Stowarzyszenie NOMADA

W Patronite od 21.08.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 609

Liczba Patronów: 958

Zostań Patronem
Kup na prezent
16 patronów
876 miesięcznie
20 278 łącznie

Koszty administracyjne organizacji

1 000 zł

miesięcznie

87%

osiągnięto

124 zł

brakuje

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić kierowniczkę biura, księgowość, czynsz, telefon i Internet, czyli podstawy, które umożliwiają nam skupienie się na naszych działaniach.

Nieodpłatne poradnictwo dla migrantów i migrantek

2 400 zł

miesięcznie

36%

osiągnięto

1 524 zł

brakuje

Prowadzenie biura porad to jedno z kluczowych działań NOMADY, a wsparcie jakie oferujemy jest odpowiedzią na potrzeby najczęściej zgłaszane nam przez nasze klientki i klientów. Udzielamy nieodpłatnych porad migrantkom i migrantom w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce; wspieramy osoby, które doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami; pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Poradnictwo prowadzimy stacjonarnie – w biurze organizacji, zdalnie (w czasie pandemii) oraz w terenie w formie asystentury – towarzyszymy podczas wizyt w urzędach, u lekarzy, na policji czy w sądzie. Pełnimy rolę tłumaczy językowych i kulturowych. Zapewniamy pełną anonimowość osobom, które się do nas zgłaszają.

Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym

2 400 zł

miesięcznie

36%

osiągnięto

1 524 zł

brakuje

Od 2011 r. wspieramy i monitorujemy proces edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii mieszkających we Wrocławiu. Dzięki konsekwentnym wysiłkom wielu osób, w 2014 r. po raz pierwszy dzieci z tej społeczności rozpoczęły naukę w systemie edukacji formalnej. Co roku coraz więcej dzieci cudzoziemskich podejmuje naukę w polskiej szkole. Ich wiek, umiejętności i kompetencje są bardzo zróżnicowane. Wsparcie w postaci zajęć integracyjnych i wyrównawczych uwzględniających potrzeby i umiejętności dzieci ułatwia radzenie sobie w nowym środowisku szkolnym oraz sprostanie wymogom programu nauczania. Nomada prowadzi ponadto działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka skierowane do Polek i Polaków.

Nasze działania obejmują:
-Indywidualne wsparcie edukacji dzieci cudzoziemskich: zajęcia z języka polskiego, pomoc w nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu trudności w nauce. Głównym celem tych działań jest pomoc dzieciom w osiąganiu postępów w nauce i w integracji w środowisku szkolnym;

-Wsparcie rodziców ze społeczności cudzoziemskich: pomoc w tłumaczeniu procedur, wypełnianiu dokumentów, komunikacji ze szkołą. Wsparcie rodziców jest szczególnie ważne, ponieważ jest to ich pierwszy kontakt z polskim systemem edukacji, związanymi z nim procedurami i obowiązkami;

-Wsparcie kadry pedagogicznej: współpracę z nauczycielami i nauczycielkami, pośredniczenie w przekazywaniu informacji rodzicom, uzupełnianie działań szkoły poprzez edukację nieformalną i działania integracyjne;

-Monitorowanie procesu edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii;

-Pomoc dzieciom cudzoziemskim w nauce języka polskiego;

-Edukację antydyskryminacyjną i międzykulturową;

-Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania i reagowania na przemoc motywowaną uprzedzeniami.

Przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami (pmu)

2 400 zł

miesięcznie

36%

osiągnięto

1 524 zł

brakuje

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (inaczej przestępstwa z nienawiści; ang. hate crime) to przestępstwa wymierzone przeciwko osobom lub ich mieniu, których motywem jest przynależność (faktyczna bądź domniemana) osoby atakowanej do grupy wyróżniającej się np.: kolorem skóry, językiem, narodowością, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem lub jego brakiem, poglądami politycznymi, tożsamością płciową lub seksualną itp. Takie ataki (fizyczne lub słowne) wynikają z ksenofobicznych poglądów i część z nich jest zakazana przez polskie prawo.

Przeciwdziałanie pmu jest dla nas ważne. Chcemy, by Polska była bezpieczna dla każdej osoby, niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. Dlatego:

-Edukujemy na temat praw przysługujących osobom poszkodowanym przez pmu;

-Udzielamy porad prawnych;

-Asystujemy podczas raportowania na policji i w prokuraturze;

-Występujemy w charakterze osób zaufania podczas rozpraw sądowych;

-Włączamy się w postępowanie jako przedstawicielki organizacji społecznej;

-Monitorujemy sytuację cudzoziemców i cudzoziemek we Wrocławiu;

-Szkolimy;

-Prezentujemy perspektywę naszych klientów i klientek.