznesowej. To duży bodziec rozwojowy!

O Autorze

Kanał „nam zależy” działa na rynku mediów internetowych nieprzerwanie od 7 lat (nasze konto na portalu YouTube zostało zarejestrowane w dniu 05.02.2012). W tym czasie zgromadziliśmy prawie 40 000 subskrypcji na YT, ponad 21 000 fanów na Facebooku i 1 000 obserwujących na Twitterze.

Najważniejsza statystyka to liczba wyświetleń. Wideo-wywiady z naszym charakterystycznym logo wyświetlono ponad 6,5 miliona razy. Jeżeli doliczymy do tego powielanie naszych filmów (wykorzystywanie fragmentów w kompilacjach, przerzucanie całych nagrań na inne portale lub kopiowanie ich wewnątrz serwisu YouTube), to liczba ta może wynieść nawet 10 milionów.

Wszystko to bez „tabloidowego” stylu. Bez „clickbaitów” i sensacji. Zamiast tego wolimy spokojny, merytoryczny styl.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 19
Właśnie pomogłeś nam wynająć salkę na wywiad. Poważnie! Bywa, że wywiady realizujemy „na mieście” - np. w restauracjach. W podziękowaniu za gościnę wypada wtedy zamówić przynajmniej herbatę. W ten oto sposób za 7 zł mamy miejsce do rozmowy - np. z osobą, która była trudno dostępna od wielu miesięcy. Jak widać nawet najmniejsze wsparcie ma znaczenie. Dziękujemy!

Jako, że jest to symboliczny próg - nagrodą jest nasza wdzięczność.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 27
To już całkiem poważna kwota wsparcia. To (wciąż) więcej, niż wynosi minimalna płaca godzinowa brutto. Ponad godzina czasu? Przy sprzyjających okolicznościach (np. dwóch rozmówców w jednym miejscu) jesteśmy w stanie zrealizować w tym czasie dwa wywiady.

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 11
Kilka dyszek. To bilet na podróż do innego miasta. Tym samym pomogłeś zwiększyć naszą mobilność, a to oznacza większe możliwości doboru rozmówców.

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka

oraz imienne podziękowania na Facebooku.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 7
Pięć dych. To prawie tyle, ile wszystkie poprzednie progi wsparcia w sumie, a więc podróż, salka i czas. W ten oto sposób przyczyniłeś się do nagrania jednego wywiadu (przy sprzyjających okolicznościach - dwóch wywiadów).

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka

oraz imienne podziękowania na Facebooku i Twitterze.
Zostań patronem
77 zł / miesiąc
patroni: 0
Siedemdziesiąt siedem. Inaczej pięćdziesiąt + dwadzieścia siedem. Pięćdziesiąt zostało opisane w poprzednim progu. Po co te dodatkowe dwadzieścia siedem? To nasz komfort. Mamy nadwyżkę - nie musimy już wyliczać już wszystkiego co do złotówki. Dziękujemy za odrobinę komfortu!

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka

oraz imienne podziękowania na Facebooku, Twitterze i naszej oficjalnej stronie internetowej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 5
Przy tak dużym, regularnym wsparciu z czasem uda nam się odłożyć na lepszy sprzęt audio-wideo - to ważne, bo przecież rozwój bierze się z oszczędności i inwestycji.

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka

oraz imienne podziękowania na Facebooku, Twitterze i naszej oficjalnej stronie internetowej.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Największe możliwe wsparcie. Dziękujemy za zaufanie!

Twoja nagroda to dostęp do facebookowej grupy dla Patronów, czyli:
- dostęp do wywiadów 24 godziny przed ich oficjalną premierą
- dostęp do listy planowanych wywiadów, dzięki czemu wspólnie możemy ułożyć pytania dla kolejnych gości
- bezpośredni kontakt z redakcją - Twoje pytania, sugestie i propozycje trafią do nas w mgnieniu oka

oraz imienne podziękowania na Facebooku, Twitterze i naszej oficjalnej stronie internetowej. Na stronie internetowej możemy umieścić Twoją reklamę (firmy, bloga, czy strony internetowej).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy