Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  "Podziel Się Historią!" to projekt trwający od 2014 roku, mający na celu promocję historii lokalnej Gminy Radzanowo w powiecie płockim. W jego ramach prowadzona jest digitalizacja archiwalnych zdjęć, wystawy, akcje edukacyjne dla młodzieży oraz utrwalanie wspomnień najstarszych mieszkańców gminy

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 100 zł
brakuje 100 zł
Wydruk plakatów na obchody 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Dzięki tej kwocie uda się zrealizować wydruk plakatów, które pojawią się na terenie gminy w listopadzie tego roku.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł
brakuje 500 zł
Plansze edukacyjne dla młodzieży szkolnej
Po osiągnięciu tej kwoty, poza plakatami uda się zrealizować profesjonalny wydruk czterech dużych plansz edukacyjnych na sztywnej piance PCV, które zostaną dostarczone do jednej ze szkół podstawowych na terenie Gminy Radzanowo. Tematyka to "Ważne postacie z naszej lokalnej historii" lub "Gmina Radzanowo w ubiegłym stuleciu"
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3200 zł
brakuje 3200 zł
Odzyskanie dóbr kultury mających szczególne znaczenie dla historii Gminy
To jeden z najważniejszych aktualnie celów. Po osiągnięciu tej kwoty, poza poprzednimi wydatkami, uda się odzyskać część przedmiotów związanych z historią naszej Gminy, znajdujących się w rękach prywatnych. Niestety żadna z instytucji gminnych ani państwowych nie dysponuje budżetem na tego typu działania. Zbiórka publiczna jest jedyną możliwością zapewnienia środków na ich odkupienie.

O Autorze

 

Nazywam się Jacek Pietrzyk, jestem pomysłodawcą i realizatorem projektu "Podziel Się Historią!", którego głównym celem jest popularyzacja historii i ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości leżących na terenie Gminy Radzanowo w powiecie płockim.


Projekt trwa nieprzerwanie od stycznia 2014 roku, ale razem możemy zrobić więcej

Do tej pory jedyne wsparcie, jakie napędzało "Podziel Się Historią!", poza moimi własnymi nakładami finansowymi, płynęło ze strony Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Budżet tej instytucji  umożliwił wydruki materiałów promujących projekt, sprawne przeprowadzenie zbiórek fotografii oraz zorganizowanie wystaw zgromadzonych materiałów.

Dziś zwracam się o pomoc do Was, by móc rozwijać kolejne inicjatywy i wykorzystać możliwości, jakie pojawiają się dzięki ciągle powiększającej się widowni. A ta liczy już 550 osób!

Do tej pory udało się:

 • Zgromadzić ponad 1100 archiwalnych zdjęć,
 • Utrwalić ponad 5 godzin wspomnień,
 • Ustanowić jeden pomnik przyrody,
 • Opublikować 9 artykułów w prasie lokalnej
 • Dotrzeć do ponad 30 osób i instytucji,
 • Zgromadzić widownię ponad pół tysiąca zainteresowanych osób,
 • Dzięki zgromadzonym materiałom partycypować w organizacji pokazów, przygotowywaniu publikacji na temat historii Gminy Radzanowo oraz konkursów wiedzy historycznej

Liczę na Wasze wsparcie! Wszystkie środki zostaną w całości przeznaczone na realizację założonych celów. Jest mnóstwo do zrobienia...


Realizacja akcji "Podziel Się Historią!" dzieli się na kilka obszarów:

Gromadzenie materiału

 • digitalizacja archiwalnych zdjęć znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców gminy,
 • docieranie do osób, pełniących w przeszłości istotne funkcje w gminie i utrwalanie ich wspomnień w formie materiałów audio i video,
Jedna z mieszkanek Radzanowa podczas nagrywania wspomnień i digitalizowania zdjęć z jej prywatnego archiwum
 • spotkania z osobami starszymi, które są skłonne opowiedzieć historię swojej rodziny i zachowywane tam tradycje, a także dzielić się informacjami, przekazanymi przez ich rodziców i dziadków,
 • poszukiwania zdjęć i dokumentów mających związek z Gminą Radzanowo w archiwach kościelnych i państwowych oraz innych instytucjach.
Dożynki w Radzanowie - sierpień 1939
Dożynki w Radzanowie u hr. Hołyńskiego - sierpień 1939 roku

Ochrona dziedzictwa kulturowego

 • Tworzenie dokumentacji fotograficznej i architektonicznej zabytków z terenu Gminy,
 • Tworzenie wizualizacji stanu pierwotnego zabytków, przed popadnięciem w ruinę,
Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin
Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin
 • Udostępnianie tej dokumentacji lokalnemu biuru Konserwatora Zabytków,
 • Współpraca z biurem Konserwatora Zabytków w celu lepszej ochrony obiektów o znaczeniu kulturowym i historycznym ( np. ustanawianie pomników przyrody),
 • Zbieranie informacji o przedmiotach mających istotne znaczenie dla historii gminy i znajdujących się w posiadaniu jej mieszkańców.

Popularyzacja historii Gminy

 • Prezentowanie zdjęć w formie wystaw towarzyszących wydarzeniom z życia Gminy (realizowane głównie dzięki Centrum Kultury i Sztuki w Radzanowie),
 • Prowadzenie fanpage projektu na portalu Facebook polegające na publikacji zgromadzonych zdjęć i informacji w celach promocyjnych projektu i powiększania widowni,
 • Spotkania z osobami odpowiedzialnymi za działanie instytucji gminnych i promowanie idei, rozpoczynanie kolejnych inicjatyw,
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych (ulotek, plakatów, grafik) mające na celu docieranie do kolejnych osób mogących wspomóc proces powiększania ilości zgromadzonego materiału,
Plakat przygotowany jako reklama inicjatywy "Kapsuła czasu na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Akcja organizowana wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń, służących pobudzaniu świadomości historycznej i kulturowej.

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za Twoje wsparcie. Ta kwota pozwoli na przykład na wydrukowanie kilku plakatów promujących konkretne wydarzenie. Przy tym progu wsparcia dowiesz się pierwszy o nowej inicjatywie i chętnie poznam Twoje zdanie na jej temat. Jeśli masz takie życzenie, z przyjemnością umieszczę Twoje nazwisko na liście patronów, która będzie funkcjonowała na powstającej właśnie stronie internetowej projektu "Podziel Się Historią!"
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję! Ta kwota przekazywana przez 4 m-ce pozwoli mi na profesjonalny wydruk planszy edukacyjnej dla jednej ze szkół w naszej gminie. Możesz być pewny, że uzyskasz dostęp do materiałów, pokazujących od kuchni pracę w archiwum i dostęp do nieopublikowanych jeszcze nagrań wspomnień. Jeśli masz takie życzenie, z przyjemnością umieszczę Twoje nazwisko na liście patronów, która będzie funkcjonowała na powstającej właśnie stronie internetowej projektu "Podziel Się Historią!"
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Ogromne podziękowania! Dzięki dwóm Twoim darowiznom w tej wysokości uda się wydrukować komplet plakatów promujących inicjatywę "Kapsuła czasu", którą przygotowujemy na obchody 100-lecia niepodległości w naszej gminie. Poza wpisem na listę patronów (jeśli wyrazisz taką chęć), masz możliwość skorzystania z godziny mojego czasu. Chętnie wprowadzę Cię krótko w genealogię, podpowiem gdzie i jak szukać informacji o przodkach, a także udostępnię swoje materiały z tego zakresu.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Serdeczne podziękowania! To wsparcie pozwoli na wykonanie dużej planszy edukacyjnej dla jednej ze szkół lub będzie stanowiło część kwoty potrzebnej do zrealizowania galerii historycznych zdjęć "pod chmurką" w jednym z miejsc dostępnych dla każdego. Jako podziękowanie chętnie umieszczę logo lub inny znak towarowy związany z działalnością Twojej firmy na stronie www projektu "Podziel się historią!" oraz na Facebooku. Jeśli jesteś osobą prywatną, poza umieszczeniem na liście darczyńców, pomogę w budowaniu drzewa genealogicznego lub wskażę obszary, gdzie możesz szukać historii swojej rodziny.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję! Twoje wsparcie to duża tablica na ekspozycję "pod chmurką". Jeśli uważasz, że powinniśmy eksponować historię naszych terenów szerszej publiczności, w profesjonalny, nowoczesny sposób liczę, że mi w tym pomożesz. Przy tym progu dostajesz to co przy wszystkich poprzednich oraz pozwolę sobie wysłać do Ciebie spersonalizowane podziękowanie za wsparcie, a na powstającej stronie "Podziel się historią!" będzie zamieszczony link do strony Twojej działalności jako patrona wspierającego.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję za tak duże wsparcie! Ta kwota to 1/5 tego, czego potrzebujemy do zabezpieczenia zabytków, które lada chwila możemy stracić. Możesz być pewien, że poza bonusami z poprzednich progów, czeka Cię niespodzianka :) Jeśli masz takie życzenie, zareklamuję Twoją firmę jako wspierającą inicjatywę "Podziel Się Historią!" na Facebooku w indywidualny sposób
Zostań patronem

Polecani Autorzy