Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

40 zł

miesięcznie

40 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
869
miesięczne wsparcie
715
liczba patronów

  Odjechane zwierzątka i jak ich szukać w internecie to treści, jakich sama poszukuję w internecie. Piszę je więc nie tylko dla was, ale również dla siebie, realizując się pisarsko, dydaktycznie i biologicznie. Odjechanego czytania!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
26 %
100%
osiągnięto 26%
cel: 150 zł miesięcznie
brakuje 110 zł
Wykup zdjęć licencjonowanych
Taka kwota pozwoli mi rozszerzyć stronę graficzną Odjechanych zwierzątek przez zakup licencjonowanych zdjęć, szczególnie w dziedzinie makrofotografii. Zawsze staram się korzystać z zdjęć na licencji CC, ponieważ szanuję pracę fotografów. Wiąże się ona przecież często nie tylko z zakupem sprzętu czy oprogramowania do obróbki zdjęć, ale również z wyjazdami.
Zdjęcia niektórych rzadkich gatunków często w ogólnie nie występują pod licencją CC, gdyż wyjątkowo ciężko znaleźć je w środowisku naturalnym. Chcę więc doceniać pracę autorów zdjęć i wykupywać je za odpowiednią kwotę. Wasze wpłaty właśnie to mi umożliwią!
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 300 zł miesięcznie
brakuje 260 zł
Własna biblioteczka
Dobrze wiem, że interesujące informacje na temat zwierzątek nie zatrzymują się na etapie ich rozmiarów czy miejsca życia, nie mogę ani nie chcę więc opierać się na Wikipedii. Jest to źródło nieocenione, bo odsyłające mnie do innych informacji zawartych w linkach. Internet to jednak nie wszystko i chciałabym jednak czasami zajrzeć do książek. Niestety większość z nich, szczególnie tych obcojęzycznych, średnio pasuje do mojego studenckiego budżetu. Wasze wpłaty pozwolą mi jeszcze zwiększyć liczbę źródeł moich ciekawostek, a przecież źródła są na wagę złota!
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 460 zł
Nagrody dla was!
Taka kwota co miesiąc pozwoli mi na organizowane konkursów i nagradzanie właśnie was! Pomoc niektórych osób jest naprawdę nieoceniona, nierzadko zasypują mnie oni zwierzątkami i ciekawostkami, które następnie mogę przekazać innym. Chciałabym więc docenić ich pracę nie tylko wdzięcznością, ale również w formie materialnej. Każdego miesiąca najbardziej aktywna osoba otrzymywałaby książkę lub inną nagrodę okołozwierzątkową oraz moje pisemne podziękowania za szczególny wkład w budowę treści Odjechanych zwierzątek.
Takie wpłaty pomogą mi również poprawić formę graficzną, taką jak choćby banery – będę mogła zapłacić komuś, kto faktycznie ma pojęcie, jak obsługiwać programy graficzne!
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2550 zł miesięcznie
brakuje 2510 zł
Pełne skupienie na Odjechanych zwierzątkach
Minus poprzednie cele, taka kwota, stanowiąca właściwie minimalną krajową netto, pozwoli mi na zupełne skupienie się na pisaniu dla Odjechanych zwierzątek i dla was. Teksty, choć mogą się wydawać krótkie, wymagają czasami wiele pracy i czasu. Muszą one nie tylko być zabawne i luźne, ale również prawdziwie informatywne. W celu pokrywania różnych wydatków nie będę więc musiała już uciekać się do drobnych prace freelance czy udzielania korepetycji. Te 1650 złotych miesięcznie to gwarancja, że moje umiejętność i chęci będą poświęcone Odjechanych zwierzątkom i wam, kochani fani!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5550 zł miesięcznie
brakuje 5510 zł
Zwierzątkowe podróże!
Taka kwota, w ciągu kilku miesięcy sumująca się już na wyjątkowo znaczną, pozwoli mi na podróże do ekscytujących zwierzątkowo miejsc, takich jak Madagaskar czy Sumatra! Właśnie tam miejscowi badacze mogliby pokazać mi wszelką faunę na żywą i podzielić się (z moją pomocą) z wami zoologiczną wiedzą. Zawsze marzyłam o zobaczeniu w naturze moich ulubionych karaczanów madagaskarskich czy własnym zbadaniu eukaliptusowych siedlisk koali. Wasze wpłaty pozwolą mi spełnić te marzenia przy kontynuacji mojej edukacyjnej misji!

O Autorze

Odjechane zwierzątka powstały z myślą o moich znajomych. Zawsze dysponowałam sporą liczbą ciekawostek zoologicznych z różnych źródeł, do zajęć do studiach po najzwyklejsze filmy przyrodnicze. Przy każdym spotkaniu znajomi potrafili pytać mnie o nową ciekawostkę. Bo czy wiedzieliście, że największy gryzoń świata, czyli kapibara, może ważyć ponad 60 kilogramów?  Albo że wombaty robią kupkę w kształcie sześcianu? Lubię myśleć, że dzięki mnie już wiecie.

Zawsze pisywałam coś również na boku, mniej lub bardziej fabularnie, lecz bez większych sukcesów. Często starałam się w swoje teksty wplatać jakiś humor, a teraz mogę robić to codziennie. Chciałabym uważać, że ludzie lubią moje opisy, uznając je za ciekawe, zabawne i informatywne. Chcę przybliżać zwierzęta, nie tylko te urocze i znane, wypełniając taką niszę w polskiej stronie internetu.

Nikt jednak nie lubi czytać encyklopedii, więc moja radosna twórczość może czasem poprawiać niektórym humor, innym oswajać się z pająkami a jeszcze innym rozbudowywać arsenał własnych ciekawostek. Piszę po prostu to, co sama chciałabym czytać, ale rzeczowo, bez krzykliwości nienaukowych portali nazywających wypustki Creatonotos gangis odnóżami i określających pająki jako insekty. 

Mam nadzieję, że czujecie ideę mojej misji i dzielicie moją radość. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Chociaż większość może uznać taką kwotę za drobną, każda wpłata będzie sprawiać mi ogromną radość. Dziękuję więc wszystkim, którzy być może kupią jedną kawę lub batonika miesięcznie mniej, aby cieszyć się ciekawymi treściami zoologicznymi! Taka wpłata oznacza oczywiście oficjalne wpisanie na listę patronów na stronie i moją wdzięczność!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Patronite podpowiada mi, że kwota 10 złotych to kwota ciesząca się największą popularnością wśród patronów, więc powinna się najpewniej u mnie pojawić. Będzie oznaczać ona oczywiście naprawdę już sporą wdzięczność, a to zaledwie 2,5 zł tygodniowo! Oznacza to również honorowe miejsca na liście patronów z dodanymi serduszkami! <3
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Taka kwotna oznacza wasz ogromny szacunek dla mojej pracy i prawdziwą chęć zdobywania luźnej, zoologicznej wiedzy. To wpłaty mówiące mi, że naprawdę warto dla was pisać!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
Osoby co miesiąc wpłacające tę kwotę będą mogły wybrać temat dłuższego artykułu na funpage. Będą to artykuły dotyczące przede wszystkim zwierzątek, ale również ogólnej biologii. Wciąż będą utrzymane w zabawnej, luźnej konwencji, ale wciąż będą dłuższe niż zwykłe posty. Ze względu na czasochłonność decyduję się na maksymalnie dwie takie akcje miesięcznie , aby celować w jakość, a nie w ilość.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy