Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

140

patronów

4905 zł

miesięcznie

41323 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
17
miesięczne wsparcie
32
liczba patronów

  Analityk, pisarz, publicysta, poeta. Ojciec trójki cudownych dzieci. Autor dwóch książek i kilkuset nagrań na YouTube.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Cele

0%
70 %
100%
osiągnięto 70%
cel: 7000 zł miesięcznie
brakuje 2095 zł
Kwerendy i wizyty w archiwach
Osiągnięcie tego progu comiesięcznych stałych wpłat pozwoli mi na przeprowadzanie kwerend, wizyty w archiwach; od Foreign Office przez Ministerstwo Innostrannych Dieł idąc, po Departament Stanu oraz inne archiwa państwowe i biblioteki. Mnóstwo rzeczy nie zostało jeszcze opublikowanych, a tam, wierzcie mi, znajdę sporo ciekawych rzeczy, których nie tyle ujawnienie, ile analiza trochę namieszają. Wymaga to czasu, mnóstwa pracy i cierpliwości oraz wiedzy, gdzie, czego szukać. Rozumieć rzeczy zakryte. Z tego będą niezłe historie, z tego będzie niezła kabała. Zmieni to poważnie nasze postrzeganie wielu spraw przeszłych i obecnych. Polska potrzebuje posiadać swojego agenta. Jestem jednym z nich.
0%
32 %
100%
osiągnięto 32%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 10095 zł
Jeden film dokumentalny w ciągu roku
Taka kwota wsparcia pozwoli mi na wyjazd do kraju, który nas interesuje i zrobienie o nim naprawdę dobrego filmu dokumentalnego. Przy tym miesięcznym budżecie jesteśmy z ekipą w stanie zrobić jeden dokument w ciągu roku. Kto nie chciałby zobaczyć mojego filmu o Izraelu, Rosji, Iranie, Białorusi, Kolumbii, Japonii, Chinach czy Niemczech lub Szwecji? Nie mówiąc o Turcji czy wielkim szatanie… Wywiady z politykami, filmy o treści, jakiej szukacie, a nigdzie jej nie ma, bo nikt tego wam wcześniej nie przedstawiał w ten sposób, w jaki zamierzam to robić. Film jest najważniejszą, że sztuk, wiedział to Lenin, wiedział to Goebbels, wiedzieli i wiedzą nasi serdecznie przyjaciele, real playerzy.
0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 22000 zł miesięcznie
brakuje 17095 zł
Dwa filmy dokumentalne w ciągu roku
Osiągnięcie tego progu comiesięcznego wsparcia pozwoli na zrealizowanie dwóch filmów dokumentalnych w ciągu roku pracując na lepszym sprzęcie i angażując w produkcję więcej osób.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 2000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
YouTube
Taka kwota pozwoli mi na częstsze publikowanie filmów na YouTube. Przeglądy aktualnych wydarzeń, analizy i aktualna geopolityka z odniesieniami do historii. Przy tym progu będę mógł sobie pozwolić na co najmniej 12 nagrań w miesiącu.

O Autorze

Jestem analitykiem, pisarzem, publicystą, poetą. Ojcem trójki cudownych dzieci. Pochodzę z Suwałk, najpiękniejszego miejsca na Ziemi, współczesnego Wilna. Jestem autorem dwóch książek i kilkudziesięciu nagrań poświęconych polityce, historii, przeszłości i teraźniejszości na YouTube. Od niedawna jestem właścicielem Horusi, ślicznej suczki ze schroniska, po wypadku. Wędruję przez rzeczywistość jak duch-kometa. Wpatrzony w niebo, ale stąpający trzeźwo po ziemi. Morduję mity.

Moje książki dobrze przeczyszczają umysł, a w przeciwieństwie do wielu innych dzieł: wybudzają ze snu. Ze stanu zawieszenia, stanu interletalnego, stanu ni to życia, ni śmierci. Lektura "Aionu" oraz "Popiołów", to podróż historyczna i geopolityczna przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Podróż, która dokonuje metamorfozy u czytelnika, a dzięki której to, co było pewne i stałe w pierwotnym oglądzie, traci swą pewność i sugestywność po lekturze już kilku pierwszych stron. Niektórzy nie lubią mojej twórczości, ponieważ nie mogą odnaleźć się w trzeźwym świecie, w beziluzyjności; brakuje im bowiem potem komfortu manipulowania nie tyle innymi, ile samymi sobą, a do czego, wydaje się, byli i są mocno przywiązani.

Kończę obecnie kolejny tom analiz z cyklu Arcana intellego, tj. "Rozumiem rzeczy zakryte"; tom p.t. "Czarne" oraz przygotowuje do druku dwie kolejne pozycje.

Nie chcę swoim pisaniem zmieniać świata: wolne żarty! ani innych: jakiż posiadam mandat do tego? Kim jestem, bym miał to czynić? - ale pragnąłby jeno nakłonić czytelników do próby zmienienia samych siebie. A to już wydaje się doskonałym początkiem. Początkiem drogi.

Jeśli chcemy naprawdę wprowadzić w czyn hasło „warto przeszkadzać”, to należy zatem działać.

Wraz z moim zespołem proponujemy zacząć od małych kroków. Wiemy, że to niełatwa droga, ale pamiętajmy, że Bóg nie rzuca kłód pod nogi tym, którzy za nim podążają. A my nie narzekamy, tylko działamy. Akcja. Ważne jest działanie. Warto bowiem przeszkadzać.

Potrzebne jest do tego Wasze stałe comiesięczne wsparcie finansowe. Nie ma wolnej działalności bez wsparcia wolnych ludzi. Tu nikt obcy nam nie pomoże. Potrzebujemy wsparcia finansowego ludzi, którzy czują i myślą podobnie do nas. Którzy widzą sens naszej działalności i pragną ją w istocie współtworzyć, stając się częścią po prawdzie naszego zespołu.  Pomocy dobrowolnej. Pomocy ludzi, którzy poza poszerzeniem swojej wiedzy i czynienia siebie bardziej świadomymi i głębiej postrzegającymi rzeczywistość, potrafią myśleć nie tyle o swoim partykularnym interesie, ile  w ogóle o innych. Najważniejszy bowiem jest człowiek. Ten obok nas.

Jednak, powtórzmy, to myślenie, ten krok pierwszy, zacznijcie od samych siebie. Zacznijcie myśleć. Co z pomocy innemu, jeśli sami tkwicie w bagnie  znaczeń, w labiryncie blagi?

Coś wielkiego uczynionego dla wspólnoty, zawsze ma swój początek w pozornie małych czynach. Myślenie budzi odwagę, odwaga budzi działanie, działanie zaś prowadzi do wolności. Nie jest nas mało. Mieszkamy na małych odseparowanych wyspach, tworzących celowo w zamierzeniu naszych antagonistów insularne podzbiory. Warto z tych wysp uczynić duży kontynent. I do tego m.in. namawiam was ja i mój zespół.

To będzie ciekawa podróż. To jest wielki początek.

Poznajcie siebie.


Poniżej kilka z moich dotychczasowych nagrań na YouTube. W pierwszym zachęcam do śledzenia mojego kanału na YouTube, który założyłem w połowie 2018 roku.


W tym nagraniu mówię z kolei o naiwnych i niespełnionych nadziejach Polaków związanych z Napoleonem.


W ostatnim z zamieszczonych tutaj nagrań przytaczam pokrótce historię polskiego złota w czasie II wojny światowej. Po więcej zapraszam na mój kanał na YouTube.

Zostań Patronem

Edytuj Progi

4 zł / miesiąc
patroni: 8
"GROSZ DO GROSZA, a będzie kokosza". Wsparcie w tej wysokości jest bardzo miłym gestem z twojej strony.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 11
Przy wsparciu o tej wysokości wtrącasz swoje "TRZY GROSZE", bo w końcu kwota niemal trzykrotnie wyższa od tej z poprzedniego progu.

NAGRODA:
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
13 zł / miesiąc
patroni: 11
Stara prawda mówi "KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI".

NAGRODY:
- dostęp do nagrywanej co najmniej raz w miesiącu "czytanki" jedynie dla Patronów,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 49
Taka kwota comiesięcznego wsparcia pomoże mi w "STABILNYM ROZWOJU", jak mawiają aktualni eksperci.

NAGRODY:
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 18
Taka kwota comiesięcznego wsparcia pozwoli mi na "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ". Dla lubiących ćwierkanie.

NAGRODY:
- dostęp do nagrania z przeglądem "zagranicznego" Twittera,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 24
Taka kwota comiesięcznego wsparcia umożliwi mi "PRZYSPIESZONY ROZWÓJ", jak mawiali eksperci częściowo minionego ustroju.

NAGRODY:
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 15
Comiesięczne wsparcie tej wysokości zapowiada "ŚWIETLANĄ PRZYSZŁOŚĆ" w mojej pracy.

NAGRODY:
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 2
Na tym etapie "MYŚLIMY GLOBALNIE" sugerując tematy kolejnych nagrań.

NAGRODY:
- możliwość zasugerowania tematu nagrania,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
800 zł / miesiąc
patroni: 0
Przy tym progu wsparcia zamieniamy słowa w czyny i "DZIAŁAMY LOKALNIE".

NAGRODY:
- możliwość zorganizowania otwartego lub zamkniętego spotkania w Polsce,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
1200 zł / miesiąc
patroni: 0
Na tym etapie "MYŚLIMY GLOBALNIE" sugerując tematy nagrań i "DZIAŁAMY LOKALNIE" organizując spotkania.

NAGRODY:
- możliwość zorganizowania otwartego lub zamkniętego spotkania w Polsce,
- możliwość zasugerowania tematu nagrania,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
3000 zł / miesiąc
patroni: 0
Próg zdecydowanie polonijny, przy którym "MYŚLIMY GLOBALNIE" sugerując tematy nagrań i "DZIAŁAMY GLOBALNIE" organizując spotkania w Polsce i za granicą.

NAGRODY:
- możliwość zorganizowania otwartego lub zamkniętego spotkania w Polsce i za granicą,
- możliwość zasugerowania tematu nagrania,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem
5000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Na tym etapie "MYŚLIMY GLOBALNIE" sugerując tematy nagrań, a działamy zarówno "LOKALNIE" organizując spotkania w Polsce, jak i "GLOBALNIE" sugerując tematy filmów dokumentalnych.

NAGRODY:
- możliwość zasugerowania tematu filmu dokumentalnego,
- możliwość zorganizowania otwartego lub zamkniętego spotkania w Polsce,
- możliwość zasugerowania tematu nagrania,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu materiału jedynie dla Patronów,
- dostęp do nagrywanego raz w miesiącu Q&A jedynie dla Patronów,
- dostęp do geopolitycznego newslettera,
- dostęp do "tajnej grupy", w której będzie można podejrzeć moją pracę od kuchni.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy