Avatar użytkownika

Jacek Pietrzyk

0
patronów
0 
miesięcznie
0 
łącznie
0
patronów
0 zł 0 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dziękuję za Twoje wsparcie. Ta kwota pozwoli na przykład na wydrukowanie kilku plakatów promujących konkretne wydarzenie.
20 zł miesięcznie
Bardzo dziękuję! Ta kwota przekazywana przez 4 m-ce pozwoli mi na profesjonalny wydruk planszy edukacyjnej dla jednej ze szkół w naszej gminie.
50 zł miesięcznie
Ogromne podziękowania! Dzięki dwóm Twoim darowiznom w tej wysokości uda się wydrukować komplet plakatów promujących kolejne inicjatywy
100 zł miesięcznie
Serdeczne podziękowania! To wsparcie pozwoli na wykonanie dużej planszy edukacyjnej dla jednej ze szkół lub będzie stanowiło część kwoty potrzebnej do zrealizowania galerii historycznych zdjęć "pod chmurką" w jednym z miejsc dostępnych dla każdego.
200 zł miesięcznie
Dziękuję! Twoje wsparcie to duża tablica na ekspozycję "pod chmurką". Jeśli uważasz, że powinniśmy eksponować historię naszych terenów szerszej publiczności, w profesjonalny, nowoczesny sposób liczę, że mi w tym pomożesz.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Jacek Pietrzyk w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

"Podziel Się Historią!" to projekt trwający od 2014 roku, mający na celu promocję historii lokalnej Gminy Radzanowo w powiecie płockim. W jego ramach prowadzona jest digitalizacja archiwalnych zdjęć, wystawy, akcje edukacyjne dla młodzieży oraz utrwalanie wspomnień najstarszych mieszkańców gminy

 

Nazywam się Jacek Pietrzyk, jestem pomysłodawcą i realizatorem projektu "Podziel Się Historią!", którego głównym celem jest popularyzacja historii i ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości leżących na terenie Gminy Radzanowo w powiecie płockim.


Projekt trwa nieprzerwanie od stycznia 2014 roku, ale razem możemy zrobić więcej

Do tej pory jedyne wsparcie, jakie napędzało "Podziel Się Historią!", poza moimi własnymi nakładami finansowymi, płynęło ze strony Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Budżet tej instytucji  umożliwił wydruki materiałów promujących projekt, sprawne przeprowadzenie zbiórek fotografii oraz zorganizowanie wystaw zgromadzonych materiałów.

Dziś zwracam się o pomoc do Was, by móc rozwijać kolejne inicjatywy i wykorzystać możliwości, jakie pojawiają się dzięki ciągle powiększającej się widowni. A ta liczy już 550 osób!

Do tej pory udało się:

 • Zgromadzić ponad 1500 archiwalnych zdjęć,
 • Utrwalić ponad 5 godzin wspomnień,
 • Ustanowić jeden pomnik przyrody,
 • Opublikować 9 artykułów w prasie lokalnej
 • Dotrzeć do ponad 50 osób i instytucji,
 • Zgromadzić widownię ponad pół tysiąca zainteresowanych osób,
 • Dzięki zgromadzonym materiałom partycypować w organizacji pokazów, przygotowywaniu publikacji na temat historii Gminy Radzanowo oraz konkursów wiedzy historycznej

Liczę na Wasze wsparcie! Wszystkie środki zostaną w całości przeznaczone na realizację założonych celów. Jest mnóstwo do zrobienia...


Realizacja akcji "Podziel Się Historią!" dzieli się na kilka obszarów:

Gromadzenie materiału

 • digitalizacja archiwalnych zdjęć znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców gminy,
 • docieranie do osób, pełniących w przeszłości istotne funkcje w gminie i utrwalanie ich wspomnień w formie materiałów audio i video,
Jedna z mieszkanek Radzanowa podczas nagrywania wspomnień i digitalizowania zdjęć z jej prywatnego archiwum
 • spotkania z osobami starszymi, które są skłonne opowiedzieć historię swojej rodziny i zachowywane tam tradycje, a także dzielić się informacjami, przekazanymi przez ich rodziców i dziadków,
 • poszukiwania zdjęć i dokumentów mających związek z Gminą Radzanowo w archiwach kościelnych i państwowych oraz innych instytucjach.
Dożynki w Radzanowie - sierpień 1939 Dożynki w Radzanowie u hr. Hołyńskiego - sierpień 1939 roku

Ochrona dziedzictwa kulturowego

 • Tworzenie dokumentacji fotograficznej i architektonicznej zabytków z terenu Gminy,
 • Tworzenie wizualizacji stanu pierwotnego zabytków, przed popadnięciem w ruinę,
Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin
 • Udostępnianie tej dokumentacji lokalnemu biuru Konserwatora Zabytków,
 • Współpraca z biurem Konserwatora Zabytków w celu lepszej ochrony obiektów o znaczeniu kulturowym i historycznym ( np. ustanawianie pomników przyrody),
 • Zbieranie informacji o przedmiotach mających istotne znaczenie dla historii gminy i znajdujących się w posiadaniu jej mieszkańców.

Popularyzacja historii Gminy

 • Prezentowanie zdjęć w formie wystaw towarzyszących wydarzeniom z życia Gminy (realizowane głównie dzięki Centrum Kultury i Sztuki w Radzanowie),
 • Prowadzenie fanpage projektu na portalu Facebook polegające na publikacji zgromadzonych zdjęć i informacji w celach promocyjnych projektu i powiększania widowni,
 • Spotkania z osobami odpowiedzialnymi za działanie instytucji gminnych i promowanie idei, rozpoczynanie kolejnych inicjatyw,
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych (ulotek, plakatów, grafik) mające na celu docieranie do kolejnych osób mogących wspomóc proces powiększania ilości zgromadzonego materiału,
Plakat przygotowany jako reklama inicjatywy "Kapsuła czasu na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Akcja organizowana wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń, służących pobudzaniu świadomości historycznej i kulturowej.

 

 

 

Cele Autora

Wydruk plakatów na obchody 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 • 100 zł
 • 100 zł brakuje
0%
Dzięki tej kwocie uda się zrealizować wydruk plakatów, które pojawią się na terenie gminy w listopadzie tego roku.
Plansze edukacyjne dla młodzieży szkolnej
 • 500 zł
 • 500 zł brakuje
0%
Po osiągnięciu tej kwoty, poza plakatami uda się zrealizować profesjonalny wydruk czterech dużych plansz edukacyjnych na sztywnej piance PCV, które zostaną dostarczone do jednej ze szkół podstawowych na terenie Gminy Radzanowo. Tematyka to "Ważne postacie z naszej lokalnej historii" lub "Gmina Radzanowo w ubiegłym stuleciu"
Odzyskanie dóbr kultury mających szczególne znaczenie dla historii Gminy
 • 3 200 zł
 • 3 200 zł brakuje
0%
To jeden z najważniejszych aktualnie celów. Po osiągnięciu tej kwoty, poza poprzednimi wydatkami, uda się odzyskać część przedmiotów związanych z historią naszej Gminy, znajdujących się w rękach prywatnych. Niestety żadna z instytucji gminnych ani państwowych nie dysponuje budżetem na tego typu działania. Zbiórka publiczna jest jedyną możliwością zapewnienia środków na ich odkupienie.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Jacek Pietrzyk już teraz!

Zostań Patronem

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.