Stowarzyszenie NOMADA

W Patronite od 21.08.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 486

Liczba Patronów: 811

Zostań Patronem
Kup na prezent
16 patronów
968 miesięcznie
14 061 łącznie
Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych. Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego.

O Autorze

Działamy od 2009 r. pomagając migrantom i migrantkom w walce o ich prawa. Chcemy by Wrocław był miastem, w którym czują się bezpiecznie i komfortowo. Wspieramy rozwój społeczeństwa otwartego na ludzi różnych kultur, religii i pochodzenia. Wierzymy, że integracja to obopólny wysiłek osób nowo przybyłych i nasz – społeczeństwa przyjmującego.

 • Pomagamy cudzoziemkom i cudzoziemcom w dokumentowaniu pobytu w Polsce, tłumaczymy polskie zwyczaje i realia, asystujemy podczas wizyt w urzędach, na policji, u lekarza. Prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu, prawa rodzinnego i prawa pracy .
 • Występujemy jako ekspertki/eksperci podczas rozpraw sądowych.
 • Interweniujemy gdy prawa migrantów i migrantek są łamane.
 • Edukujemy dzieci i młodzież prowadząc zajęcia o tematyce antydyskryminacjnej w szkołach.
 • Pracujemy ze społecznością romskich migrantów i migrantek z Rumunii i wspieramy dzieci z tej społeczności w procesie edukacji.
 • Od 2010 r. realizujemy projekt “SUKURS. Przeciwko Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami skierowany do osób narażonych i doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami (PMU). (link)
 • Prowadzimy szkolenia dla policjantów i policjantek, kadry pedagogicznej, pracowników i pracowniczek społecznych oraz innych grup zawodowych.
 • Monitorujemy instytucje publiczne pod kątem ich przygotowania do obsługi cudzoziemców. Bierzemy udział w debatach, dyskusjach i spotkaniach na temat migracji i wielokulturowości. Piszemy i publikujemy książki, w których prezentujemy perspektywę migrantów i migrantek.

Praca organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, migracji i antydyskryminacji jest teraz bardzo potrzebna – sytuacja polityczna i nastroje społeczne stały się szczególnie nieprzyjazne dla cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce. Dlatego pomimo nieustających trudności finansowych nadal prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa dla osób doświadczających dyskryminacji, pracujemy w terenie, szkolimy, publikujemy, sieciujemy się z innymi organizacjami.

Wesprzyjcie nas w tych działaniach!

Wpłaty pomogą nam oraz naszym klientkom i klientom, będą też Waszym wkładem w budowanie społeczeństwa bardziej otwartego i przyjaznego nam wszystkim.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika