Avatar użytkownika

Stowarzyszenie NOMADA

10
patronów
496 
miesięcznie
30 873 
łącznie
10
patronów
496 zł 30 873 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

Obrazek progu
29 zł miesięcznie
Mamy dla Ciebie naszywkę antyrasistowską projektu Pawła Borkowskiego
Obrazek progu
51 zł miesięcznie
Mamy dla Ciebie plakat "Live in colors" projektu Kuby Zasady
Obrazek progu
99 zł miesięcznie
Mamy dla Ciebie t-shirt "Tolerance" projektu HAKOBO

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Stowarzyszenie NOMADA w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych. Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego.

Działamy od 2009 r. pomagając migrantom i migrantkom w walce o ich prawa. Chcemy by Wrocław był miastem, w którym czują się bezpiecznie i komfortowo. Wspieramy rozwój społeczeństwa otwartego na ludzi różnych kultur, religii i pochodzenia. Wierzymy, że integracja to obopólny wysiłek osób nowo przybyłych i nasz – społeczeństwa przyjmującego.

 • Pomagamy cudzoziemkom i cudzoziemcom w dokumentowaniu pobytu w Polsce, tłumaczymy polskie zwyczaje i realia, asystujemy podczas wizyt w urzędach, na policji, u lekarza. Prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu, prawa rodzinnego i prawa pracy .
 • Występujemy jako ekspertki/eksperci podczas rozpraw sądowych.
 • Interweniujemy gdy prawa migrantów i migrantek są łamane.
 • Edukujemy dzieci i młodzież prowadząc zajęcia o tematyce antydyskryminacjnej w szkołach.
 • Pracujemy ze społecznością romskich migrantów i migrantek z Rumunii i wspieramy dzieci z tej społeczności w procesie edukacji.
 • Od 2010 r. realizujemy projekt “SUKURS. Przeciwko Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami skierowany do osób narażonych i doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami (PMU). (link)
 • Prowadzimy szkolenia dla policjantów i policjantek, kadry pedagogicznej, pracowników i pracowniczek społecznych oraz innych grup zawodowych.
 • Monitorujemy instytucje publiczne pod kątem ich przygotowania do obsługi cudzoziemców. Bierzemy udział w debatach, dyskusjach i spotkaniach na temat migracji i wielokulturowości. Piszemy i publikujemy książki, w których prezentujemy perspektywę migrantów i migrantek.

Praca organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, migracji i antydyskryminacji jest teraz bardzo potrzebna – sytuacja polityczna i nastroje społeczne stały się szczególnie nieprzyjazne dla cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce. Dlatego pomimo nieustających trudności finansowych nadal prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa dla osób doświadczających dyskryminacji, pracujemy w terenie, szkolimy, publikujemy, sieciujemy się z innymi organizacjami.

Wesprzyjcie nas w tych działaniach!

Wpłaty pomogą nam oraz naszym klientkom i klientom, będą też Waszym wkładem w budowanie społeczeństwa bardziej otwartego i przyjaznego nam wszystkim.

Cele Autora

Koszty administracyjne organizacji
 • 1 000 zł miesięcznie
 • 504 zł brakuje
49%
Zebrana kwota pozwoli nam opłacić kierowniczkę biura, księgowość, czynsz, telefon i Internet, czyli podstawy, które umożliwiają nam skupienie się na naszych działaniach.
Nieodpłatne poradnictwo dla migrantów i migrantek
 • 2 400 zł miesięcznie
 • 1 904 zł brakuje
20%
Prowadzenie biura porad to jedno z kluczowych działań NOMADY, a wsparcie jakie oferujemy jest odpowiedzią na potrzeby najczęściej zgłaszane nam przez nasze klientki i klientów. Udzielamy nieodpłatnych porad migrantkom i migrantom w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce; wspieramy osoby, które doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami; pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Poradnictwo prowadzimy stacjonarnie – w biurze organizacji, zdalnie (w czasie pandemii) oraz w terenie w formie asystentury – towarzyszymy podczas wizyt w urzędach, u lekarzy, na policji czy w sądzie. Pełnimy rolę tłumaczy językowych i kulturowych. Zapewniamy pełną anonimowość osobom, które się do nas zgłaszają.
Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym
 • 2 400 zł miesięcznie
 • 1 904 zł brakuje
20%
Od 2011 r. wspieramy i monitorujemy proces edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii mieszkających we Wrocławiu. Dzięki konsekwentnym wysiłkom wielu osób, w 2014 r. po raz pierwszy dzieci z tej społeczności rozpoczęły naukę w systemie edukacji formalnej. Co roku coraz więcej dzieci cudzoziemskich podejmuje naukę w polskiej szkole. Ich wiek, umiejętności i kompetencje są bardzo zróżnicowane. Wsparcie w postaci zajęć integracyjnych i wyrównawczych uwzględniających potrzeby i umiejętności dzieci ułatwia radzenie sobie w nowym środowisku szkolnym oraz sprostanie wymogom programu nauczania. Nomada prowadzi ponadto działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka skierowane do Polek i Polaków.

Nasze działania obejmują:
-Indywidualne wsparcie edukacji dzieci cudzoziemskich: zajęcia z języka polskiego, pomoc w nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu trudności w nauce. Głównym celem tych działań jest pomoc dzieciom w osiąganiu postępów w nauce i w integracji w środowisku szkolnym;

-Wsparcie rodziców ze społeczności cudzoziemskich: pomoc w tłumaczeniu procedur, wypełnianiu dokumentów, komunikacji ze szkołą. Wsparcie rodziców jest szczególnie ważne, ponieważ jest to ich pierwszy kontakt z polskim systemem edukacji, związanymi z nim procedurami i obowiązkami;

-Wsparcie kadry pedagogicznej: współpracę z nauczycielami i nauczycielkami, pośredniczenie w przekazywaniu informacji rodzicom, uzupełnianie działań szkoły poprzez edukację nieformalną i działania integracyjne;

-Monitorowanie procesu edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii;

-Pomoc dzieciom cudzoziemskim w nauce języka polskiego;

-Edukację antydyskryminacyjną i międzykulturową;

-Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania i reagowania na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
Przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami (pmu)
 • 2 400 zł miesięcznie
 • 1 904 zł brakuje
20%
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (inaczej przestępstwa z nienawiści; ang. hate crime) to przestępstwa wymierzone przeciwko osobom lub ich mieniu, których motywem jest przynależność (faktyczna bądź domniemana) osoby atakowanej do grupy wyróżniającej się np.: kolorem skóry, językiem, narodowością, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem lub jego brakiem, poglądami politycznymi, tożsamością płciową lub seksualną itp. Takie ataki (fizyczne lub słowne) wynikają z ksenofobicznych poglądów i część z nich jest zakazana przez polskie prawo.

Przeciwdziałanie pmu jest dla nas ważne. Chcemy, by Polska była bezpieczna dla każdej osoby, niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. Dlatego:

-Edukujemy na temat praw przysługujących osobom poszkodowanym przez pmu;

-Udzielamy porad prawnych;

-Asystujemy podczas raportowania na policji i w prokuraturze;

-Występujemy w charakterze osób zaufania podczas rozpraw sądowych;

-Włączamy się w postępowanie jako przedstawicielki organizacji społecznej;

-Monitorujemy sytuację cudzoziemców i cudzoziemek we Wrocławiu;

-Szkolimy;

-Prezentujemy perspektywę naszych klientów i klientek.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Stowarzyszenie NOMADA już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Natalia Grzywacz
Natalia Grzywacz
29 zł
Kuba Paździor
Kuba Paździor
51 zł
plokin
plokin
51 zł
Ewa Nazimek
Ewa Nazimek
51 zł
Jarek Chański
Jarek Chański
99 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.