Piotr Plebaniak: projekt NiePozwalam

W Patronite od 18.01.2018

Nowy, czytelny interfejs użytkownika (frontend) i usunięcie istniejących usterek

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

Projekt NiePozwalam to PAMIĘĆ INTERNETU. To uporządkowane w innowacyjny sposób źródło danych nt. działań podmiotów publicznych. Aby wykorzystać jego potencjał, zaprezentowany na http://wyboromat.pl, potrzeba zaawansowanej pracy programistów, która kosztuje.
Kwota 1500 zł miesięcznie przez 1 rok pozwoli, oprócz utrzymania serwera, na uporządkowanie interfejsu aplikacji, który - tworzony ręką amatora - wymaga gruntownego przepracowania lub zbudowania od zera. Jako twórca aktualnej realizacji bardzo za to przepraszam.

Realizator tego zadania zostanie zrekrutowany za pomocą portalu Stack Overflow lub innej społeczności freelancerów. Zakres prac zostanie określony zależnie od powodzenia zbiórki Patronite oraz w portalu zrzutka.pl

Ukończenie kluczowych funkcji projektu NiePozwalam do wyborów na jesieni 2019

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Sztandarową funkcją NiePozwalam jest ranking mniejszego zła dostępny pod adresem htp://wyboromat.pl. To ranking partii politycznych uczestniczących w wyborach względem dowolnego zestawu kryteriów. Możesz zobaczyć swoją zgodność względem choćby sprawy ustawy 447, podejścia do liberalizacji aborcji itp.
Innowacją projektu NiePozwalam jest to, że porównanie następuje nie na podstawie deklaracji poglądów przez partię czy polityka, ale na podstawie zarejestrowanych faktów raportowanych w mediach, na stronie internetowej sejmu itp. To zupełnie inna jakość danych!
Kwota 3000 zł miesięcznie przez rok pozwoli metodycznie "dopiąć" mechanizmy dziedziczenia odpowiedzialności między podmiotami (back-end). Partie dziedziczą po swoich członkach, członkowie po swoich kamratach - to pozornie proste, ale NiePozwalam uwzględnia szereg innych okoliczności: na przykład to, czy ktoś tylko obiecuje, czy też rzeczywiście realizuje obietnice.

Aplikacja mobilna z podstawowym zestawem funkcji

6 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

6 000 zł

brakuje

Docelowo aplikacja NiePozwalam na przeglądarki (desktop) oraz mobilna ma zawierać funkcję skanowania kodów kreskowych produktów, a następnie doboru alternatyw. To coś podobnego do aplikacji POLA. Aplikacja POLA ma jednak ograniczenie projektowe: pozwala dobierać produkty wyłącznie na podstawie jednego kryterium: tego, jak bardzo polski jest produkt.

NiePozwalam umożliwi tworzenie wzorców decyzyjnych o dowolnej szczegółowości i wedle dowolnego zestawu kryteriów. Czy pamiętacie aferę z makaronami Malma? Bojkot wydawnictwa Znak za publikację książki Złote żniwa? To wszystko może być uwzględnione, zależnie od decyzji użytkownika.

Kwota 6000 zł miesięcznie przez rok pozwoli mi, jako osobie nadzorującej rozwój NiePozwalam, skoncentrować więcej energii nad rozwojem wersji przeglądarkowej i mobilnej, przede wszystkim pozwoli opłacić programistów dbających o działanie, wydajność i UX aplikacji.

Zastrzeżenie budżetowe: jest bardzo dużo technologii realizacji aplikacji mobilnej, poczynając od najprostszej technologii WEB VIEW (aplikacja jest przeglądarką ustawioną na jeden adres). Rodzaj użytej technologii zostanie określony zgodnie z poradą lub fachowca od aplikacji mobilnych.

Systematyczne prace nad funkcjami i użytecznością aplikacji

15 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

15 000 zł

brakuje

Systematyczne miesięczne wsparcie na poziomie 15 000 i więcej sprawi, że aplikacja będzie hulać. Budżet w tej wysokości pozwoli nie tylko na metodyczne prace rozwojowe, ale i na opłacenie grupy osób wprowadzających dane i dbających o ich jakość.

Zasilanie projektu danymi (doniesienia prasowe, wyniki głosowań w sejmie itp) to bardzo pracochłonna czynność. Wymaga też od osób ją wykonujących wysokiej kultury debaty i dużej dyscypliny. Praca społeczności ludzi zaangażowanych w pomoc bezpłatną może nie wystarczyć. A poza tym, jest to praca. Choć realizowana dla idei transparentności życia politycznego i społecznego, powinna być jakoś rekompensowana darowiznami ze strony projektu.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)