Stowarzyszenie NOMADA

W Patronite od 21.08.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 725

liczba Patronów: 860

5 patronów
171 zł miesięcznie
902 zł łącznie
Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych. Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego.

O Autorze

Działamy od 2009 r. pomagając migrantom i migrantkom w walce o ich prawa. Chcemy by Wrocław był miastem, w którym czują się bezpiecznie i komfortowo. Wspieramy rozwój społeczeństwa otwartego na ludzi różnych kultur, religii i pochodzenia. Wierzymy, że integracja to obopólny wysiłek osób nowo przybyłych i nasz – społeczeństwa przyjmującego.

  • Pomagamy cudzoziemkom i cudzoziemcom w dokumentowaniu pobytu w Polsce, tłumaczymy polskie zwyczaje i realia, asystujemy podczas wizyt w urzędach, na policji, u lekarza. Prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu, prawa rodzinnego i prawa pracy .
  • Występujemy jako ekspertki/eksperci podczas rozpraw sądowych.
  • Interweniujemy gdy prawa migrantów i migrantek są łamane.
  • Edukujemy dzieci i młodzież prowadząc zajęcia o tematyce antydyskryminacjnej w szkołach.
  • Pracujemy ze społecznością romskich migrantów i migrantek z Rumunii i wspieramy dzieci z tej społeczności w procesie edukacji.
  • Od 2010 r. realizujemy projekt “SUKURS. Przeciwko Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami skierowany do osób narażonych i doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami (PMU). (link)
  • Prowadzimy szkolenia dla policjantów i policjantek, kadry pedagogicznej, pracowników i pracowniczek społecznych oraz innych grup zawodowych.
  • Monitorujemy instytucje publiczne pod kątem ich przygotowania do obsługi cudzoziemców. Bierzemy udział w debatach, dyskusjach i spotkaniach na temat migracji i wielokulturowości. Piszemy i publikujemy książki, w których prezentujemy perspektywę migrantów i migrantek.

Praca organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, migracji i antydyskryminacji jest teraz bardzo potrzebna – sytuacja polityczna i nastroje społeczne stały się szczególnie nieprzyjazne dla cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce. Dlatego pomimo nieustających trudności finansowych nadal prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa dla osób doświadczających dyskryminacji, pracujemy w terenie, szkolimy, publikujemy, sieciujemy się z innymi organizacjami.

Wesprzyjcie nas w tych działaniach!

Wpłaty pomogą nam oraz naszym klientkom i klientom, będą też Waszym wkładem w budowanie społeczeństwa bardziej otwartego i przyjaznego nam wszystkim.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!